25.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „V rozhovore o otázkach morálky a viery nemožno byť nezávislým katolíkom... Takáto falošná nezávislosť znamená opustenie Kristovej cesty.”

~SV. JOSEMARÍA ESCRIVÁ~

20.12.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť918 reakcie0
(Share 231 0)


Téma: Mt 19,16-22 / Cítiť núdzu svoju i núdzu blížneho

Homília

      Pred pár rokmi sme mohli v našich kinách vidieť film talianskeho režiséra Passoliniho Evanjelium svätého Matúša.
      Celý film predstavuje Ježiša ako revolucionára, tvrdého a nekompromisného človeka, ktorý prevracia stoly v chráme a vášnivo odhaľuje farizejov. V jednej scéne je Kristus znázornený celkom ináč. Láskavo a smutne hovorí o boháčoch, ktorých mu je naozaj ľúto.
      Ježiš v evanjeliu pozrel s láskou na mládenca, ktorý zachovával predpisy a povedal mu: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj mal Keď mladík počul toto o sebe, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok“ (Mt
19,21-22).
      Pozrime sa pozorne na mladíka. S elánom pribehol, k Ježišovi. Bol zaiste sympatický. Ježiš sa na neho s láskou pozrel. Mladík sa už celý videl v nebi, veď tomu nasvedčujú i jeho slová: „ Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ (Mt 19,16). Ježiša volá dobrým, zachováva prikázania a Ježiš namiesto pochvaly nečakane, vidiac mu do duši, hovorí: „ ...choď, predaj, čo máš... Potom príď a nasleduj ma!“ (Mt 19,21).
      Predstavme si údiv apoštolov a najmä Judáša, keď Pán požaduje takú obetu. Nechá odísť človeka, ktorý sa chcel ku nim pripojiť. Zaiste chcel sa stať ich spoločníkom, Ježišovým žiakom. Čakajú, že Ježiš ho zavolá späť. On však pokračuje: „Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva“ (Mt 19,23). Potom pokračuje prirovnaním, ktoré je v skutočnosti nemožné: „Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva“ (Mt 19,24). V ich srdciach sa javí zdesenie: „Kto potom môže byť spasený?“ (Mt 19,25). Peter vyznáva: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou“ (Mt 19,27). A Ježiš im dáva vysvetlenie: „A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku... „ (Mt 19,29).
      Pre toto evanjelium nikdy nebola priaznivá doba. Nebolo by lepšie nečítať ho, preskočiť perikopu? Je to príliš revolučné a ten, čo nemá nič, nemá čo stratiť.
      Kristus nebol ani jedno, ani druhé. On - bohatý stal sa pre nás chudobným. Narodil sa v maštali a prišli sa mu pokloniť králi.
      Kristus v dnešnom svete je však realista. Áno, peniaze a boháči majú v dnešnom svete otvorené dvere. Bohatstvo zaslepuje oči ľudí. Človek, ktorý má peniaze, začne si panovačne trúfať, nevidí, že všetko má svoje hranice, len nie Boh. Dejiny nás učia, že boháči stratili všetko, nezostalo po nich nič, len ston utláčaných, slzy, plač, hnev... Bohatstvo zapríčiňuje i dnes nejeden prevrat, vojnu, machinácie, infláciu, krádež...
      Každý človek raz príde o všetko. Nič si neodnesie na druhý svet, iba to, čo má ukryté vo svojom srdci, čo mole nezožerú, hrdza nezničí, zlodej neukradne.
      Toto evanjelium sa číta na celom svete. Aký bude mať ohlas? Dotkne sa vôbec niekoho z nás?
      Kto je vlastne boháčom podľa Ježiša? Ten, čo má mesačný príjem tri-štyritisíc korún? Alebo ten, čo má na vkladnej knižke stotisíc? Alebo ten, čo vlastní auto, dom, chatu?
      Dajme však pozor. Ježiš nehovorí o tých, čo majú v moci peniaze, ale o tých, čo sú v moci peňazí. Hovorí o tých, čo majú dôveru a lásku v peniazoch. Nepatrím aj ja aspoň tajne medzi nich? Nedávam prednosť mamone pred Bohom? Koľko bratov a sestier dnes nie je v kostole len pre mamonu a nedožičia si oddychu! Koľko bratov a sestier sa dostalo do takej situácie, že všetko vsadia do sazky, športky! Možno náhodne vyhrajú, ale viac prehrávajú. Hrá sa však ďalej, týždeň čo týždeň. Nikto po dnešnom evanjeliu od teba, brat, sestra, nečaká, že predáš dom, auto a rozdáš majetok chudobným. Ale aj to sa môže stať a Boh to zaiste odmení! Ale Boh od väčšiny z nás chce počuť a vidieť ako sa staviame ku svojmu, alebo chcenému bohatstvu. Je dôležité, aby sme evanjeliu rozumeli. Je nutné občas sa zastaviť a prekontrolovať si svoj vzťah k peniazom, k majetku. Vkladná knižka nebude tvojím pasom do neba! Nevymýšľaj argumenty proti Ježišovi z dnešného evanjelia, ale vstúp do svojho trezora srdca a prekontroluj svoj obsah!
      Obdivujeme genialitu tých, ktorí sa vzdali doslova všetkého materiálneho a plne sa zverili Bohu, od ktorého očakávajú všetko, čo potrebujú.
      Je toto evanjelium utópia? Aj v dnešnej dobe existujú ľudia, ktorí pochopili Ježišovu výzvu.
      V našich kníhkupectvách vyšla kniha od Singrid Undsetovej Kristína Vavrincová.
      Je to konvertitka. Stala sa kresťankou. Švédska akadémia v novembri 1982 udelila Singrid Undsetovej Nobelovu cenu za literatúru, predovšetkým za jej mohutné obrazy zo života stredovekého severu. Jej priateľ, dominikán otec Alby o tom povedal: - Odpoveď Singrid Unsetovej na udelenie Nobelovej ceny hovorí o jej veľkosti:
      Na oltár Panny Márie v dominikánskom kostole v Oslo položila vavrínový veniec Nobelovej ceny. Finančnú čiastku darovala na pomoc zostarnutým spisovateľom, druhú časť rozdelila v prospech úchylných detí a tretiu venovala pre výchovu detí z rodín spisovateľov. Pre seba si nenechala vôbec nič. Žila v chudobe a zomrela mimo svojej vlasti prenasledovaná fašizmom.
      Prvé čo napadne človeka, ktorý nepochopil evanjelium je, že takí ľudia sú blázni, biele vrany. Sú to ľudia, ktorí nerozumia svetu, ako mu nerozumel ani Kristus. Ale nezabudnite, že to neboli boháči, ktorí obrátili svet k dobrému, ale žobráci, ako napríklad: sv. František Assiský, Filip z Néry, Vincent de Paul a dnes Matka Tereza v Indii a iní.
      On, ktorý vidí na dno každej duše, vie, ako bohatstvo zväzuje ruky, aká je to záťaž. Stačí sa pozrieť po našich rodinách. V koľkých je nepokoj pre bohatstvo! Ak medzi príbuznými je dlhoročná nezhoda, tak na jej pozadí je veľakrát bohatstvo, dedičstvo, majetok. A žijú v nezhode dlhé roky aj napriek tomu, že denne sa modlia Otče náš...
      Preto nebuďme ako deti, ktoré sa hrajú na smetisku, vyberajú si farebné sklíčka, opatrujú ich ako poklady a sú schopné sa pre ne aj pobiť.
      Vezmime si k srdcu poučenie, ktoré sme počuli. Starajme sa o to, čo je dôležité v našom živote. Milujme Boha a blížneho, aby sme dosiahli večný život. Nezáleží, či máme tučnú alebo chudú peňaženku. Snažme sa, aby nám nezaplnila srdce. Celé naše srdce musí byť rezervované jedine Bohu, ktorého musíme nadovšetko milovať. To, čo máme, je od Boha a má nás viesť k Bohu. Nedovoľme, aby to, čo máme, nás zotročovalo, ale aby sa nám stalo schodíkom, ktorý nám umožní dosiahnuť priateľstvo s Ježišom v tomto živote a večnú blaženosť v nebi.
      Prosme o poznanie skutočnej hodnoty vecí, aby sme nepriľnuli k tomu, čo nás zatvrdí, že sa nedokážeme rozdeliť s inými a čo nás natoľko zaťaží, že nebudeme schopní vojsť do kráľovstva Božieho.
      Amen.

16.06.2007 | Čítanosť(1946)
Téma: Mt 19, 27
12.06.2003 | Čítanosť(3888)
Mt 19, 16-26
12.06.2003 | Čítanosť(3302)
Mt 19, 27-30
12.06.2003 | Čítanosť(3085)
Mt 19, 1-15


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet