24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Démoni nemôžu nám nič bez dovolenia od Boha. Ale s dovolením od Boha sú mocnými. Všetka zloba, všetky vášne sú nimi inšpirované. Ale pozor: Boh im dovoľuje človekovi poradiť hriech, ale nemôžu ho k hriechu donútiť násilne. Záleží len od nás, či prijmeme, alebo odmietneme ich zvádzanie.

~sv. Ján Damascénsky~

17.12.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1145 reakcie0
(Share 252 0)


Téma: Mk 10,2-12 / Vernosť až do smrti?

Homília

      Čítal som o psovi, ktorý po smrti svojho pána odišiel z domu. Po čase, keď príbuzní Šli na cintorín, aby upravili hrob, našli strateného psa pri hrobe pána už zdochnutého. Zaiste sa mnohí pri čítaní tejto správičky pousmiali. Tento pes nám môže byť príkladom vo vernosti.
      Slovo vernosť ani dnes nestratilo na význame. Počúvame, že sa vypláca vernostný podiel tým, ktorí určitú dobu odpracovali v jednom podniku. V poslednom čase sme však svedkami jednej nepríjemnej veci, kde slovo vernosť stráca na kráse, význame či hodnote. Je to vernosť manželskej lásky. Zdalo by sa, akoby slová, ktoré sme počuli v evanjeliu z úst samotného Krista, už neplatili, alebo boli rezervované len pre vyvolených.
      Čo chcel Pán Ježiš povedať, keď zdôrazňoval Židom slová svojho Otca dané na počiatku ľuďom: „Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje“ (Mk 10,9).
      Keď sa hovorí o rozvode, je to veľmi vážny a zároveň i ťažký problém. To si uvedomovali i farizeji, a preto Ježišovi predložili tento problém, či smie muž prepustiť manželku.
      Ježiš na túto otázku odpovedal historicky, ale i teologicky. Skúsme zachytiť priebeh jeho vysvetlenia.
      Najprv sa zastavme pri historickej odpovedi. Farizeji sa odvolávali na Mojžiša, na jeho povolenie ohľadom rozlukového listu, ale aj tak si ho vysvetľovali po svojom. Pripomínali Ježišovi, že boli aj také prípady, že sa to robilo rýchlo - prípad cudzoložstva. Pán Ježiš potvrdil takýto výklad práva o prepustení, ale zdôraznil, že to boli len výnimky. Mojžiš, zaťažovaný nezvyčajnými okolnosťami života, najmä počas putovania púšťou, povolil mužovi prepustenie ženy. Pán Ježiš ale zdôraznil, že tomu tak od počiatku nebolo.
      Keď Boh stvoril človeka a umiestnil ho v raji, vtedy ustanovil jediné manželstvo medzi mužom a ženou, teda medzi jedným mužom a jednou ženou a toto sa nemohlo zrušiť, preto povedal: „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele“ (Mk 10,7). A pripája svoj text vysvetlenia: „Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje!“ (Mk 10,9).
      Historické vysvetlenie Pána Ježiša je podané v tej línii, že niečo iné je prikázanie Božie a niečo iné je ľudská krehkosť a slabosť. Pán Ježiš neodsudzuje ľudskú slabosť, práve naopak, počíta s ľudskou krehkosťou, ale nemôže zmeniť večné právo Boha. To zaväzuje všetkých ľudí po všetky časy. Skrze toto právo nás chce poučiť, že manželstvo je jeden nerozlučiteľný celok. Naše náboženstvo dnes s veľkým smútkom pozerá na rozbité a nešťastné manželstvá a v rámci svojich možností snaží sa im pomáhať. Nemôže však zmeniť to, čo vo svojej láske a milosti rozhodol sám Boh. Prosí Boha o lásku a milosrdenstvo pre tých, ktorí túto posilu najviac potrebujú.
      Odpoveď teologická. Pán Ježiš vyliečenie z tohoto problému vidí iba v praktizovaní jednej čnosti, ktorá sa volá LÁSKA.
      Láska je najdokonalejšia forma manželstva. Kto hľadá posilu v tejto čnosti, posilňuje manželstvo a kto je verný tejto láske, ten bude šťastný. Ako všetko na svete, aj láska v manželstve podlieha istému vývoju.
      V tejto láske rozlišujeme štyri fázy: 1. Láska ohnivá, horúca ako vulkán
      Táto láska, ktorá viac chce ako môže, musí byť vždy na začiatku manželstva a opierajúc sa o ňu môže byť manželstvo uzavreté. Táto láska nie je len na pozeranie sa na seba, ale do seba. To znamená vedieť darovať seba samého.
      Svätý Augustín to pekne vyjadril slovami: - Kto miluje, ten dáva. Kto viac dáva, ten viac miluje a kto najviac miluje, ten najviac dáva, lebo dáva seba samého. -
      Ak manželia dávajú seba sebe, tak to je tá skutočná miera, že sa naozaj milujú.
      Láska rodičovská
      Táto láska tvorí druhú etapu lásky, pri ktorej nasleduje ľahšie presunutie lásky zo seba - na dieťa. Vtedy manželia pozerajú menej na seba a viac na svoje plody lásky. Predmetom plnej lásky je rodina. Ona je a bude skutočne trvalá, ak bude budovaná na tejto čnosti. Preto je potrebné položiť si otázku ešte pred uzavretím manželstva: Som skutočne zamilovaný do snúbenice? Viem milovať tiež aj rodinu? Túžim po nej? Chcem mať skutočne šťastnú rodinu? Ak áno, tak zostaň spokojný, že nikdy nedôjde k rozvodu.
      Láska mužská
      Táto láska tvorí tretiu etapu lásky a musíme počítať, že v tom čase prídu ťažkosti, môžu prísť aj nezhody, nepríjemnosti, ale ak je tam skutočná láska, ona všetko prekoná. V tom čase je potrebné sa viac modliť o vytrvanie v láske. Takúto modlitbu Boh vypočuje.
      Láska zrelá
      Túto skutočne zrelú lásku môžeme prirovnať k zapadajúcemu slnku. Slnko už slabšie hreje, ale je a pokračuje. Láska vtedy sa prejavuje veľkou starostlivosťou o dobro, zdravie a šťastie druhého životného partnera. Takáto láska predbieha uvažovanie dopredu a zastavuje sa pri tom, ako by tej druhej strane uľahčila život. To je v plnom zmysle slova dôkaz vernej lásky.
      Predstavme si priestrannú halu Rex v Turíne, ktorá je preplnená. Koná sa tu verejná diskusia o rozvode. Na tribúne sa už vystriedali viacerí rečníci. Prítomné obecenstvo je rozdelené na dve skupiny: jedni sú za rozvod, druhí sú proti. Jeden z advokátov robí vášnivú propagandu za rozvod a zúrivo sa postaví proti Ježišovi Kristovi, na ktorého evanjelium sa odvolávajú katolícki rečníci. Vraj, čo si tento židovský mysliteľ spred dvetisíc rokov namýšľa. Vnucovať svoje prežité idey ľuďom atómového veku!
      Vášnivú reč advokáta preruší predseda zhromaždenia:
      - Prosím, prešlo desať minút. Je rad na ďalšom.
      O slovo prosí mladý univerzitný študent Albert Pruma. Pevným hlasom a so žiariacimi očami prehlasuje:
      - Verím v toho Ježiša Krista, ktorý prišiel pred dvetisíc rokmi, aby priniesol posolstvo pravdy. A verím v Evanjelium, pretože táto pravda je od Boha. Bez nej náš svet by sa bol stal už dávno obrovským blázincom, alebo klietkou s divými zvermi. Čo sa týka rozvodu, pýtam sa seba samého a všetkých tu prítomných: Keby ste sa mali ženiť, radšej by ste si vzali za manželku rozvedenú, alebo ženu, ktorá verí v Ježiša Krista?
      Burácajúci potlesk zhromaždenia odmenil odvahu mladého univerzitného študenta.
      Mal by som aj ja odvahu takto svedčiť o Kristovi?
      Láska je najlepším liekom na všetky choroby a nedokonalosti manželského života. Ak je medzi manželmi skutočná láska, tam nie je miesta na slovo - rozvod. Keď je jej nedostatok, nedostatok lepidla, ktoré rodiny spája, cementu, ktorý ju spojuje, tepla, ktoré ju zohrieva, tam nastupuje súmrak rodinného života. A je vecou cti každého člena rodiny, životných partnerov, detí, priateľov a spoločnosti urobiť všetko, aby nedochádzalo k takým beznádejným situáciám, aby sme im vedeli predchádzať, zabraňovať a bojovať proti nim.
      A na to Cirkev dáva liek. Liek zaručený, osvedčený a účinný: Modlitba ...a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom...
      Svätý Otec Ján Pavol II. v jednom príhovore k novomanželom povedal: - Ak vaša láska má prísť šťastne k záveru, denne sa za seba modlite. -
      Prosme vrúcne Boha, aby v našom okolí bolo čo najmenej rodín, v ktorých by zapadlo slnko lásky, ktoré by zahalil mrak samolásky a egoizmu, aby náš národ sa vždy tešil šťastiu a láske našich kresťanských rodín.
      Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(2687)
Mk 10, 1-16
12.06.2003 | Čítanosť(2366)
Mk 10, 17-27
12.06.2003 | Čítanosť(2220)
Mk 10, 35-45


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet