15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Povolanie je osobné a jedinečné. Je to však povolanie na spoločenstvo. Tí, čo nasledujú Ježiša a náležia mu, patria k sebe.

~KLAUS HEMMERLE~

24.03.2006 - Miron
čítanosť539 reakcie0
(Share 146 0)


Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

Homília

AI      V prejavoch, ktoré sprevádzajú oslavu dokončeného diela alebo práce, sa takmer vždy objaví krátky pohľad späť. Pripomenie sa myšlienka alebo okolnosť, ktorá stála pri vzniku práve dokončeného diela.
KE      Dnešný sviatok je podobným pohľadom do minulosti. Evanjelium nás vedie do Nazareta. Presvätá Bohorodička poslušná Božej vôli otvorila cestu pre naplnenie Božieho plánu spásy ľudstva.
DI      Ale poďme ešte viac do minulosti. Boh stvoril prvých ľudí na svoju podobu. Adam a Eva však svojou neposlušnosťou stratili túto podobnosť so Stvoriteľom. Boh však nezavrhol ľudí. Vo svojej dobrote sa rozhodol vrátiť človeku jeho pravú podobu a krásu. Mnohorakým spôsobom pripravoval ľudstvo na prijatie diela spásy. Zjavoval mu svoju vôľu, formoval ho, aby bolo schopné prijať jeho vznešenú ponuku. V plnosti času sa prihovoril Presvätej Bohorodičke, ktorú si od vekov vyvolil. Ona svojím „fiat“ umožnila Božiemu Slovu, aby sa stalo Telom.
      Zavŕšenie diela spásy nám otvorilo nebo a každému dáva šancu prijať dar rajskej krásy, ktorá je výsledkom podobnosti s Bohom. Čo teda máme robiť?
PAR      I keď je to jednoduché, cesta k prijatiu tohto daru nie je vždy ľahká. Veľmi záleží na tom, podľa čoho sa človek v živote orientuje. Musíme si pripomenúť, že bez orientácie podľa Božieho slova sa každé ľudské úsilie stáča nesprávnym smerom. Boh nikdy nezoberie svoj dar spásy späť, ale mnohí ho nedosiahnú, lebo ho hľadajú úplne iným smerom.
      Je preto nevyhnutné prijať Božie slovo ako hlavný ukazovateľ smeru svojho života. Musíme sa snažiť, aby sme ho do hĺbky pochopili a zmocnili sa jeho bohatstva.
      Svätý Efrém Sýrsky nám odhaľuje správny vzťah k Božiemu slovu rozprávaním o lovcoch perál. Tí opúšťajú svoje domy a idú na breh mora. Tu odložia všetko, čo by im bránilo v potápaní. Potom sa namažú tukom a hľadajú kameň, ktorý sa dobre drží v rukách, aby sa s ním mohli rýchlo potopiť a dostať k perlám.
      Podobne aj my, ak chceme spoznať Božie slovo, máme prerušiť svoju obvyklú činnosť. Akoby vyjsť z domáckeho prostredia, zminimalizovať všetky rušiace prvky, odložiť bokom všetko, čo by nám mohlo brániť v sústredenosti na biblický text. Kameňom je pre nás dobrá metóda rozjímania, ktorá nám vyhovuje a vovádza nás do hĺbky Božieho slova. Len tak môžeme pochopiť krásu i cenu Božieho slova podobne ako lovec perál nachádza v hĺbke drahocennú perlu. Z tohto pochopenia sa rodí láska a údiv nad Božou starostlivosťou a múdrosťou. Takto človek ľahšie príjme Božiu vôľu a ochotnejšie ju nasleduje.
MY      Každodenné ponáranie sa do hĺbky Božieho slova dáva človeku správnu orientáciu v živote.
      V istej dobrodružnej knižke lovec zachráni život indiánovi. Ten mu z vďačnosti načrtol na kus brezovej kôry mapu vzdialeného bohatého loviska strieborných líšok, po ktorých lovec už dávno túžil.
      Lovec sa teda vydal na cestu. Hrozili mu mnohé nebezpečenstvá v podobe svoriek vlkov a inej divej zvery. Bol vystavený aj nedostatku potravy. Na nič však nedbal. Spoliehal sa na mapu indiána. Neustále dbal o to, aby udržal správny smer. Po nadľudskej námahe prichádza k cieľu. - Indián ho neoklamal.
      Našou mapou je Božie slovo. Ukazuje nám cestu, ktorá v tomto svete nemusí byť vždy ľahká. Kto však poslušne ide smerom, ktorý ukazuje, dôjde k cieľu.
ADE      Dnešný sviatok nás zaviedol do Nazareta. Priblížil nám okamih, v ktorom Presvätá Bohorodička povedala „áno“ Bohu. Nech nás tento pohľad do dejín spásy povzbudí k rozhodnutiu rozjímaním nad Božím slovom spoznávať správny smer pre svoj život a vytrvalo týmto smerom kráčať k cieľu – spáse.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet