22.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Kresťan, ktorý chce tak nakladať so svojím bytím a so svojím životom ako Ten, ktorý sa stal veľkou Obeťou, stáva sa spolu s ním kňazom svojou smrťou a končí v tomto okamžiku tú obetu, ktorej sa zasvätil pri krste a v ktorej mal pokračovať celý život.

~Bossuet~

08.03.2006 - Miron
čítanosť834 reakcie0
(Share 209 0)


Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

Homília

AI      Veľký pôst je dobou intenzívnejšieho duchovného snaženia. Ak sa nám v tejto duchovnej obnove darí, potom zaiste prežívame veľkú vnútornú radosť. O túto radosť nás neraz oberá pohľad na bratov a sestry, ktorí sa neodhodlali k tejto pôstnej ceste a z akejsi ľahostajnosti voči svojej duši a Bohu zotrvávajú vo svojich hriechoch. Je to veľmi bolestivé zvlášť keď ide o našich najbližších príbuzných a priateľov. A tak si často v duchu dávame otázku: „Čo môžem s tým urobiť?“
KE      Božie slovo nám dnes dáva odpoveď na túto častú otázku. Znie takto: „Môžeš priniesť svojho príbuzného – priateľa k Ježišovi.“
DI      Ak chceme podrobnejšiu odpoveď, všimnime si počínanie štyroch priateľov ochrnutého človeka.
      V správe sv. evanjelistu Marka o uzdravení ochrnutého nájdeme oveľa viac detailov, než v správe sv. Matúša a sv. Lukáša. Sv. Marek písal svoje evanjelium podľa spomienok sv. Petra. A keďže toto uzdravenie sa odohralo v dome sv. Petra, tak tu vlastne ide o výpoveď očitého svedka.
      Ak budeme skúmať pohnútky správania priateľov ochrnutého, tak prvou a základnou bola viera. Uverili, že Ježiš Kristus môže ich priateľa uzdraviť. Viera však vyžaduje akciu. Neostali sedieť okolo svojho chorého priateľa. Zdvihli ho a niesli k Ježišovi. Keď však prišli k domu, zbadali, že pre množstvo ľudí nemajú šancu sa dostať dnu. Bola to situácia, kedy mohli rezignovať a vrátiť sa s priateľom späť. Bol to dobrý dôvod na ospravedlnenie, keby sa v tej chvíli vzdali. Oni sa však nevzdali, ale začali hľadať spôsob, ako priateľa dostať k Ježišovi. V tej chvíli nepoznali slovo „nemôžeme“. Nahradili ho slovom „musíme“. To je to slovo, ktoré by chcel Boh z našich úst počuť častejšie. A toto „musíme“ im vnuklo nápad: rozobrať strechu na dome natoľko, aby mohli dnu spustiť svojho priateľa. A tak dosiahli svoj zámer – Spasiteľ uzdravil ich priateľa.
      Títo štyria muži obetovali toho veľa. Obetovali svoj čas, aby priniesli ochrnutého k domu. Nemálo námahy vynaložili, kým ho vytiahli na strechu. I rozobratie strechy sa zaiste nezaobišlo bez problémov – veď so sebou nemali žiadne vhodné náradie. Riskovali hnev tých, na ktorých padal prach a kúsky zo strechy. A stálo ich to aj peniaze, veď vzniknutá škoda sa musela nahradiť. Ale oni toto všetko podstúpili, pretože nevideli žiadne iné východisko. Takto nevedomky podstúpili test svojej viery. A obstáli, pretože ich žiadna prekážka nezastavila.
PAR      Tento návod je tak podrobný a zreteľný, že si ho nebude ťažké teoreticky osvojiť. No ešte dôležitejšie je, aby sme ho dokázali prakticky uplatniť. Ak veríme, že Ježiš Kristus má moc vstúpiť do ľudského srdca a zmeniť ho, potom nemôžeme ostať nečinní pri pohľade na bratov a sestry, ktorí z ľahostajnosti a azda aj pôsobením zlých návykov a hriechov sa vzdialili od Boha a tak vystavujú svoju dušu veľkému nebezpečenstvu. Ak sa ich rozhodneme priniesť k Ježišovi, možno že cestou narazíme na prekážky, ktoré si budú vyžadovať „rozobratie strechy“. Kiež by sme v takom okamihu zabudli, že slovo „nemôžem“ nejestvuje, že je iba slovo „musím“. Takto vždy nájdeme spôsob, ako prekonať prekážku, ktorá sa nám postavila do cesty.
MY      Štrnásťročná Francúzska Terézia sa dozvedela, že za spáchanú vraždu má byť popravený známy zločinec Panzini. Ako dobrá kresťanka sa trápila, čo s ním bude po smrti, či bude spasený. Začala sa vrúcne modliť za jeho obrátenie. Nahovorila svoju staršiu sestru Celinu, aby išla do kostola a poprosila o svätú omšu za obrátenie toho nešťastného človeka.
      O niekoľko dní neskôr si so vzrušením prečítala v novinách, že ten človek pred popravou, „pohnutý neočakávaným nadchnutím, sa obrátil, schytil kríž, ktorý mu podával kňaz a trikrát pobozkal jeho sväté rany“.
      Tým dievčaťom bola karmelitánka a svätica Terézia z Lisieux. (KLIMASZEWSKI, S.: Evanjelium v živote dieťaťa B. Bratislava : Vydavateľstvo Alfa, 1992, s. 143.)
ADE      Ak necháme pri pohľade na duchovne „ochrnutých“ bratov a sestry našu vieru konať, tak k radosti z rastu duchovného života vo Veľkom pôste pridáme aj radosť z uzdravenia týchto našich bratov a sestier. Amen.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet