23.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Kým je čas, navštevujme Krista, starajme sa o Krista, živme Krista, obliekajme Krista, pritúľme Krista, uctievajme Krista, ale nielen pozvaním k stolu, ako niektorí, ani voňavými olejmi ako Mária... Ale pretože Pán všetkého chce milosrdenstvo, a nie obetu, a pretože zľutovanie prevyšuje myriady tučných baránkov, preukazujme mu milosrdenstvo v chudobných a v tých, čo sú dnes pritlačení k zemi, aby nás, až odtiaľto odídeme, prijali do večných príbytkov v tom istom Kristovi, našom Pánovi.

~sv. Gregor Nazianzský~

13.12.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť755 reakcie0
(Share 188 0)


Téma: Jn 16,23b-28 / Bohatstvo a láska ukryté v modlitbe

Homília

      O modlitbe sme už veľa rozprávali, premýšľali a môžeme povedať, že sa aj pravidelne modlíme a pri modlitbe chceme byť sústredení. A predsa, aj dnes môžeme hovoriť o modlitbe, a to preto, lebo chce o tom hovoriť sám Pán Ježiš.
      Ježiš hovorí učeníkom: „Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná“ (Jn 16,24).
      Vieme, že po jednom rozhovore so svojím Otcom, bol Ježiš oslovený apoštolmi, aby aj ich naučil modliť sa. Vtedy ich naučil modlitbu, ktorú voláme Otče náš a ktorú považujeme za najkrajšiu, pretože nás ju naučil sám Pán Ježiš.
      Dnes nás však upozorňuje ako svojich bratov a sestry, aby sme využili jeho priateľstva s nami a prosili v jeho mene, jeho i nášho nebeského Otca. Je to niečo podobné, ako keď náš dobrý priateľ nám povie: - Neboj sa, len choď a povedz, že ja ťa posielam. -
      Ježiš svojím umučením a smrťou získal od Otca pre nás nový prameň darov a milostí. Ježiš si praje, aby sme sa v jeho mene obracali s prosbami priamo i na nášho spoločného Otca. Tento postup chce preto, aby sme si uvedomili, akého význačného postavenia sa nám dostalo jeho umučením a smrťou, že môžeme sa priamo obrátiť na nášho Otca a dostaneme to, o čo prosíme, a to práve pre zásluhy Ježiša Krista. V takomto postupe budeme cítiť ešte väčšiu radosť. Ježiš nás ešte viac povzbudzuje k úspešnému konaniu a vyslyšaniu našich potrieb u nášho Otca, keď poznamenáva: „ V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha „ (Jn 16,26-27).
      Takto sme dostali oslovenie priamo na telo. Záleží len od každého z nás, ako využijeme túto veľkú príležitosť na získanie milostí a lásky pre seba a svet. Pán Ježiš vo svojej láske voči nám si veľmi praje, aby sme si prosili v modlitbe, a aby naše stretnutia v tomto rozhovore boli časté ako prízvukuje apoštol: Bratia, neprestajne sa modlite!
      To je pre nás úžasná dôvera, keď má dôjsť k tak bezprostrednému stretnutiu s Bohom, ktorý toto všetko okolo nás i v nás nielenže stvoril, ale i riadi. Využime to čo najlepšie, pretože od toho záleží veľa i pre najvážnejšie stretnutie v našom živote, v hodine smrti. Predsa aj toto stretnutie si môžeme vyprosiť už tu na zemi, aby bolo stretnutím tých, ktorí sa skutočne milovali, ktorí túžili po sebe. Boh urobil všetko pre nás, aby sme sa naučili prosiť, ďakovať, odprosovať, aby sme vo svojom živote už tu na zemi našli si čas na oslavu svojho Boha.
      Uvedomme si, že naše modlitby tak získajú na hodnote a naše stretnutie s Ježišom sa premení na plodný dialóg, rozhovor dvoch milujúcich - Boha a človeka. Z takéhoto stretnutia môžeme len a len odísť šťastní a obohatení, čomu sa nebude dať prirovnať nič z bohatstva a krásy tohoto sveta. Ježiš nám dá všetko, čo osoží našej spáse, keď si nájdeme Čas a stretneme sa s ním v modlitbe.
      Preto už teraz sa poďakujme Pánu Ježišovi za nové pozvanie k rozhovoru s ním. Veď chápeme, že náš Boh je stále v našej blízkosti. Nemusíme ísť na zvláštne miesto, nemusíme sa postaviť do rady, nepotrebujeme protekciu. On čaká len na nás, kedy si nájdeme čas. On nepotrebuje naše modlitby. On chce nás a znova len nás požehnať, posilniť a naplniť svojím pokojom, láskou a najmä milosťami.
      Amen.

05.02.2009 | Čítanosť(1563)
Téma: Jn 16, 33
12.06.2003 | Čítanosť(1995)
Jn 16, 24-33
12.06.2003 | Čítanosť(1942)
Jn 16, 16-23
12.06.2003 | Čítanosť(1796)
Jn 16, 1-15


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet