24.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Berte život taký, aký ho zosiela Boh: je to dlhá skúška, nepreniknuteľná príprava na neznámy osud. Osud potom, ten opravdivý, začína na prahu hrobky.

~Viktor Hugo~

20.06.2003 - Miron
čítanosť329 reakcie0
(Share 112 0)


Téma: Duchovný život

Myšlienky... 231/2001

      Ekológia podľa Slovníka cudzích slov je náuka zaoberajúca sa skúmaním vzťahov medzi organizmom a prostredím. V súčasnosti sa toto slovo skloňuje vo všetkých pádoch. Stovky vedcov sa venuje problematike obsiahnutej v tomto výraze. Iní burcujú ľudstvo a poukazujú na chyby, ktoré sme urobili necitlivým zásahom do prírody. Porušená ekologická rovnováha. Naháňa to hrôzu. Človek si uvedomuje svoju fyzickú závislosť na tejto rovnováhe a akosi nechce uvažovať ekológiu iného typu. A to ekológiu v nás. Bojí sa, ba nechce rozoberať vzájomné vzťahy vo svojom vnútri a pritom v kútiku srdca drieme vedomie, že porušená rovnováha v jeho vnútri narúša ekológiu vonkajšiu, vzťah medzi ním a prostredím.
      L. N. Tolstoj v „Kruhu čítania“ dáva železnému kancelárovi Ottovi von Bismarckovi povedať nasledujúce slová: „Je mi ťažko pri srdci. Za celý dlhý život nikoho som neurobil šťastným, ani svojich priateľov, ani rodinu, ba ani sám seba. Bol som pôvodcom troch veľkých vojen. Kvôli mne zahynulo osemstotisíc ľudí, státisíce ich bolo zmrzačených na bojiskách. A toto všetko je medzi mnou a Bohom.“
      Koľkí z nás by mohli povedať podobnú rekapituláciu svojho života. Koľkí z nás majú v duši bariéry, ktoré nás oddeľujú od Boha, našich najbližších a priateľov. Nemožno spočítať kresťanov, ktorí sú zlí, pretože kresťanské dejiny sú plné pokusov o zmenšovanie lásky, a to buď odlučovaním lásky k Bohu, od lásky k blížnemu, alebo vynakladaním úsilia o legitimovanie vlastného sebectva. Všetky tieto nedostatky spôsobila narušená „ekologická rovnováha“ v našom vnútri, privádzajúca k nezdravému egoizmu a nevšímavosti.
      B. Häring nám prináša návod na vyrovnanie ekológie v nás, keď hovorí: Kristova pokora je základ nášho povýšenia. Napodobňovanie jeho pokory zostáva hlavnou podmienkou nadobudnutia hodnosti stať sa jeho učeníkmi. Len zachovávaním pokory sme spôsobili od Krista sa učiť a azda aj hodní, aby nás Kristus učil. O čo väčšia je pokora, o to je väčšia učenlivosť, o to je láskyplnejšie vnuknutie, ktoré prichádza zo Svätého Ducha. Len natoľko môžeme prijímať z múdrosti a z milosti Kristovej, nakoľko otvoríme svoje srdce v pokore k prijatiu múdrosti a milosti.
27.05.2011 | Čítanosť(4610)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3125)
Duchovný život


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet