23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ty si, Pane, deň a noc. My sme len zmrákanie. Ty si ustavične pred nami a za nami, pôvod a cieľ, oboje v nedosiahnuteľnej diaľave.”

~PETER LIPPERT~

13.12.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť979 reakcie0
(Share 242 0)


Téma: Jn 15,26-16,4a / Spojení s Kristom nemáme strach

Homília

      Človek rád prijíma dobré správy. A dobre mu padne, keď sa to týka priamo jeho. Krivým pohľadom odmeníme toho, kto nám oznámi nepríjemnosti a ťažkosti, čo nás čakajú. A predsa, nie všetky nepríjemné správy sa prijímajú rovnako. Človek sa musí naučiť počítať s mnohými ťažkosťami, ktoré ho v živote môžu stretnúť. Takýto postoj je správny aj v oblasti viery.
      Keď sa Pánu Ježišovi končí poslanie na zemi, chce pripraviť apoštolov na ťažkosti, ktoré budú pre jeho učenie zdieľať. Sľubuje im posilu. Je to Duch Svätý, ktorého im pošle po svojom nanebovstúpení.
      Ježiš, Syn Boží, druhá božská osoba vie, že po jeho smrti budú jeho učeníci prenasledovaní. Vylúčia ich zo synagóg, ba príde čas, že každý kto ich zabije, bude si myslieť, že tým slúži Bohu. Takýto postup však zvolia nepriatelia len preto, že odmietli Pána Ježiša a tým i Boha. Učenie Krista je však také silné, že Ježišovi učeníci nielenže budú vydávať takéto krvavé svedectvá pre Kristove učenie, ale ani nezradia. Ich víťazstvo bude na základe zástancu-Ducha Svätého, Pána Ježiša i Boha Otca. Toto víťazstvo je podobné Kristovmu víťazstvu nad jeho nepriateľmi. Tento Duch posilní apoštolov k pravde a ku statočnosti. Pripravuje apoštolov na ťažký útlak, ako je vonkajšie prenasledovanie, a to je kríza vnútorná, kríza viery. Malú skupinu veriacich bude prenasledovať nenávisť okolia a budú sa pýtať: Bol Pán Ježiš skutočne Syn Boží, očakávaný a predpovedaný Mesiáš? Toto sa budú pýtať zvlášť vtedy, keď bude Ježiš zomierať a z toho budú plynúť ďalšie otázky: Prečo to Boh dopustil? Prečo nad Kristom zvíťazili jeho nepriatelia? A stále sa budú i prenasledovaní pýtať: Prečo máme trpieť?
      Bude to veľmi ťažká chvíľa. A práve v tomto čase a postavení ich Duch Svätý uchráni od zrady a odpadu od Krista. Dostane sa im istoty, že Ježiš nie je mŕtvy, ale žije v sláve Boha Otca. Toto svedectvo sa stane úžasnou posilou pre apoštolov a po nich i pre nás.
      Nikto z nás, aj tu prítomných, nie je vylúčený z možnosti, že Pán si nás ešte bude chcieť vyskúšať a dopustí na nás krízu viery. Mnoho bratov sa dostane k odpadu od Boha pod rôznymi tlakmi, tiež od prostredia, v ktorom žijú a ktoré je vedené proti Bohu. Časť sa rýchlo prispôsobuje prostrediu, ktoré je neveriace, ktoré sa vzdalo kresťanstva pod vplyvom ľahšieho života. Musíme si uvedomiť, že kríza ešte nie je dôvodom, aby sme pred ňou mali mať strach. Kríza nie je nič nového, ale naopak, keď sa takéto situácie dokážu zvládnuť, vtedy sa viera ešte viac upevní a zmocnie, pretože vieme, že zo všetkých bojov, nech je to v ktorejkoľvek oblasti života, keď sa postupuje premyslene a správne, dá si poradiť, vysvetliť či poučiť, môže človek čakať skutočné víťazstvo.
      Čo sa týka viery, keď kresťan skutočne zabojuje, vyjde zo zápasu silnejší, zdatnejší a čistejší. Znova pripomeňme, že to len za predpokladu, že sa otvorí Duchu Svätému a prijme svetlo, ktoré zároveň vedie k poslušnosti voči Bohu a vytrvalosti k čnostiam. Všeobecne sa hovorí, že snaha sa hodnotí, a preto aj veriaci ju musí prejaviť. Nesmie rezignovať, odhodiť flintu do žita, len tak ľahko sa vzdať. Kríza nevyžaduje koketovanie, ale seriózny a otvorený prístup. Preto veriaci nesmie v takomto rozpoložení podceňovať alebo zanedbávať modlitbu. Modlitba sa vtedy skutočne stáva najdostupnejšou a výhodnou zbraňou. V takýchto situáciách môže veriaci kresťan nájsť posilu vo Svätom písme. Preto nech nás slová evanjelia posilnia a pripravia na prípadné ťažkosti.
      Keď počujeme o ťažkostiach, ešte nie je nič stratené. Práve naopak, keď začneme s modlitbou k Duchu Svätému a s pokorou i dôverou voči Bohu, víťazstvo je naše a musíme ho od začiatku chytiť do svojich rúk.
      Amen,

20.06.2003 | Čítanosť(1940)
Téma: Radosť / Jn 15, 9-11
12.06.2003 | Čítanosť(2554)
Jn 15, 12-27
12.06.2003 | Čítanosť(2237)
Jn 15, 1-11


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet