25.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Najväčšia sloboda spočíva v tom, že človek nie je otrokom nerestí.

~nemecké príslovie ~

05.01.2006 - Miron
čítanosť1304 reakcie0
(Share 257 0)


Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

Homília

AI      Človek pozná hodnotu svetla. Vníma ho ako nutnosť k životu. Svetlo podnecuje činnosť. Vo dne človek pracuje, tvorí, žije... Noc patrí spánku. Je to doba nečinnosti. Človek túto dobu ani nezahŕňa do svojich spomienok. Spomína, uvažuje a hodnotí iba život, ktorý bol „vo svetle“.
      Azda preto obraz svetla a tmy používa prorok Izaiáš v proroctve o príchode Mesiáša.
KE      Ježiš Kristus je pravé svetlo, ktoré prišlo na túto zem. Jeho radostné posolstvo, utrpenie, a slávne vzkriesenie zmenilo dejiny ľudstva natoľko, že predchádzajúcim storočiam sedí Izaiášova metafora o ľuďoch sediacich v temnom kraji smrti.
DI      Môžeme byť šťastní, že skrze svätý krst sme boli pozvaní žiť s Ježišom Kristom. Vnímame však, že aj po dvoch tisícročiach od príchodu Krista nachádzame okolo seba „temné kraje smrti“, kde pre odmietnutie zo strany človeka ešte Kristovo svetlo nepreniklo. Ba dokonca sa čoraz častejšie stretávame s ľuďmi, ktorí odmietajú spásu prameniacu z obety kríža a vracajú sa k pohanskému antickému svetu ako k ideálu, ktorý je hodno nasledovať. Zvlášť znepokojúce je, že to nachádzame v postojoch vysokopostavených ľudí, ktorí udávajú smer vývoja nášho kontinentu.
      Zaiste nie je správne odsúdiť kultúrne dedičstvo antiky, ale rovnako nie je správne úsilie o nahradenie kresťanstva duchom tej doby. Antický svet – to nebola len vysoká kultúra básnikov Homéra či Ovídia alebo filozofov Sokratesa a Platóna. Bola to tiež doba, kedy vládlo otrokárstvo, ponižovanie a vykorisťovanie človeka človekom; bola to doba vojen i doba, kedy mravná neviazanosť bola povýšená na náboženské mystéria; bola to doba kedy nevera priviedla rodinu k úpadku.
      Napriek tomu sa tejto dobe dnes dostáva uznanie s tvrdením, že kresťanstvo nezmenilo svet k lepšiemu.
PAR      My však vieme, že to nie je pravda. Kresťanstvo odstránilo najväčšiu metlu ľudstva – otrokárstvo; pozdvihlo na patričnú úroveň ženu; očistilo manželstvo a rodinu; dalo svetu nádej na krajší život.
      Nemocnice, sirotince, útulky pre opustené deti, jednoducho charita v jej mnohorakých podobách vyrástla z Kristovho učenia, ktoré kresťania preniesli do praktického života.
      Tento mohutný dopad kresťanstva na svet neustal, ale pokračuje aj v týchto dňoch. Bolo by veľmi ťažko spočítať všetky charitatívne ustanovizne, ktoré v súčasnosti dávajú nádej všetkým, ktorí to potrebujú – hlavne tým, ktorí sa ocitli v krajnej núdzi. Ťažko je obsiahnuť všetky rozvojové projekty, ktoré odštartovali misionári na pozdvihnutie kvality života. Ak by sa len dali na jeden papier všetky oznamy, ktoré v jednu nedeľu zaznejú v chrámoch, užasli by sme nad množstvom rôznych podujatí v prospech ľudí. Takúto bohatú bilanciu činnosti by s veľkou radosťou prijali na každom ministerstve. A to nehovoríme o tom skrytom budovaní ľudskej dôstojnosti, ktoré sa odohráva v spovedniciach celého sveta.
MY      Tí, ktorí odmietajú Krista, odmietajú aj všetko, čo jeho učenie prináša pre pozemský život človeka. Keď nemôžu odstrániť tieto blahodárne účinky, tak o nich buď mlčia alebo ich s veľkou dávkou cynizmu podceňujú. Stačí si len všimnúť ako málo – priam nepatrne – sa dostáva týmto kresťanským dielam prezentácia v masmédiách?
      Nedajme sa oklamať! Nedovoľme, aby nás manipulácia tých, „čo sedia v temnom kraji smrti“, zviedla k nejakým pochybnostiam o blahodárnom vplyve našej viery na svet. Stačí len rozhliadnuť sa okolo seba a nájdeme plno dôkazov o tom, že život v Kristovom svetle prináša nádherné ovocie v podobe dobrých skutkov vychádzajúcich z lásky.
ADY      Pridajme sa i my k tomuto často nenápadnému svedectvu tým, že sa budeme snažiť z celej sily konať skutky svetla, aby bolo všetkým zjavné, že naša viera dáva svetu radosť, pomoc i nádej.

      Inšpirácie: Mt 4, 12-17

30.03.2008 | Čítanosť(2859)
Téma: Pôst / Mt 4, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(8819)
Mt 4, 12-17
12.06.2003 | Čítanosť(3490)
Mt 4, 18-22
12.06.2003 | Čítanosť(2965)
Mt 4, 1-11


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet