21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Radostné povedomie božieho detinstva dá človekovi možnosť poznať pravé miesto a zjednodušené problémy.

~Edita Steinová ~

13.12.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1248 reakcie0
(Share 267 1)


Téma: Mt 8,18-22 / Nasledovanie Ježiša v laickom apoštoláte

Homília

      Na celom svete veľa mládencov a dievčat dá svoj súhlas na Kristovo volanie: „Poď za mnou!“ (Mt 9,9).
      Títo mladí ľudia sa rozhodnú pre kňazský stav, rehoľný či misionársky život. Chcú zaviesť Krista medzi ľudí. Ale Kristovo volanie sa týka každého z nás: dospievajúcich, dospelých, ba i vekove viac pokročilých.
      Pán Ježiš nás pozýva k jeho nasledovaniu, a nielenže nás pozýva, ale žiada od nás nepretržité nasledovanie, bez ktorého nie sme hodní pre Božie kráľovstvo.
Nasleduj ma! Je to skutočne stručná výzva. Nie je ľahké sa rozhodnúť a hneď vyhovieť takej výzve. Ak ste dávali pozor, všimli ste si, že ani pre dotyčného človeka, pre ktorého bola daná od Ježiša výzva, nie je to jedno. A vôbec nie je uľahčené rozhodnutie, keď Ježiš pridá: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť“ (Mt 8,20). Keď oslovený počuje také reči, zdá sa mu, že Pán Ježiš žiada príliš mnoho. Chcel by získať čas predtým, než sa rozhodne a prosí Ježiša: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca“ (Mt 8,21). Ježiš je dobrý psychológ a vie, čo sa odohráva v človekovi a kvôli ľahšiemu rozhodovaniu pridá upozornenie: „ Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci Božie kráľovstvo“ (Lk 9,62).
      Slávny operný spevák Chose Mochica, ktorý vystupoval na javiskách najslávnejších opier sveta, bol filmovou hviezdou v Hollywoode a mal za priateľov slávnych hercov a spevákov, na vrchole slávy, keď sa nachádzal v Peru, odrazu vstúpil k františkánom. Každý si myslel, že ide o nejaký vrtoch. Mochica predtým býval v najlepších hoteloch, mal všetko pohodlie. Aj samotní predstavení si mysleli, že čoskoro vytriezvie. No on svoje rozhodnutie myslel vážne. Takto sa po rokoch stal františkánskym kňazom.
      Pápež Pius XII. mu dovolil aj po vysviacke vystupovať na operných javiskách. Za peniaze, ktoré dostal, postavil vo svojom rodisku domov pre opustené deti, kostol a v Peru dal postaviť školu. Medzi jeho kňazským a umeleckým poslaním niet nijakého rozporu. Hovorí:
      - Celou energiou sa snažím priviesť Krista do rozhlasu, televízie, divadla, opery. Budem spievať, dokiaľ mi to Pán dá a hlasivky dovolia. Budem spievať, aby som ešte veľa opusteným deťom postavil nový domov.
      Bratia a sestry! Určite každého z nás prekvapuje odhodlanosť toho speváka, ktorý neváhal zanechať slávny a pohodlný život a na výzvu Pána Ježiša - nasleduj ma - povie svoje bezpodmienečné áno. Vy si azda poviete: Je to naozaj pekné, ale čo máme robiť my, ako máme nasledovať Krista? Veď každý z nás sa nemôže stať kňazom! Vaša otázka je správna. Každý sa nemôže stať kňazom, ani rehoľníkom. Je to stav, na ktorý Pán sám volá svojich vyvolencov. A predsa, každého z nás Pán volá k jeho nasledovaniu.
      Viacerí z vás iste počuli slovo - laicky apoštolát.
      Druhý vatikánsky koncil zdôraznil dôležitosť laického apoštolátu až natoľko, že vydal uznesenia o apoštolskej činnosti Božieho ľudu, teda o laickom apoštoláte.
      Vieme, že laici sú všetci veriaci, okrem členov duchovenstva a Cirkvou schváleného rehoľného stavu (por. LG 4). Z úvodu spomínaného rozhodnutia sa dozvieme, že apoštolská činnosť laikov, ktorá korení v kresťanskom povolaní, nesmie v Cirkvi nikdy pominúť (Úvod).
      Naše kresťanské povolanie nás zaväzuje apoštolovať. Niekto z vás by si mohol v duchu pomyslieť takto: Ale akým spôsobom? Viem, že väčšina z vás by na túto otázku odpovedala správne. Existuje veľmi účinný spôsob, ktorý platí pre každého z nás, a to je náš dobrý životný príklad. Pritom ani nemusíme rozprávať, nemusíme nikoho presviedčať, veď dôkazom našej viery budú bezhlučné, skromné skutky. Možností máme až priveľa.
      Hneď prvá možnosť sa vyskytuje v rodinnom živote.
      Vy to veľmi dobre viete, aká námaha a trpezlivosť je potrebná pri výchove detí, aké je ťažké kľudne vypočuť problémy druhej manželskej stránky, niekedy sú ťažko riešiteľné spory medzi príbuznými. Keby sme sa snažili vyriešiť tieto ťažkosti v kresťanskom duchu, získali by sme pre vieru v Boha, pre kresťanstvo viac prívržencov než bombastickými kázňami, za ktorými by nestáli presvedčivé skutky.
      Druhá možnosť je naše pracovisko.
      Tretinu dňa prežívame so svojimi spolupracovníkmi. Ohľaduplným správaním sa, naším postojom k práci im budeme svedčiť o našej viere, o našom kresťanskom poslaní.
      Tretia možnosť je pre študujúcu mládež.
      Hlásať Krista svojím životom medzi mladými, ktorí hľadajú svoje ideály, ktorí hľadajú cieľ svojho života, je veľkou šancou pre mladého, láskou ku Kristovi zapáleného človeka.
      Ďalšia možnosť je pre chorých a trpiacich.
      Či sú v nemocniciach, alebo doma medzi svojimi, nech sú príkladom pre ostatných pri znášaní ťažkostí a bolestí. Vedomie, že svojím utrpením sa staneme účastníkmi na Kristovom utrpení, dodáva nám silu a odvahu.
      Bratia a sestry! Trošku sme sa zaoberali s problémom laického apoštolátu. Zdá sa nám, že nebude ľahké spĺňať naše kresťanské poslanie. Čo máme teda robiť?
      Máme hľadať mocného spojenca, ktorého nájdeme v osobe Pána Ježiša. Nezabúdajme ani na našu nebeskú Matku Máriu. Prosme ju, aby bola našou orodovníčkou u svojho Syna, aby po spojení s Ježišom v Eucharistii, v modlitbe a v rozjímaní dostali sme potrebnú pomoc k našej apoštolskej činnosti.
      Pamätáme sa ešte na slová speváka Chose Mochicu? Povedal: - Celou energiou sa snažím priviesť Krista do rozhlasu, televízie, divadla, opery. -Kiežby sa aj nám podarilo priviesť Krista do rodinného života, na pracovisko, medzi mládež, chorých a trpiacich!
      A táto naša činnosť nech sa opakuje stále a stále, veď takto sa nám podarí splniť poslanie, ktoré sa v Cirkvi nikdy nesmie pominúť.
      Amen.

14.08.2009 | Čítanosť(3097)
Téma: Mt 8, 8
12.06.2003 | Čítanosť(8850)
Mt 8, 28-34
12.06.2003 | Čítanosť(4404)
Mt 8, 5-13
12.06.2003 | Čítanosť(3405)
Mt 8, 18-22


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet