17.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Apoštol musí byť mužom viery a vrúcnej lásky, opravdivým priateľom Pána Ježiša, ktorého meno nesie a o slávu ktorého sa bude usilovať. Múdre programy a veľké organizácie sú zaiste dobrou vecou, ale dielo sa musí uskutočniť v nás, v našom srdci. Len ten, kto urobil Ježiša Krista pánom svojho srdca, bude vedieť iných priviesť pod vládu jeho kráľovstva.

~Pius XI. ~

07.02.2006 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť1397 reakcie0
(Share 1003 0)


Téma: Kresťan a vďačnosť / Bohu mám vždy preukazovať vďačnosť za jeho dary / Lk 17,15-18

Homília

AI: Prezident USA začiatkom novembra vyzýva obyvateľstvo, aby nezameškali v posledný štvrtok novembra vzdávať vďaky Bohu za prijaté dobrodenia. Tento posledný novembrový štvrtok sa nazýva "Thanksgivingday", deň vďakyvzdania. Podnetom k zavedeniu tohto sviatku bola tvrdá, dlhá zima v roku 1621 ktorá narobila veľa škody. Avšak po nej nasledovala nečakaná hojná úroda. Ako výraz vďaky vznikol tento sviatok. V roku 1879 sa tento deň vďakyvzdania určil na posledný novembrový štvrtok. V tomto nám USA dávajú veľký príklad. Málo ďakujeme Bohu za dobrá, ktorými nás požehnáva.

KE: Na vďačnosť nás chce upozorniť aj dnešné evanjelium slovami: „Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“ (Lk 17,15-18)

DI: Pozrime sa na malomocných z evanjelia. Kto trpel touto chorobou, trpel dvakrát: fyzicky i duševne. Fyzické bolesti spôsobovala samotná choroba, ktorá pomaly rozkladala ich telá. Oveľa väčšie však boli duševné bolesti. Ten, kto sa nakazil touto chorobou, bol vylúčený zo spoločnosti, v ktorej žil. Musel opustiť svoj dom, rodinu, dedinu. Bol chorý a pritom veľmi opustený. Malomocenstvo bolo veľmi ťažký údel. O tom, ako človek môže žiť, ktorý je nakazený malomocenstvom sme mali možnosť počuť v dnešnom prvom čítaní z Knihy Levitikus slovami: „Malomocný napadnutý touto ranou, budete mať roztrhnutý odev, neupravené vlasy na hlave, zakrytú bradu a bude volať: Nečistý, nečistý!“ Celý čas, čo bude malomocný, bude nečistý a bude bývať sám mimo tábora.“ (Lv 13,45-46) Nevieme ako dlho boli malomocní muži z evanjelia chorí. Ale keď boli Kristom uzdravení, znamenalo to pre nich jedno: môžu sa vrátiť domov k svojim manželkám a deťom. To, po čom najviac túžili, bolo na dosah ruky. Vedeli, kto ich uzdravil, ale túžba po domove ich premohla až na jedného, ktorý sa vrátil, aby Ježišovi poďakoval za uzdravenie. Ľahko sa zabúda na vďaku, keď sme na dosah vytúženého cieľa. Vďačnosť nám chce vysvetliť na základe desiatich malomocných, ktorý ho prosia o uzdravenie. Ježiš sa ich nedotýka, ale im prikazuje, aby sa ukázali kňazom. Kňazi mali povinnosť vyhlásiť postihnutého za nečistého, ale prípadne vyhlásiť aj uzdravenie z tejto hroznej choroby. Cestou za kňazmi sa všetci desiati malomocný uzdravili. Avšak iba jeden z nich sa vracia k Ježišovi Kristovi, ktorý je mu vďačný za uzdravenie. Evanjelium pripomína, že to bol samaritán. Prečo nevrátili aj ostatní deviati poďakovať? Možno chceli zachovať židovské právo a utekali ku kňazom, aby ich vyhlásili za čistých. Ježiš to však chápe ináč. Uzdravenie z malomocenstva je taký silný dôvod na to, aby sa vrátili a poďakovali mu, že predstavenie kňazom sa mohlo pokojne časovo posunúť. Veď napokon Ježiš bol na cestách, jeho už nikdy nemuseli stretnúť. Kňazov mali stále pri sebe, ale Ježiša nie. Lenže taká je povaha niektorých ľudí. Veľmi kričia, keď potrebujú pomoc, ale sú ticho, keď treba poďakovať. Aj keď sa pozrieme očami dnešného sveta všetci zbadáme, že vďačnosť sa vytráca z nášho každodenného života. Vytráca najmä v rodinách, vo vzťahoch k našim priateľom a známym. V rodine sa vďačnosť za výchovu stráca tak, že sa dieťa voči svojím rodičom odvďačí za ich výchovu využívaním, odmietnutím, pobytom v domove dôchodcov. Vo vzťahoch mnohokrát dokážeme využiť aj dobro nášho priateľa vo svoj prospech. Ježiš nám chce poukázať v evanjeliu na to, aby sme pochopili hodnotu každého daru, ktorý dostaneme. Povzbudzuje nás k tomu, aby sme sa nesprávali ako malomocný v dnešnom evanjeliu. O vďačnosti nás v duchu Ježišovej náuky chce naučiť aj apoštol Pavol, ktorý vyžadoval od veriacich, aby pestovali v sebe vďačnosť. Najprv vyžaduje od nich medziľudskú vďačnosť, keď v liste Kolosanom píše: „A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.“ ( Kol 3,15) Ale hneď za tým odporúča im aj nadprirodzenú vďačnosť k Bohu, keď im píše takto:“ Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.“(Kol 3,17). K vďačnosti voči Bohu nás povzbudzuje aj svätá Cirkev pri každej jednej svätej omši, keď kňaz spieva: „Vzdávajme vďaky Bohu nášmu“. A veriaci odpovedajú: „Je to dôstojné a správne“. A potom kňaz pokračuje: „Je naozaj dôstojne a správne, vzdávať vďaky, vždy a všade tebe pane, všemohúci a večný Bože“... Pričom slovo spásonosné znamená, keď sa niekto naučí prejavovať vďačnosť voči Bohu, z toho sa postupom času vyvinie v jeho srdci opravdivá, vrúcna, dôverná láska k Bohu.

PAR: Bratia a sestry! Toto uvažovanie nad Božím uzdravovaním a ľudskou vďačnosťou je veľmi aktuálne. Aj keď netrpíme na malomocenstvo tela, predsa len každý z nás trpí na malomocenstvo duše v podobe hriechu. Keď si pravidelne spytujeme svedomie, vieme koľko hriechov, slabostí a nedokonalostí v sebe nájdeme za jeden jediný deň. Skúsme však pozrieť na svoj život v priebehu roka či celého života. Koľko zla, koľko pádov v ňom nájdeme.

Aké veľké bremeno vín. Boh nás však vo sviatosti pokánia uzdravuje. Odpúšťa nám hriechy a vracia našej duši pravý život. Aká je však naša vďačnosť? Kristus sa i teraz pýta: „Kde je ten či tá?“ Ako ja vnímam svoje dary, ktoré som dostal? Nesprávam sa aj niekedy tak ako tí deviati malomocný, ktorý boli uzdravení, ale nepreukázali Bohu vďaku. Každý jeden z nás sa má správať a zaujať postoj ako jeden malomocný, ktorý prišiel k Ježišovi a vzdával mu Bohu slávu. Vykonať zadosťučinenie je potrebné. Ale to ešte nie je všetko. Treba vzdávať Bohu vďaky za tento veľký dar uzdravenia duše. Najkrajšou vďakou za milosť uzdravenia je opravdivé, pevné predsavzatie chrániť sa duchovného malomocenstva.

MY: V živote svätcov má vďačnosť svoje stále miesto. V listoch sv. Pavla nájdeme približne 20 raz slová: „Ďakujem Bohu za...“ A to v rôznych súvislostiach. Sv. František Assiský nabádal bratov, aby boli vždy vďační. Cirkev v liturgií vzdáva Bohu vďaku za všetky dobrodenia. Za tie, o ktorých vieme, i za tie, o ktorých nevieme. Nuž, pripojme sa k svätým i k liturgickej modlitbe Cirkvi s osobným vzdávaním vďaky Bohu za všetky dobrodenia, ktorými nás zahŕňa. O vďačnosť nás tiež chce povzbudiť aj svätá Terézia z Lisieux: „Chcem celú večnosť prežívať, to , čo som tu žila na tejto zemi – byť jednou veľkou vďakou Bohu za všetko! “

ADE      Tomáš Kempenský hovorí: „Preto nemôžeme obsiahnuť dary milosti, lebo sme nevďační ich darcovi.“ Vzdávať vďaky Bohu je spásonosná vec. Je dôležité, aby sme si túto vlastnosť osvojili tak, aby sa stala charakteristickou črtou nášho života. Byť vďačný.– Pane, ty si ma uzdravil. Ty si mi dal život.‚Stál som opodiaľ‘ v malomocenstve hriechu, v mnohých nebezpečenstvách hriechu. Ty si však vypočul moje volanie. Tvoja láska ma našla skôr, ako som volal. Prijal som od teba spásu, ale srdce, ktorého by si sa mal dotknúť, ešte nie je vo svojej hĺbke otvorené pre živú vieru: návrat, hlboké obrátenie treba ešte urobiť. Pane prilákaj ma silou svojej lásky. Daj, aby som bol vďačný, aby sa srdce, toto tak, často zúfalé, do seba uzavreté a tupé srdce rozšírilo a otvorilo pre tvoje veľké slovo: ‚Vstaň a choď! Tvoja viera ťa uzdravila.“ - Johanes Bours. (Porov. Schott, Zo stola Božieho slova, str. 451.)

29.11.2010 | Čítanosť(3897)
Téma: Lk 17, 6 / Viera
17.09.2003 | Čítanosť(2143)
Téma: Vďačnosť / Lk 17, 11-19
12.06.2003 | Čítanosť(2958)
Lk 17, 20-37
12.06.2003 | Čítanosť(2711)
Lk 17, 1-10
12.06.2003 | Čítanosť(2399)
Lk 17, 11-19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet