17.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ak vieme ako používať zbraň modlitby, nech už je pokušenie akékoľvek veľké, nakoniec budeme víťazmi, pretože modlitba je sinejšia než všetci zlí démoni. Ten, na ktorého útočia duchovia temnoty, sa potrebuje len hlboko odovzdať modlitbe a s veľkým úspechom odrazí útok.

~Svätý Bernard ~

30.03.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1118 reakcie0
(Share 223 0)


Téma: 30. apríl sv. Pius V., pápež / Jn 15,1-8

Homília

Poznáme to z vlastného života, že keď je niekde pretrhnuté telefónne vedenie, telefónny prístroj je nefunkčný, nie je možné nadviazať kontakt s druhým človekom.
Keď praskne potrubie a voda vyteká inde, zbytočne točíme kohútikom, smäd si neuhasíme.
Keď vietor zvalí strom na elektrické vedenie a preruší ho, tma zostane u nás, aj keď s hnevom budeme stláčať vypínač.
Ústredňa môže byť dobrá, z prameňa voda vyteká, elektráreň funguje, a predsa nám neposlúžia. Aj telefónny prístroj je v poriadku, aj vodovodný kohútik, aj elektrický vypínač, a nesplnia svoj cieľ, svoje poslanie. Chyba, nešťastie je v prerušenom mieste.
A k takémuto prerušeniu môže dôjsť aj v duchovnom živote. Boh je stále dobrý, my sme zdraví, chutí nám jesť, sme svieži, a predsa niečo nie je v poriadku.
A práve na to nás dnes upozorňuje evanjelium: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala ešte viac ovocia“ (Jn 15,1-2).
Slová o viniči nie sú celkom podobenstvom, čiže prirovnaním, a tiež ani alegóriou, čiže len obrazom. V Starom zákone „vinica“ a „vinič“ sú jedným z najvznešenejších symbolov. Ježiš sa sám stotožňuje s viničom a svojho Otca nazýva vinohradníkom. Ako s viničom sú spojené ratolesti, tak Ježiš si praje, aby sme si aj my uvedomovali našu spojitosť s ním. Cez Ježiša sa veriaci a Cirkev stanú Božou vinicou. Keď Pán Ježiš rozpráva o činnosti Otca, ktorý ratolesti neprinášajúce úrodu odrezáva, pretože sú zbytočné a len škodia, špatia, iste myslí na tých, čo neprijímajú učenie Ježiša Krista.
Keď rozpráva o ratolestiach, ktoré prinášajú úrodu, že ich čistí, aby prinášali ešte viac úrody, zdôrazňuje nevyhnutnosť prijímania z vôle Božej na nás dopúšťané veci, nie aby sme odpadli, ale aby sme ešte viac boli ochotní a schopní plniť vôľu Božiu. Táto očistná činnosť sa uskutočňuje pod vplyvom Ježišovej náuky. Jeho slová: „ Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal Ostaňte vo mne a ja vo vás „ (Jn 15,3-4). To znamená, že nás už Ježiš vykúpil a my sme povinní snažiť sa nepretrhnúť spojenie s kmeňom viniča, čiže s
Vo viere, láske a oddanosti aj medzi sebou máme sa snažiť o spojenie, a len potom môžeme začať prinášať ovocie, ktoré od nás očakáva Boh.
Pán Ježiš si veľmi praje mať s nami stály kontakt. Veď práve preto prišiel na svet. Dôkazom nám je jeho učenie, i tieto slová. Kontakt s Bohom človek ruší hriechom. A práve to je dnes rovnako aktuálne, keď človek pácha hriech, aby pretrhnutý kontakt čo najskôr odstránil. Hriech nás pozbavuje priateľstva s Bohom. Hriechom sa strácajú všetky naše zásluhy. Nič nemôže spraviť väčšiu škodu ako práve hriech. Hriechom sa vylučujeme zo spoločenstva, ktoré Ježiš napĺňa svojimi milosťami. Učenie Ježiša o ratolestiach a viniči ide ešte ďalej. Ježiš nám poukazuje na potrebu prevencie proti hriechu. Ježiš z lásky k nám dopúšťa ťažkosti, ktoré nie sú nad naše sily. To nie je z jeho strany voči nám prejav nesympatie, či nelásky. Práve naopak. Ježiš si nás chce uschopniť, ešte viac mu ostať vernými.
Čistením a ošetrovaním, aj keď sa to zdá niekedy tvrdé, sa len kontakt vetvy s kmeňom ešte viac upevňuje. Prečo orezávame stromy, najmä staré, suché, divoko rastúce? Aby nebrali zbytočne živinu, aby zdravé a silné vetvy prinášali čo najviac ovocia.
A to sleduje Ježiš s naším vzťahom k nemu. Dopúšťa na nás rôzne skúšky, dopúšťa ich však len preto, že nás miluje. Keď si uvedomujeme potrebu a význam skúšok, ktoré na nás zosiela Boh, vtedy sa náš vzťah s Bohom zväčšuje. Ten, kto žije s Ježišom, tomu nič neuškodí. Ten aj vo vysokom veku je schopný prinášať bohatú úrodu.
Človek zjednotený s Bohom je si viac vedomý svojej viery než ten, kto sa spolieha len na seba. Spomeňme si na slová apoštola Pavla: „ Viem, komu som uveril...“ (2 Tim 1,12). Taký človek ukazuje svoju vieru v skutkoch. Taký človek nerobí rozdiel medzi tým čo hovorí a čo robí. Zjednotenie s Ježišom ho robí podobným Ježišovi.
Ježiš si praje, aby sme žili plným životom Božích detí. Obohatení takouto láskou nepočítame, či sa nám takéto zjednotenie vyplatí, alebo nie. Keď máme spojenie s Ježišom, cítime, že sme bohatí. V takomto spojení sa nám dostáva životodarnej sily, opravdivej radosti a pocitu naplnenia života.
Sami vieme, že kvalitné spojenie s Ježišom dokáže skutočné zázraky. O jednom rozpráva aj životný príbeh svätého pápeža Pia V., vlastným menom Michal Ghislieri.
Svoje detstvo prežil ako pastier dobytka v rodnej dedinke. Pri pasení často prežil dlhé hodiny v modlitbe. Neuvedomil si, ba nenapadlo ho to ani vo sne, že tieto modlitby sú začiatkom jeho veľkej kariéry na tomto svete. Veď koho by vtedy v dedinke Bosco pri Alexandrii napadlo, že Michal, ich pastier, bude raz najvyšším pastierom Cirkvi, pápežom a ešte k tomu svätým! Ako 16-ročný vstupuje k dominikánom a 7. januára 1556 ho zvolili za pápeža. Turecký sultán Soliman pri obliehaní mesta Sigetu o ňom povedal: - Nebojím sa kresťanských zbraní, ale veľmi sa bojím modlitby ich pápeža. -
A vieme, že bola to pápežova modlitba, ktorá vyprosila víťazstvo v námornej bitke pri Lepante 7. októbra 1571, keď kresťanské vojská porazili Turecko, a tak sa zabránila expanzia Turkov do Európy.
Modlitba je jednoduchý prostriedok, ktorý upevňuje naše spojenie s Ježišom. Nič viac a nič tak na dosah ruky v našej viere nám tak neosoží ako modlitba. Kto sa pravidelne a zbožne modlí, kto si vie nájsť čas na takúto modlitbu, ten aj ťažkosti a kríže premení na kvalitatívne dokonalejšie naplnenie svojich životných snáh. Kto si takto počína, ten si môže byť istý, že k prerušeniu kontaktu medzi ním a Ježišom nedôjde. Pán Ježiš to potvrdzuje slovami: „Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť' (Jn 15,5).
A toto uistenie je tou najlepšou vzpruhou, tým najväčším uistením, že patríme Ježišovi, a taktiež zárukou správneho počínania.
Nehnevajme sa na nikoho a na nič, keď spáchame hriech. Veď bez nášho vedomého súhlasu a vedomia by sme hriech nespáchali. Keď sme už hriechom pretrhli kontakt s Bohom, treba čo najskôr poruchu odstrániť.
Škoda vode tiecť tam, kde nie je žiadúca. Načo nám je telefónny aparát, keď neumožní spojenie a načo máme elektrické spotrebiče, keď vo vedení nieto elektriny, čo by sme to boli za kresťania, keby v našej duši bol hriech! Ďakujeme ti, Pane, za dnešné napomenutie a posilnenie v evanjeliu.
Amen.

20.06.2003 | Čítanosť(1831)
Téma: Radosť / Jn 15, 9-11
12.06.2003 | Čítanosť(2497)
Jn 15, 12-27
12.06.2003 | Čítanosť(2176)
Jn 15, 1-11


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet