23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    To najťažšie v láske je nájsť odvahu vkročiť do smrti, aby sme dosiahli život. A preto často cúvame pred pravou láskou. Zdráhame sa, klamaní a lákaní ponukou nepravých lások, ktoré prinášajú okamžitý úspech. Máme strach, že vyjdeme naprázdno, a tak berieme závdavok.

~MICHEL QUOIST~

13.12.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť959 reakcie0
(Share 233 0)


Téma: Jn 6,51-58 / Večne mladý Ježiš

Homília

      A čo mladosť? - Dvadsaťpäť rokov?
      Ružových tvárí hlaď jará? Či údov sila? Či strmosť krokov?
      Toto sa všetko zostará!
      Mladosť je túžba živá po kráse,
      je hlas nebeský v zemskom ohlase,
      je nepokoj duší svätý,
      je tá mohutnosť, čo slávu hľadá,
      je kvetín lásky rajská záhrada,
      je anjel v prachu zaviaty!
      Takto ospevuje mladosť náš básnik Andrej Sládkovič v Maríne.
      A Sv. Otec Ján Pavol II. na stretnutí s viedenskou mládežou sa vyjadril takto: - Keď vidím vás, alebo mladých ľudí v iných krajinách, napĺňa ma veľká nádej. Keď vás vidím kráčať v Kristových šľapajach! -
      Ľudová múdrosť hovorí: „Každý je taký mladý, ako sa cíti“.
Prečo tie slová o mladosti? Odpovedí je viac. Hovoriť k mladým je vždy aktuálne. A potom, tento rok je rokom mladých a tá najaktuálnejšia odpoveď vyviera z dnešného evanjelia. Posúďte sami.
      Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky“ (Jn 6,51).
      Len si uvedomme, že tieto slová povedal Ježiš už pred dvetisíc rokmi. A keď vás tu vidím, mám pocit, že tieto Kristove slová nezostarli, nezničil ich čas, nepodľahli skaze. Ba naopak, na vašich tvárach je možné vidieť radosť, šťastie. V čom hľadať ten úspech? Odpoveď je jedna: Kristove slová ste prijali do svojho života. Ježiš, ktorý sa nazval chlebom, nezostarol, nevyschol, nesplesnivel, ale vo vás ten Ježiš pod spôsobom chleba v Eucharistii vyvoláva túžbu po večnom živote, po takom, ktorý nemôže a nedá nik, okrem neho: „Kto bude jesť z tohoto chlieba, bude žiť naveky“ (Jn 6,51). A aj keď človek biologicky starne, no nikdy nie v láske, ak sa posilňuje týmto liekom večnej mladosti.
      Preto toto stretnutie nech posilní našu túžbu po večne mladom Ježišovi. Poviete, že dnes svet nestojí o Ježiša. Ba často máme pocit, akoby nastávala noc viery. To sa nám zdá, keď vidíme neveru, ľahostajnosť, nevšímavosť, zlobu sveta, neustály zhon po materiálnych veciach, keď sa pošliapava ľudská česť, sloboda, keď sa narušuje pokoj v ľudských srdciach, podporuje rozpad rodinného života, keď svojím životom nie sú si istí rovnako nenarodení i narodení ľudia, keď sa za špinu ľudského ducha svet prestáva hanbiť, tiež i pri iných chorobách, kde jasne vidieť nedostatok viery a človek má pocit, že začína noc...
      Sv. Otec však v posolstve mladým vraví: - Polnoc je súčasne začiatkom nového dňa. - Ťažkosti súčasnej doby prebúdzajú v mnohých mladých ľuďoch odvážne sny, najlepšie sily srdca, ducha a rúk, prebúdzajú ochotu deliť sa a bez vypočítavosti dať svoj život do služby.
      Všade na svete si začali ľudia klásť otázky: Čo môžeš urobiť? Kam vedie naša cesta? Predovšetkým sú to veriaci mladí ľudia, ktorí chcú prispieť k ozdraveniu do značnej miery unavenej a chorej spoločnosti. Tak dávate svojmu životu nový zmysel. Meno Ježiš sa stalo pre vás nádejou. Ukážte ho aj iným! Ukážte im cestu k nemu! Zverme sa Ježišovi Kristovi, ktorý o sebe povedal: „Ja som cesta.... „ (Jn 14,6). On takmer pred dvetisíc rokmi povolal k sebe mladých ľudí. Tí mali odvahu zanechať siete a stali sa jeho učeníkmi. Z rybárov sa stali apoštoli. Ježiš volá aj nás. Volá a ukazuje cestu prostredníctvom toho, čo rozprávajú evanjeliá o jeho vzťahu k ľuďom.
      Dotýka sa nás jeho veľká obozretnosť, s akou sa stretáva s ľuďmi, ako žehná deti, stáva sa spoločníkom colníkov, odstraňuje bolesť naimskej vdovy, počúva žobrákov, ktorí volajú pri ceste a vedie rozhovor pri studni so ženou. Každá stránka evanjelia rozpráva o Ježišovej dobrote. Skutočne neprekvapuje, že mladí ľudia znova obracajú pozornosť na Ježiša, pretože vidia v ňom Lásku. On nás pozná lepšie, ako my sami seba. On nás miluje, aj keď je táto láska často ukrytá. On je Boh, ktorý dáva budúcnosť. On nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Jemu sa môžeme zveriť. Toto nám ukázal Ježiš počas svojho 33-ročného života. Na to myslel, keď povedal: Ja som cesta.
      Ježišovo posolstvo je zároveň aj požiadavkou. Sympatia a dôvera k nemu majú vyústiť do nasledovania. Samotné city nestačia. Musíme na neho zamerať i svoju vôľu a svoje konanie. O tom nás Pán nenecháva na pochybách: „Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom „ (1 Jn 3,24). A na túto cestu nás Ježiš povoláva. V každodenných udalostiach čaká od nás odpoveď, že chceme patriť jedine jemu.
      K sv. Tomášovi Akvinskému, ktorý oplýval neobyčajnou múdrosťou, prišla jeho rodná sestra a pýtala si od neho radu:
      Čo mám robiť, aby som prišla do neba? Svätec jej dal nečakanú odpoveď:
      Chcieť.
      Áno chcieť.
      Musí byť dobrá vôľa začať. My mladí sa sťažujeme, že starší nám dávajú zlý príklad. Na jednej strane chcú, aby sme boli dobrí a na druhej nás učia, školia, nútia byť zlými. Dieťa nesmie povedať, zakazuje sa mu to, že chodia do kostola tam a tam, a naopak, prikazuje sa mu, aby klamalo, že sa nemodlí. A robí sa to pod krásnym heslom: Pre krajšiu budúcnosť dieťaťa. V mene falošnej slobody sme svedkami názorov; keď vyrastie, nech si robí čo chce, teraz ho nebudeme zaťažovať Bohom, modlitbou, krstom a podobne. Vieme však, že falošná sloboda už nejedného priviedla k strate nielen životných ideálov, ale i vlastného života.
      Najmilší, želáte si spoločnosť, v ktorej by bolo viac spravodlivosti, pravdy, milosrdenstva. Preto povzbudzujte iných. Buďte vzorom v modlitbe. Pestujte ducha spoločnej modlitby v rodine. Buďte vzorom v kresťanskom spolunažívaní, napríklad v katolíckom pozdrave, podľa čoho poznajú, že sme veriaci. Príslovie hovorí: „Čo človek nepozná, nemiluje“. Preto nájdite si čas na pravidelné prehĺbenie náboženských vedomostí. Mnoho rodín má Sväté písmo a iné nábožné knihy, na ktoré padá len prach. Preto očistite ich, načrite do nevyčerpateľného prameňa, ktorý nasýti hladné a smädné srdcia po Bohu. Dokážete rozprávať o filme, športe, o svojich záľubách. Skúste sa tak isto nenútene medzi sebou rozprávať o veciach, ktoré niečo dajú duši človeka a nebudete pritom cítiť stratu času. Zamilujte si to, čo nechce zotročiť, ale oslobodiť. Áno, je to ťažké, ale mladým je príznačné, že sa nevyhýbajú prekážkam, že nechcú byť slabosi, keď si uvedomia poklad, ktorý je na dosah ruky. Len treba chcieť!
      K jednému zbožnému mníchovi prišiel muž a s plačom prosil:
-      Som úbohý, biedny hriešnik a neustále upadám do tých istých vášní. Zľutujte sa nado mnou, otče! Pomodlite sa za mňa a vyproste mi obrátenie.
      Mních sľúbil modlitbu. O niekoľko týždňov prišiel muž za ním znova, že sa mu nič nedarí. Mních mu povedal:
-      Počkajte, poviem vám príčinu. Avšak musím najskôr naložiť na našom kláštornom dvore na voz vrecia s obilím. Prosím vás, poďte mi pomôcť.
-      S radosťou!
      Sotva pozdvihli ťažké vrece do výšky, mních pustil vrece z ruky. To sa opakovalo trikrát.
      Takto nedostaneme vrece na voz ani do súdneho dňa, keď ho vy nebudete držať, - vykríkol muž nahnevane.
      Práve tak nemôžem pomôcť ani ja svojimi modlitbami, keď vy sám sa nechcete napraviť. To je príčina neúspechu.
      Muž pochopil názorné poučenie a pevne si zaumienil: Chcem byť lepší. A skutočne to aj dokázal.
      Lenže, najmilší, často sily, dobrá vôľa a chuť mladého človeka nestačia. Musíme si uvedomiť, že potrebujeme jeden druhého. Spomeňte si, ako vás poteší milé slovo od blížneho, slovko uznania a najmä dobrý príklad. Preto nebuďme nároční na druhých, keď sami sa dopúšťame ešte väčších nedostatkov. Posúďte sami, ako zapôsobí na dcéru alebo nevestu poznámka „veriacej ženy“, keď nahovára na prerušenie tehotenstva so slovami: To je bežná vec, maj rozum!
      Aký vklad pre budúci život majú tí, čo sa milujú, a nie sú zosobášení?! A rodičia dovolia, aby snúbenec prespával v ich dome, aby šli spolu na dovolenku a podobne. Zaujímavé, že niečo nechceme vidieť a je to pritom vážna vec! Krstná matka alebo birmovný otec, teda tí, ktorí sa stávajú rodinou cez sviatosť prijatú v kostole, súhlasia a idú na sobáš len na úrad a pritom nepokladajú to za hriech! Kúpia im ešte i dar. Povedzte, milí priatelia, je to vzor? Príklad?
      Alebo vžite sa do situácie, že kňaz robí všetko, čo je v jeho silách a tzv. kresťan, keď mu dieťa prvýkrát pristúpi ku sv. prijímaniu alebo ku sviatosti birmovania, viac ho neprihlási na vyučovanie náboženstva. Čo si o tom všetkom, aký úsudok utvorí ten dospievajúci mladý kresťan? Ktosi o tom vtipne poznamenal, že takí rodičia stoja na konári a pod sebou si ho podpilujú a ešte si myslia, že sú chytrí, vtipní a moderní! Dokedy? Za akých obetí?
      Pri počúvaní týchto slov každý úprimne zmýšľajúci kresťan sa neurazí, aj keď si v nich nájde niečo pre seba. Pozrime sa na sochu Panny Márie Nanebovzatej. Ruky Matky ukazujú krásny pohyb smerom hore. Cítite, najmilší, pozvanie našej Matky, že ona nikoho nevylučuje, nikým nepohŕda, ale naopak, všetkých nás miluje. Jej život prežitý s Ježišom je odmenený. Ježiš si svoju matku berie k sebe. Odmena za vernosť je jej nanebovzatie.
      Odmena za našu vernosť k Márii a jej Synovi taktiež bude nielen tu na zemi, ale raz aj vo večnosti. Ten, ktorý žije večne a ktorý nás miluje od večnosti, nás pozval k večnosti.
      Andrej Sladkovič ospieval v Maríne mladosť. Nikdy a v žiadnej dobe to mládež nemala ľahké. Ani v dobe bernolákovcov, štúrovcov či dnešná mládež. Ale keď chce odovzdať štafetu čestne, musí zápasiť. Preto vám želám a vyprosujem mnoho milostí a požehnania.
      Amen.

20.06.2003 | Čítanosť(3964)
Téma: Eucharistia / Jn 6, 51
22.08.2003 | Čítanosť(2623)
Téma: Eucharistia / Jn 6, 60-69
12.06.2003 | Čítanosť(9358)
Jn 6, 22-65
12.06.2003 | Čítanosť(2764)
Jn 6, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2639)
Jn 6, 16-21


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet