16.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Čo ti pomôže, že dávaš Bohu nejakú vec, keď on žiada od teba inú? Uvažuj, čo Boh od teba asi žiada, a urob to, lebo takto lepšie uspokojíš svoje srdce, ako keby si robil to, čo chceš iba ty.

~SV. JÁN Z KRÍŽA~

30.03.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť943 reakcie0
(Share 237 0)


Téma: 16. jún sv. Benon, biskup / Mt 6,7-15

Homília

Keď sa povie slovo prorok, aj mnohí kresťania nesprávne chápu jeho význam, náplň a poslanie. U viacerých toto slovo vyvoláva predstavu senzácie, prípadne spokojného a ľahkého života. Neraz povedia: Prorok vie, čo bude v budúcnosti, je známy, uznávaný, obdivovaný... Viacerí kresťania majú nesprávny pohľad aj na postavu Panny Márie, ktorej Cirkev dáva titul „Kráľovná prorokov“.
Pán Ježiš vo svojej modlitbe Otčenáš nám doporučuje túto prosbu vysielať k Bohu Otcovi: „ ...buď vôľa tvoja“ (Mt 6,10).
Modlitba Pána, ako voláme celú modlitbu, ktorú naučil Pán Ježiš svojich učeníkov, sa stala vzorom každej našej modlitby a zároveň mementom pre každého človeka, ktorý chce splniť svoje životné poslanie. V modlitbe Boh hovorí s každým z nás. Modlitba je rozhovor duše s Bohom.
A predsa, keď sa zadívame späť na svoju modlitbu a jej ovocie, môžeme povedať, že je všetko v poriadku? Modlitba je vec srdca a rozumu, a nielen perí. A to vidíme aj na príklade prorokov v Starom zákone a na Panne Márii v Novom zákone.
Sú to navonok obyčajní ľudia, a predsa iní. Prečo? Aj na nich pohliadol Boh, ako aj na nás. Záležalo len na nich, dnes na nás, ako boli a sme ochotní a schopní plniť vôľu Božiu. Proroci v Starom zákone nemali len vznešený pôvod, práve naopak. Mnohí pochádzali z jednoduchých rodov. Ich poslanie bolo často tiché a neznáme. Boh nehľadí na osobu, ale na vnútro človeka. Nie človek si vyberá prorocký úrad, ale Boh poveruje svojím poslaním koho chce. Nebolo to často nič príjemné. Mojžiš sa musí postaviť tvárou v tvár faraónovi. Jeden je mladý, druhý sa zdráha, že nevie hovoriť, tretí má strach ísť a splniť príkaz, ktorý mu dal Boh. Siahajú im na život, trpia núdzou, prenasledovaním a zomierajú pri plnení poslania. Najväčším z nich je Ján Krstiteľ.
Proroci ohlásili budúceho Mesiáša a taktiež tú, z lona ktorej si Mesiáš má vziať telo a neporušiť jej panenstvo, hoci porodí dieťa. Na Panne Márii sa splnili všetky predpovede a právom ju môžeme nazvať „Kráľovnou prorokov“. Prorok je muž či žena, ktorí patria Bohu, cez ktorých Boh aj dnes napomína, učí, vedie a podobne. Teda aj tých, ktorí Božie slovo prijímajú a odovzdávajú ďalej, môžeme prirovnať k prorokom.
„Ale kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie, povzbudenie a potešenie“ (1 Kor 14,3) a tiež píše: „... a tak, bratia moji, usilujte sa prorokovať a nebráňte hovoriť jazykmi“ (1 Kor 14,39).
Boh nás pozýva vidieť jeho vôľu a taktiež ju sprostredkovať ďalším. Takáto činnosť nie je ľahká vec. Aj preto, lebo Božia vec presahuje rozmer času. Pred Bohom je minulosť, prítomnosť i budúcnosť ako ustavičné „teraz“. Tak chápeme, prečo sa rozchádzajú Božia a ľudská logika. Duch Svätý napĺňa proroka, preto človek vidí Božie plány jasnejšie, cíti potrebu ich odovzdať iným a je naplnený túžbou Boha neustále chváliť. Keď poznáme činnosť Panny Márie, môžeme povedať, že je skutočne „Kráľovnou prorokov“.
Uvedomujeme si, že keď počúvame Boha, teda v našej modlitbe všetkého druhu a usilujeme sa o splnenie príkazov, plníme dôležitú úlohu pre svoju spásu.
Tak to robil aj svätý Benon, ktorý ako biskup zo vznešeného rodu chcel len to, čo od neho žiadal Boh. Bol „ dverami k ovciam „ (Jn 10,9).
Boh hovorí dnes ku nám, a aj cez nás. Čo na to povieme?
Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(5895)
Mt 6, 25-34
12.06.2003 | Čítanosť(3794)
Mt 6, 16-24
12.06.2003 | Čítanosť(3719)
Mt 6, 9-15


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet