20.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Boh si väčšmi cení tvoju túžbu po vyprahnutosti a utrpení z lásky k nemu než všetky duchovné útechy, zjavenia a meditácie, ktorým by si sa mohol oddávať.”

~SV. JÁN Z KRÍŽA~

17.12.2005 - Miron
čítanosť1306 reakcie0
(Share 251 0)


Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – Svätých Otcov / Mt 1, 1-25

Homília

AI      Atmosféra dnešnej nedele prezrádza, že očakávané sviatočné dni sú už predo dvermi. Zaiste nám pomôže aj prijať Božie slovo, ktoré nám Cirkev v dnešný deň predkladá.
KE      Evanjelium podľa svätého Matúša nám uvádza množstvo mien, ktoré pripomínajú udalosti Starého zákona od Abraháma. Svätý Matúš uvedením tohto rodokmeňa chcel dokázať, že Ježiš Kristus pochádza z Abrahámovho a Dávidovho rodu a je naplnením prisľúbení, ktoré Boh dal Abrahámovi a Dávidovi. Ale ak sme aspoň trochu zbehlí v Starom zákone, tieto mená nám pripomínajú Božie riadenie v dejinách, ktoré pripravovalo skrze ľudí tú plnosť času, v ktorom Boh výnimočným spôsobom vstupuje medzi svoj ľud.
DI      Skúsme tento rodokmeň imaginárne dotiahnuť ďalej. Skúsme si predstaviť tie zástupy našich predkov, predstavme si našich starých rodičov i rodičov. Každý z nich vstúpil do spolupráce s Bohom, aby pripravil tú „plnosť času“, v ktorej Spasiteľ vstúpil do srdca nás – ich potomkov. Tak nás tieto verše evanjelia privedú k vďačnosti nielen voči rodičom, ale aj všetkým tým generáciám našich predkov, ktorých mená nám už síce nie sú známe, ale vieme, že i im vďačíme za dar viery.
      Na druhej strane nás to vedie k zamysleniu nad našou úlohou: Pripraviť tú „plnosť času“, v ktorej prichádza Spasiteľ do ľudského srdca, pre svoje potomstvo. Túto úlohu za nás nikto iný neurobí. Je to len na nás.
PAR      Môže sa to zdať zvláštne, ale je to tak, že výchova detí začne tým, že sa rodičia majú navzájom radi. Keď dieťa zbadá, že sa rodičia majú málo radi alebo že sa vôbec nemajú radi, cíti sa neisté, dezorientované a osamotené vo svojich problémoch. Detskí lekári hovoria, že malé deti v prvých mesiacoch sú vybavené veľmi jemnými anténami, ktorými vnímajú psychické vzrušenia svojej matky.
      Matka je nervózna, pretože muž nemá o ňu záujem, alebo preto, že žije s ním v neustálych hádkach? Nemluvňa to prezradí, a to hneď: prijíma menej potravy a niekedy ju nestrávi, je znepokojené a rozrušené. V starostlivosti o dieťa nemajú lekári najťažšie prípady u detí s organickými defektmi, ale v oblasti psychiky, načo má neraz vplyv duševný stav matky.
      Keď však dieťa pozoruje láskyplný vzájomný vzťah rodičov, cíti sa bezpečné – bez toho, aby nad tým rozmýšľalo. Je veselé a pripravené prijať dobrú výchovu. Rozumní rodičia to vedia, a keby sa ich dieťa niekedy stalo svedkom momentálneho nedorozumenia, budú sa usilovať, aby bolo prítomné aj pri láskyplnom udobrení, aby tak odstránili otras z jeho duše.
      Simona Weilová raz povedala: „Vo mne niet ničoho, čo by nemalo pôvod vo vzťahu medzi mojím otcom a mojou matkou.“ (LUCIANI, A.: Otče náš. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 1996, s. 41.)
MY      Stáva sa však, že vo výchove schybíme – mnohokrát nechtiac – nedôslednosťou, alebo tolerovaním zdanlivo malých chýb. Je potrebné za to robiť pokánie a neustále sa pokúšať o nápravu.
      Veľmi ma zaujali slová matky dvoch mladých mužov: „Otče, snažila som sa ich priviesť k Bohu. Miništrovali, modlili sa so mnou, chodili do chrámu... Ale teraz sa mi akosi vymkli z rúk... Nie že by boli ku mne hrubí, neúctiví – to skutočne nie! Ale s ich vierou to ide dolu kopcom... Ale viem, že sa to zmení!“ „Ako to viete?“ pýtal som sa. „Nuž modlím sa za nich, obetujem za nich všetko, čo len môžem. A budem to robiť dovtedy, kým ma Boh nevypočuje a nepomôže im zmeniť život.“
      Kiež by celá dnešná generácia takto zápasila o duše svojich potomkov.
ADE      Nech teda táto výnimočná atmosféra dnešnej nedele nám pomôže uložiť si hlboko do srdca myšlienky a azda aj nové predsavzatia, ktoré sa zrodili z uvažovania nad prvými veršami evanjelia podľa svätého Matúša.


      Inšpirácie: Mt 1, 1-17
12.06.2003 | Čítanosť(10148)
Mt 1, 1-17
12.06.2003 | Čítanosť(3351)
Mt 1, 18-25


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet