25.august 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Keďže Pán robil všetko pre naše poučenie, zachcelo sa mu ocitnúť na púšti a tam viesť boj s diablom, aby sa pokrstení veriaci preto neznepokojovali, keď po krste zažijú oveľa väčšie pokušenia, lebo s tým treba rátať.

~sv. Ján Zlatoústy~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1336 reakcie0
(Share 331 0)


Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Citovanie proroka Izaiáša / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8 / Iz 6, 9-13

Myšlienky... 37/2000

       Ježiš cituje z Izaiáša: „Choď a povedz tomu ľudu: Čujteže, čujte, no nerozumejte, viďteže, viďte, no nepoznávajte! Sprav bezcitným srdce tohto ľudu, jeho uši zaťaž a oči mu zastri, aby očami nevidel a ušami nepočul, aby mu srdce nepochopilo a neobrátil sa a neuzdravil.“ (Iz 6, 9-10)
       Izaiáš bol prorok, ktorý prorokoval Izraelu viac než 700 rokov pred narodením Krista. Povedal tieto slová kvôli nevere ľudu. Kvôli zatvrdlivým srdciam Izraelcov ich zem bola zničená a ľudia zotročení. Severné kráľovstvo podľahlo Asýrií v roku 722, Južné kráľovstvo Babylončanom v rokoch 605-587 pred Kristom. V nasledujúcich veršoch Izaiáš toto všetko predpovedá: I vravel som: „Dokedy, Pane?“ Riekol: „Kým nespustnú mestá, nebudú bez občanov a domy bez ľudí, kým nebude zem vyplienené v púšť. Pán oddiali ľudí, takže bude veľká opustenosť v krajine. A ak v nej ostane ešte desiaty diel, bude znova ničený ako terebinta a dub, z ktorého pri stínaní ostane iba kmeň. Jeho kmeň je svätým semenom.“ (Iz 6, 11-13)
       Hoci tieto slová Izaiáša poukazovalo na vyhnanstvo vyvoleného národa v tom čase, Ježiš hovorí o ich naplnení v kontexte svojej doby. Udalosti 1. storočia sú podľa Ježiša Krista podobné udalostiam Izaiášovej doby. Židovské povstanie proti Rímu v rokoch 66-70 a zničenie židovského národa naplnilo znova toto proroctvo. Odmietnutie Božieho Syna zapríčinilo súd nad židovským národom. Keď sv. Pavol rozprával so Židmi v Ríme a ohlasoval im Krista predkladajúc im dôkazy z Mojžišovho zákona a z Prorokov, jední uverili, druhí nie. Nevedeli sa dohodnúť a rozišli sa. Vtedy im apoštol Pavol adresoval slová: „Dobre povedal Duch Svätý skrze proroka Izaiáša vašim otcom: „Choď a povedz tomu ľudu: Čujteže, čujte, no nerozumejte, viďteže, viďte, no nepoznávajte! Sprav bezcitným srdce tohto ľudu, jeho uši zaťaž a oči mu zastri, aby očami nevidel a ušami nepočul, aby mu srdce nepochopilo a neobrátil sa a neuzdravil.““(Sk 28, 25-27)
       Učeníkom Ježiš Kristus v súkromí dáva upozornenie: „Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“ (Mt 13, 12) Veľa toho bolo odobraté židovskému národu v prvom storočí kvôli ich odmietnutiu Ježiša Krista. Mnoho tisíc ľudí počulo Ježiša učiť a videlo jeho zázračné znamenia ako jasný prejav jeho mesiášstva; ale väčšina z nich nespoznala v ňom Pána a Spasiteľa. Odmietli ho. Povedali nie Kráľovi. A pretože odmietli prijať božské svetlo, ktoré na nich svietilo, padali hlbšie a hlbšie do duchovnej temnoty.
12.06.2003 | Čítanosť(3389)
Mt 13, 44-52
12.06.2003 | Čítanosť(3313)
Mt 13, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(3093)
Mt 13, 24-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet