15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ty povieš, že sa ti zdá, že je viac prirodzené, aby bolo len jedno kráľovstvo a nie peklo. Keby to tak bolo, potom bludár, cudzoložník i ten, kto sa dopustil tisícich zločinov, by sa kochal v rovnakých dobrách ako ten, kto si ustrážil nevinnosť a žil vo svätosti. Potom by sa stal Pavol rovným s Herodesom. Takúto nerozumnosť aj samotní démoni odhaľujú: „Čo ťa do nás, Syn Boží? Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“ (Mt 8, 29).

~sv. Ján Zlatoústy~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1569 reakcie0
(Share 302 0)


Téma: Viera / Podobenstvo o zlých vinohradníkoch / Mt 21, 33-42

Myšlienky... 208/2001

      Ježiš Kristus použil mnoho podobenstiev, ktorým ľudia ťažko rozumeli. No podobenstvo o zlých vinohradníkoch bolo tak zrozumiteľné, že veľkňazi a farizeji „vybadali, že hovorí o nich“(Mt 21, 45). Na rozdiel od mnohých iných podobenstiev, ktoré Ježiš použil, skoro každý detail tohto podobenstva odkazoval na niečo, čo bolo veľmi blízke ľuďom, ktorých učil.
      Ľudia vedeli, že „vinicou Pána zástupov je dom Izraela“(Iz 5, 7). Vlastníkom vinice bol Boh a nájomníkmi boli ich náboženskí vodcovia: veľkňazi, zákonníci a farizeji. Sluhovia, ktorých Boh poslal po úrodu, boli proroci. No stretli sa s odmietnutím i smrťou. Nakoniec Boh posiela svojho vlastného Syna, Ježiša Krista. Nájomníci dostali poslednú šancu. Ak povstanú i proti Božiemu Synovi a zabijú ho – a to predsa plánovali – Boh nad nimi vynesie súd, potrestá rebelujúcich nájomníkov a „vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu“(Mt 21, 41). Možno mal na mysli „mýtnikov a neviestky“(porov. Mt 21, 32), ktorí pozitívne odpovedali na Ježišovo posolstvo a nasmerovali svoj život na cestu do nebeského kráľovstva na rozdiel od náboženských vodcov. Toto podobenstvo je preto varovaním pre veľkňazov a farizejov, ktorí plánovali uväzniť a zabiť Ježiša Krista.
      Ľudia, ktorí počúvali toto podobenstvo, chápali presne o čom je. Čo však znamená pre nás? Ak budeme vidieť pod vinicou Boží ľud Nového zákona, môžeme sa pýtať, komu dnes patrí varovanie, ktoré vyplýva z podobenstva. Nuž všetkým tým, ktorí zabudli, že Cirkev nepatrí im, ale Bohu. A akú úrodu očakáva Boh od Cirkvi? Sú to stavby chrámov a cirkevných budov, alebo stavanie vzťahov viery a lásky medzi človekom a Bohom a medzi ľuďmi navzájom? Je to dôležitá otázka, pretože ak neprinášame dobrú úrodu, Boh nám môže „odobrať“ svoju vinicu a prenajať ju tým, ktorí mu budú prinášať úrodu, ktorú očakáva.
      Vinica teda predstavuje Boží ľud Starého zákona. Predstavuje aj Cirkev Nového zákona. A nakoniec predstavuje aj dušu – miesto Božieho prebývania v každom človeku. Keď čítame toto podobenstvo a máme toto na zreteli, pocítime, že sa nás dotýka veľmi konkrétnym spôsobom.
      Sme „nájomníkmi“ svojich duší. Ako sa správame voči tejto Božej „vinici“? Prinášame dobrú úrodu a vzdávame Bohu chválu za jeho dobrodenia?
      Boh nám verí. Ako slobodní ľudia môžeme si vybrať či prijmeme Božiu vládu nad našim životom alebo voči nemu povstaneme.
      I keď našou voľbou bude hriech – povstanie proti Bohu – Boh sa nás nevzdá. Bude o nás bojovať. Pošle nám „prorokov a poslov“ – ľudí, ktorí nám rôznymi cestami zvestujú jeho pozvanie k pokániu a prijatiu jeho vlády v živote. Prehovorí k nám skrze náuku svojho Syna. Ak minieme túto poslednú šancu, potom sme v riadnom probléme.
      Koreň hriechu a odmietnutia Božieho volania spočíva v tom, že nechceme byť nájomníkmi, ale vlastníkmi svojich životov. Je to to isté pokušenie, aké mali prarodičia Adam a Eva v raji – „budete ako Boh“.
      A pritom je to všetko tak jednoduché. Stačí nechať Boha, aby bol Pánom nášho života. Stačí len prijať, že sme iba „nájomníkmi“ v tomto svete. Stačí len žiť v zmysle verša z 115 žalmu: „Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv“(Ž 115, 1).
29.11.2010 | Čítanosť(3753)
Téma: Lk 17, 6 / Viera
25.06.2003 | Čítanosť(2545)
Téma: Viera
12.06.2003 | Čítanosť(3137)
Mt 21, 33-46
12.06.2003 | Čítanosť(2960)
Mt 21, 18-27
12.06.2003 | Čítanosť(2797)
Mt 21, 28-32


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet