15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nech sa ľudia príliš nezaoberajú tým čo majú robiť, nech skôr myslia na to, akí majú byť. Keby oni sami, ich postoje boli dobré, vtedy by aj ich skutky žiarili plným jasom. Ak si ty spravodlivý, tak budú spravodlivé aj tvoje činy. Neskúšajme zakladať svätosť na konaní, budujme ju skôr na bytí, lebo skutky nás neposväcujú, ale práve my máme posväcovať skutky. Do akej miery sme svätí, v takej miere aj posväcujeme svoje konanie: jedlo, sen, bdenie, a všetko ostatné. Kto nie je veľký vo svojom bytí, tomu nepomôžu ani tie najskvelejšie činy. Z toho pre teba vyplýva ponaučenie: celú svoju horlivosť máš zamerať na to, aby si sa stal dobrým. Nesústreďuj sa teda na to, čo robíš a aké sú tvoje skutky, ale skôr na to, čo je ich podstatou.

~Eckhart ~

17.03.2006 - Miron
čítanosť1204 reakcie0
(Share 267 0)


Téma: Tretia pôstna nedeľa, krížupoklonná / Mk 8,34 - 9,1

Homília

AI      Takmer pri každom výrobku, ktorý kúpime, je pribalený návod na použitie alebo ovládanie alebo poskladanie. Nie každý návod je však zrozumiteľný. Pred časom sa mi sťažoval priateľ, že si kúpil novú skriňu a že návod ako ju zložiť bol tak nezrozumiteľný, že si musel zavolať odborníka a že aj ten mal s tým problémy. Nakoniec návod nechali návodom a išli na to „sedliackym rozumom“.
      Možno, že aj vy máte podobné skúsenosti. Preto sme radi, keď sa nám do rúk dostane návod, ktorý je jednoduchý a zrozumiteľný.
KE      Ak by sme hľadali návod – rovnako jednoduchý a zrozumiteľný – pre kvalitný duchovný život, nájdeme ho v slovách Ježiša Krista: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8, 34).
DI      Tento návod ako nasledovať Ježiša Krista a ako sa stať jeho učeníkmi je veľmi dôležitý pre každého z nás. Môže byť azda niekto kresťanom ak zároveň nekráča za Kristom? V takom prípade ide leda tak o kresťana, ktorého s Kristom spája len zápis v matrike. Ale to nestačí na získanie večného života.
      „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba...“ Všimnime si, že tento návod je určený tým, ktorí chcú ísť za Ježišom Kristom. A prvým krokom je – zaprieť sám seba. Ježiš Kristus nám nehovorí, aby sme nenávideli seba samých, ani nás nežiada, aby sme popreli našu ľudskosť, našu osobnosť. V tom sa ľudia neraz dopúšťajú chyby. Tento krok spočíva v rozviazaní a preťatí všetkých väzieb, ktoré s Kristom nesúvisia alebo sú v úplnom protirečení s jeho náukou. To je niečo úplne iné, než zapieranie sa počas pôstu tým, že si niečo odriekneme alebo sa pokúsime odstrániť nejaké zlé návyky. Nie toto mal Spasiteľ na mysli. Zaprieť sám seba – znamená vzdať sa práva na seba samého, vzdať sa práva rozhodovania o budúcom smerovaní života. Zaprieť sám seba znamená odovzdať svoj život pod Božiu vládu a kráčať životom podľa Božej vôle. Toto sa dotýka podstaty našej existencie. Sv. Pavol nám pripomína: „Neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele“ (1 Kor 6, 19-20).
PAR      Ak sa rozhodneme nasledovať Ježiša Krista, prvým krokom je teda odumretie sebe samému. Prestávame byť pánmi svojich životov. Pánom a Vládcom je Kristus. Modlitba sv. Efréma, ktorá sa vo východnej cirkvi modlí vo Veľkom pôste, nám tento fakt pripomína. Začína slovami: „Pane a Vládca môjho života...“
      Istý muž napísal príspevok do náboženského časopisu. V ňom sa takto vyznáva: „Je to moja pýcha, ktorá má robí nezávislým na Bohu. Presvedčuje ma, že som pánom svojho života a môžem kráčať každým smerom, ktorý si určím. Presvedčuje ma, že som sebestačný, že nepotrebujem k životu nikoho. Vždy keď podľahnem tomuto príjemnému našepkávaniu prídu okamihy, ktoré má upozornia, že som iba človek – malý, slabý, s obmedzenými schopnosťami. A vtedy znovu padám Bohu k nohám a vyznávam sa, že som sa dal zviesť pýchou – náboženstvom pekla. (Podľa: groups.yahoo.com/group/sermon_on_the_net/)
MY      Zaprieť sám seba je prvý krok, ktorý potrebujeme urobiť na ceste za Kristom. Bez tohto kroku nemôžu nasledovať ďalšie. Bez tohto kroku ostaneme zviazaní mnohými väzbami, ktoré nedovoľujú vzlet ľudskej duši.
      V jednom veľkomeste sa o požiarnícke miesto uchádzal jeden mladík. Veliteľ požiarnikov pristúpil k požiarnickému rebríku, stlačil gombík a rebrík sa vysunul do výšky asi sto metrov. Mladík sa pozrel na končiar rebríka a povedal: „Pán veliteľ, a to mám vyjsť až do takej výšky?“ Veliteľ mu odpovedal: „Mnohí to už dokázali a boli prijatí za požiarnikov. Máš na to celý týždeň. Cvič každý deň a potom uvidíme...“
      Mladík cvičil každý deň a každý deň vystúpil o niečo vyššie. V ušiach mu zneli veliteľove slová: „Už to mnohí dokázali...“ Koncom týždňa vyšiel na samý koniec rebríka. Keď to veliteľ videl, poblahoželal mu, a povedal: „Veď som ti povedal, že to už mnohí dokázali. Ty si to tiež dokázal a teda si prijatý.“ (ZÁŇ, A. J.: Naše všetko. Prvá katolícka slovenská jednota v USA, 1973, s. 73.)
ADE       „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8, 34). Pokúsme sa v tomto pôstnom čase osvojiť si prvý krok z tohto návodu Ježiša Krista. Veď „už to mnohí dokázali...“

      Inšpirácie: Mk 8,34 – 9,1
      Archív: Tretia pôstna nedeľa

12.06.2003 | Čítanosť(2862)
Mk 8, 31 - 9, 1
12.06.2003 | Čítanosť(2742)
Mk 8, 10-21
12.06.2003 | Čítanosť(2461)
Mk 8, 22-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet