22.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Táto sviatosť nás premieňa v telo Kristovo, aby sme boli kosť z jeho kostí, telo z jeho tela, údmi z jeho údov.

~Albert Veľký~

01.02.2006 - Miron
čítanosť1393 reakcie0
(Share 540 0)


Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

Homília

AI      Literárne i filmové spracovanie životopisov slávnych osobností sa teší všeobecnej obľube. Je zaujímavé poznať podrobnosti zo života tých, ktorým sa vzdáva úcta i sláva. Ak budeme pozorní, môžeme zachytiť podobnosti v živote týchto ľudí.
      Prvú podobnosť by sme mohli nazvať zacielenie. Je to rozhodnutie pre určitý životný smer spojené s prípravou na dosiahnutie tohto cieľa.
      Druhú podobnosť by sme mohli nazvať dobou zretia. Tu je už zrejmá veľkosť človeka, ale je vystavená skúškam ako nežičlivosť, nepochopenie ba i nenávisť.
      Tretia podobnosť – nazvime ju všeobecná úcta – prichádza zväčša až po smrti. Ľudstvo vzdáva hold človeku, ktorého život bol prínosom pre svet.
KE      Tieto tri podobnosti nachádzame i v živote troch svätiteľov Bazila Veľkého, Jána Zlatoústeho a Gregora Bohoslovca. Pre nás sa môžu stať zdrojom poučenia i povzbudenia.
DI      Títo traja svätitelia spoznali, čo je zmyslom ľudského života. Na toto poznanie odpovedali slobodným zacielením na Boha ako na svoje najvyššie dobro. Prešli tvrdou školou dokonalosti v pustovníckom odlúčení od sveta a pestovaním duchovného života askézou a horlivou modlitbou.
      Boh ich však v pravom čase povoláva k verejnému životu. Zastávajú zodpovednú službu. Nastáva dobra zretia. Viera a oddanosť pravde spôsobuje ich nekompromisný postoj voči lži a nespravodlivosti. Preto na nich doliehajú ťažké skúšky, ktoré vyvolala nenávisť ich nežičlivcov.
      Boh však nikdy neopúšťa svojich verných. Svätci, ktorých dnes oslavujeme, vytrvali vo viere a dôvere. Preto im veriaci ľud vzdáva úctu, ktorá je však neporovnateľná so slávou, ktorou ich odmenil Boh vo večnosti.
PAR      Boh zasieva do každého srdca práve to semeno, ktoré v ňom môže najlepšie vyzrieť. Vieme, že každé ovocie potrebuje určitú dobu zretia. Týždne i mesiace. Tak je tomu i s ľuďmi. Každý dostane od Boha vymeranú takú dobu života, aby na jeho konci mohol byť úplne zrelý. Boh nečaká kým je človek úplne zrelý: u mnohých ľudí by musel čakať celé storočie a ešte by neboli zrelí. Boh len čaká, až doba života človeka uplynie, či už je zrelý alebo nie. Človek môže zomrieť mladý a napriek tomu môže dosiahnuť plnej zrelosti. Tu bude vyplatená plná mzda. Iní môžu zomrieť ako starci a predsa ešte nebudú zrelí. Im sa dostane menšej mzdy. (GRAF, R.: Útěcha v utrpení. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1993, s. 26.)
MY      Vieme, že náš pozemský život je presne vymedzený. Začiatok poznáme, no koniec pozná iba Boh. V tomto časovom rozmedzí sa má odohrať proces nášho dozretia pre nebo. Tento čas by sme rozhodne nemali premárniť!
      Skúsme preto vo svojom vnútri obnoviť horlivosť okamihu, kedy sme sa rozhodli pre Boha ako svoje najvyššie dobro. Nadchnime sa pre pestovanie duchovného života. Zaiste i v našom živote prídu skúšky, ktoré nás budú chcieť odviesť od tohto cieľa. No pokorným srdcom, vytrvalosťou i dôverou v Boha, ktorý bdie nad naším životom, tieto skúšky budú iba časom, v ktorom sa uskutočňuje naše zretie pre večný život.
ADE      Svätí svätitelia! Vyprosujte nám milosť vytrvania, aby sme do konca života rástli v dokonalosti a svätosti. Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(3790)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3600)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3486)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet