26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nedostatok vzájomnej lásky v medziľudských vzťahoch, zaznávanie autority, nespravodlivý boj medzi rozličnými triedami občanov a nezriadená túžba po pominuteľných dobrách to sú štyri pramene neporiadku, z ktorých pochádzajú tak ťažké zmätky v spoločnosti, že sa proti nim musia spolčiť všetky úsilia uviesť znova kresťanské zásady, ak chceme vážne priviesť do štátov poriadok a pokoj.

~Benedikt XV. ~

20.12.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť894 reakcie0
(Share 237 0)


Téma: Mt 22,34-40 / Nezaškodí si zopakovať

Homília

      Hovorí sa, že ako sa pýtaš, takú dostaneš odpoveď. Poznáme rôzne spôsoby kladenia otázok. Od nich záleží aj odpoveď.
      Farizeji tiež položili Ježišovi otázku vystavujúc ho skúške. Odpoveď nechceli. Chceli len získať dôvody na obvinenie. Vieme tiež, aké pohnútky viedli tých, ktorí otázky kládli. Ježiš pozná ich falošnosť, a preto odpovie v „inej rovine“. Poukazuje na niečo iné. Lepšie povedané - na základ a vrchol. A tak dáva odpoveď na všetky otázky.
      Veľa kresťanov sa môže ľahko nájsť v tomto dialógu. Ako často formulujeme otázky podobne! Nejde nám o podchytenie Ježiša v slove, vystaviť ho skúške, o potvrdenie nášho názoru? Nebolo by lepšie, keby sme priložili ucho k srdcu utrápenej ľudskosti a započúvali sa radšej do ťažkostí, ktoré ľudstvo ukrýva? Vtedy by sme totiž spoznali, že človeku najviac je potrebné nie podchytávanie v reči, ale učiť sa pravde, slobode, ale najmä láske.
      Láska. Toto slovo je tak často používané, ale aké rôzne sú prejavy lásky! Je tu otázka: Je dnes ešte potrebné hovoriť o láske? Veď aj tak nepovieme nič nové! To je pravda. To však znamená, že na tému láska máme viac konať, ako hovoriť!
      Preto slová z evanjelia máme čím viac uplatňovať v praxi: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“ (Mt 22,37). „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 22,39).
      A ešte jedno: „Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13,34).
      Príkladom, ako sa máme navzájom milovať, je sám Ježiš Kristus. Práve o láske je potrebné dnes hovoriť, pretože ľudia pohŕdajú a umlčujú lásku. Láska bola nahradená egoizmom, utlmená nenávisťou a ľahostajnosťou. Láska prestala byť dnes obdivovaná.
      Čo je vlastne láska?
      Láska je dar, ktorý sa rozdáva!
      O láske môžeme hovoriť tam, kde sa jedná o dar.
      Boh je láska. On tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal za nás. Tam, kde nie je dar, tam nie je nič. Ani svet, ani človek, ani láska.
      Milovať znamená dávať stále zadarmo, bez ohľadu na osobu, bez pohľadu na zásluhy, bez pohľadu na vďačnosť, na uznanie, na náhradu, to znamená dávať zadarmo, a to tak, ako otvára brány svoje srdce...
      Milovať znamená rozdeľovať. Rozdeľovať a rozmnožovať, rozdeľovať a spájať, rozmnožovať mnohonásobne, spájať nebo so zemou, krížom rozprestretých ramien, byť chlebom každodenným, jednoduchým ako obyčajný chlieb, dobrým ako teplý chlieb a nenahraditeľným pre hladujúce ústa človeka.
      Milovať znamená zabúdať na seba. Milovať je reč ťažká a namáhavá. Milovať je reč ťažká, lebo láska - to nie je len cit. Dôkazom citu je jedine sympatia a spolucítenie. Láska sa odlišuje od sympatie a spolucítenia. Líši sa predovšetkým tým, že je hlbšia. Tamtie objímu len povrchne, láska preniká a mení celý život. Lásku nemožno ničím vysvetliť, lebo láska je čímsi viac než hodnota milovaného človeka.
      Pozrime sa, otec Maximilián Kolbe dal život za otca detí. Matka Tereza sa stará o neznámych. Príbeh lásky máme aj u nás z konca prvej svetovej vojny.
      Hlavný židovský rabín prikázal, aby si Židia ctili pamiatku mŕtveho katolíckeho kňaza Alexandra Oppitsa, ktorý bol farárom v Michalovciach.
      Bolo to na konci prvej svetovej vojny. Pri obsadzovaní Michaloviec bol jeden vojak zastrelený civilom. Na výstrahu vedenie vojska dalo príkaz, že musí byť zastrelený jeden civil. Ten strašný los padol na Žida Mojžiša Deutscha, otca šiestich detí. Keď sa o tom dozvedel katolícky kňaz, išiel na veliteľstvo a prosil o milosť pre tohoto Žida. Keď neuspel, ponúkol svoj vlastný život za neho, hoci on bol katolícky kňaz. Správanie tohto kňaza sa dotklo vojenského vedenia a prepustilo nielen Žida, ale aj kňaza.
      Hľa, do akých výšok dokáže priviesť láska k blížnemu! Čím sa to všetko dá vysvetliť? Láske sa nedá porozumieť bez viery, lebo láska je dar. Láska vyplýva z Boha.
      Farizeji kládli otázku, aby Ježiša podchytili v reči. My sa však pýtajme ako žiaci Pána Ježiša: Pane, ako máme žiť, aby sme vydávali svedectvo o tebe?
      Blažení sú tí, čo si kladú takúto otázku.
      Amen.

28.09.2010 | Čítanosť(2530)
Téma: Mt 22, 29-30
12.06.2003 | Čítanosť(3049)
Mt 22, 1-14
12.06.2003 | Čítanosť(2886)
Mt 22, 34-46
12.06.2003 | Čítanosť(2716)
Mt 22, 23-33


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet