22.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Všetko pochopiť znamená všetko prepáčiť.

~francúzske príslovie ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1146 reakcie0
(Share 239 0)


Téma: Bdelosť / Mt 15, 21-28

Myšlienky... 238/2001

      V dnešnej dobe je práca vzácna a človek znesie i tvrdšiu disciplínu, aby si ju udržal. To si uvedomovali aj chlapi v jednom podniku. Svoju prácu si vážili a podľa toho sa aj zariadili. Dokonca dohovárali jednému ľahtikárovi: „Dávaj si pozor! Vieš, že majú prepúšťať! Daj si pokoj s tým pivom!“
      On sa však iba usmial a povedal: „Žiadne strachy! Vedúci je môj dobrý kamoš. Všetko bude v poriadku!“
      A nebolo. Bol pre pustený medzi prvými. Z falošnej istoty sa človek môže správať ľahkovážne, ale takmer vždy na to doplatí.
      Platí to aj v duchovnej rovine. Príkladom je pre nás vyvolený národ, Izrael, ktorý sa spoliehal na Mesiáša, ako na splnenie zmluvy medzi Abrahámom a Bohom.
      Boh svoju zmluvu dodržal. Dal vyvolenému národu Mesiáša, ktorý podľa tela pochádzal z Izraela. Aj keď sa vyvolený národ dožil tejto slávy, nezbavil sa svojich nedostatkov. Mal primálo ochoty prijať Mesiáša, lebo sa nepodobal na toho, ktorého si vysnívali.
      Boh dodržal svoju zmluvu. Z evanjelia vieme, že Ježiš hlásal evanjelium, až na pár výnimiek, iba vyvolenému národu. Sám, to charakterizuje ako plnenie vôle Otca: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“ (Mt 15, 24) Z Izraela malo výjsť požehnanie pre celý svet. Dejiny Starého zákona, Starej zmluvy sa končia Ježišovým ukrižovaním. Tu Boh dokonale napĺňa obsah Starej zmluvy. Tu sa končí éra Izraela ako vyvoleného národa. So vzkrieseným Kristom sa zrodilo nové Božie spoločenstvo – Cirkev. Začala sa doba Novej zmluvy. Nerozhoduje už viac prináležanie k vyvolenému národu, ale duchovné pričlenenie krstom ku vzkriesenému Kristovi. Takto už niet rozdielu medzi pokrsteným Židom a pokrsteným pohanom, pretože ich zjednocuje Kristus.
      Uzdravenie dcéry kanaánskej ženy je takým zábleskom budúcej Novej zmluvy, ktorú Boh uzatvoril s ľudstvom.
      Sme ľuďmi Nového zákona. Sme vykúpení. Ale z tejto skutočnosti sa môže zrodiť i falošná istota, že nebo máme isté. Patriť k vyvolenému národu pre Židov znamenalo mať nárok na Božie prisľúbenia. Bola to ilúzia, na ktorú upozorňovali proroci. V podobnej ilúzií môžeme žiť aj my. Krst nám síce prináša právo Božieho synovstva, ale toto právo ľahkomyseľným spôsobom života môžeme stratiť. Aby sa tak nestalo, je potrebné vždy hľadať Božiu vôľu a podriaďovať sa výzve, ktorá sa tiahne celým Svätým písmom: „Obráťte sa!“
      Ako to uskutočniť? To nám Boh povedal a k tomu nás aj posilňuje. My si môžeme pomôcť tak, že budeme pestovať bdelosť a často budeme uvažovať o smrti ako o okamihu nášho stretnutia s Bohom.
      Hovorí sa o istom pánovi, ktorý vošiel do chrámu, kde v jeho prítmí počul dve slová: „Za šesť!“ Otriaslo to ním. „Za šesť hodín zomriem,“ takto si vyložil tieto slová. I začal dávať do poriadku svoje veci s Bohom. Prešlo však šesť hodín a nič sa nestalo. Povedal si: „Asi za šesť dní!“ Počas šiestich dní úplne zmenil svoj vzťah k blížnym. Ani ho nespoznali, tak sa zmenil. Ale znovu sa nič nestalo.
       „Tak to bude za šesť rokov... Bože ty si mi dal ešte šesť rokov, aby som mohol dokázať, že ťa mám rád a že mám rád tých, s ktorými žijem.“ Začal sa venovať chudobným, všímal si chorých, bol láskavejší k manželke a deťom. Bol z neho celkom iný človek. Po šiestich rokoch sa nič nestalo – nezomrel.
      Ale predsa sa stalo. Tento človek sa úplne zmenil, lebo myslel na svoj koniec. (František Dancák, Dal nám príklad, 13. dodatok, s. 122.)
      Ľahkovážne správanie prináša stratu. Ovocím bdelosti je však nebo.
25.06.2003 | Čítanosť(1369)
Téma: Bdelosť / Múdrosť
12.06.2003 | Čítanosť(2758)
Mt 15, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2735)
Mt 15, 29-39
12.06.2003 | Čítanosť(2522)
Mt 15, 1-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet