24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Človek je zjavne stvorený nato, aby myslel. V tom je všetka jeho dôstojnosť a všetka jeho zásluha. Celou jeho povinnosťou je myslieť ako treba: a poriadkom myslenia je začať od svojho autora a svojho cieľa. Na čo sa však myslí vo svete? Nikdy nie na toto, ale len na zábavu, na bohatstvo, na získanie povesti, na to, ako sa stať kráľom a nemyslí sa na to, že byť človekom znamená byť kráľom.

~B. Pascal~

20.12.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1007 reakcie0
(Share 256 0)


Téma: Lk 11,15-26 / Veriaci človek musí byť realista

Homília

      Poznáme rôzne druhy návodov a pokynov. Návod na obsluhu stroja, zariadenia a podobne. Vieme, že keď tieto návody a pokyny zachováme, máme z danej veci aj úžitok.
      Po niečom podobnom túži človek aj v duchovnej oblasti. Aj v duchovnom živote máme od Pána Ježiša návod, aby sme po skončení života mohli obsiahnuť večný život. Tieto návody zhrnul svätý Lukáš evanjelista v predchádzajúcich evanjeliách. V tom dnešnom sa dotýka ťažkostí, ktoré prichádzajú na človeka, ktorý sa snaží o duchovný život. Sú to útoky padlých anjelov-diablov.
      Aj v tejto oblasti Pán Ježiš zaujal svoj postoj pre naše poučenie a povzbudenie.
      Keď nepriatelia Pána Ježiša nemohli poprieť jeho zázraky, tak v nenávisti sa podujali k nečestnému jednaniu a zároveň k nesprávnemu učeniu, ktoré im Pán Ježiš náležite vysvetlil. Niektorí farizeji začali o Kristovi rozprávať, že je spojený s Belzebulom-kniežaťom diablov a že pomocou neho vyháňa diablov. Bol to otvorený útok proti Kristovi, pretože mnohí ho začali považovať za očakávaného Mesiáša.
      A Ježiš im toto tvrdenie znovu vyvráti. Poukáže na rozdelenie kráľovstva-ríše, kde vypukla občianska vojna. Nastalo rozdelenie - jeden proti druhému, čo pre ríšu znamenalo veľkú škodu. Je to nezmysel, je to len na ich škodu. A toto si majú uvedomiť aj nepriatelia Kristovi, že ani diabol nebude bojovať proti diablovi a nebudú si navzájom škodiť, pretože obaja zahynú. Je to logické, že tak ako v národe potrebuje jeden druhého, a nie aby sa stavali proti sebe, tak je nezmyslom, aby Belzebul sa stal spojencom Krista proti iným diablom.
      Pán Ježiš má svoju moc sám od seba. Veď je Boh a Pán celého sveta! Toto vie i diabol, veď aj jeho stvoril Boh ako dobrého anjela, ale neosvedčil sa, a preto bol vyhnaný zo stavu blaženosti a uvrhnutý do stavu zatratenia. Tu sa predsa Boh nemôže spájať so svojím stvorením, ktoré mu odmietlo jeho lásku a ktoré ako Boh spravodlivo aj potrestal.
      Pán Ježiš svojich protivníkov poráža ich vlastnými zbraňami: „Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami“ (Mt 12,27).
      Farizeji ako vzdelaná trieda národa vedeli, že v národe boli mužovia z ich rodu, ktorí si počínali podobne ako Ježiš, ale s tým rozdielom, že oni v mene Boha rozkazovali zlým duchom a Kristus v mene svojom. Teda, ak na jednej strane uznávajú činnosť svojich bratov, musia si uvedomiť, že Kristus je niečo viac ako ktokoľvek pred ním.
      Ježiš týmto svojím vysvetlením ešte nekončí. Pripája im príklad zo života o silnejšom mužovi a poukazuje na to, aby sa snažili byť vždy pripravení a silní, pretože diabol má silu a moc. Hovorí im, že Boh ľuďom ponechal aj rozum, aby boli silní odolávať útokom diabla, aby nedoplatili na svoju ľahostajnosť, pretože ten, kto radikálne nebojuje proti zlu, dostane sa do moci zla-hriechu a bude porazený.
      A toto je vážne poučenie i pre nás. Peter apoštol napísal: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere“ (1 Pt 5,8-9).
      Ten, kto si nechá pootvorené dvierka, kto jedná len polovičato proti hriechu, ten na to doplatí, pretože dáva možnosť vniknúť znova nositeľovi moci zla do svojho domu, do svojej duše. A takýto návrat býva horší. Pán Ježiš to vyjadril slovami: „Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme so sebou sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam „ (Mt 12,44-45).
      Môžeme to vidieť u človeka, ktorý slabo bojuje proti hriechu. Očistí si síce dušu, vyspovedá sa, ale keď radikálne nebojuje, je to s ním zlé. Preto si niekto musí aj smutne povzdychnúť: Vlastnou vinou som horší! Nelepším sa, pretože málo bojujem.
      Opätovné upadanie do hriechu otupuje svedomie, človek sa stáva ľahostajnejším vo svojej viere, ochabuje jeho nadšenie za Boha a môže to dôjsť až tak ďaleko, že sa z neho stane priam nepriateľ Krista.
      Ak chceme skutočne žiť život, ktorý raz má byť odmenený Kristom, musíme nielen niekedy, ale sústavne sa snažiť dodržiavať návod na dokonalý život, ktorý nám Pán Ježiš dáva v evanjeliách, ktoré kontroluje a učí Cirkev.
      „Kto počúva Cirkev, počúva Krista“ - je staré, ale osvedčené heslo. Uvedomujeme si, že učenie Krista nás vedie k takému zmýšľaniu a konaniu, ktoré je správne a rozvážne. Nie sme rojkovia, snilkovia, ale ani bigotní, ani neverci, ale sme ľudia, ktorým záleží nielen na tomto živote, ale predovšetkým veríme vo večný život.
      Návod poznáme. Vieme, kde ho hľadať, tak sa o to s pomocou Božou usilujme.
      Amen.

10.10.2003 | Čítanosť(1997)
Téma: Lk 11, 5-8
12.06.2003 | Čítanosť(3280)
Lk 11, 14-26
12.06.2003 | Čítanosť(3268)
Lk 11, 27-36
12.06.2003 | Čítanosť(3174)
Lk 11, 5-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet