21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ľutujem kňazov, ktorí pod vplyvom falošných hesiel a súčasných nápadov neboja sa nazvať strateným časom chvíle zasvätené rozjímaniu a modlitbe, ospravedlňujúc sa tým, že predsa telom i dušou sa úplne odovzdali dušpastierskému dielu - vraj na veľký úžitok ľudu.

~Pius X. ~

13.12.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1033 reakcie0
(Share 231 0)


Téma: Jn 6,41-51 / Viďme hodnotu v Eucharistii

Homília

      Človek je neprestajne hladný, smädný, nenasýtený. Dieťa sa nasýti krajíčkom chleba, cíti radosť z maličkostí, ktoré mu sprostredkujú jeho rodičia. Je šťastné, keď je s ním niekto blízky. Táto spokojnosť však netrvá dlho.
      Mladý človek opúšťa svoj dom, vidí, že sused má už žemľu so šunkou, kolegyňa sa má lepšie, a tak začína mať hlad po tých veciach a začína po nich túžiť a vlastniť ich. A jeho chuť rastie, stúpa. Chce rádio, magnetofón... Chce to mať, lebo sa domnieva, že to ho urobí šťastným, chce sa vyrovnať druhým. Chuť vlastniť sa premieňa na túžbu ovládať ľudí, pretože predmety už nudia a prestávajú tešiť. A čoskoro sa prihlasuje hlad, preto ho treba stíšiť, veď je to predsa vec prirodzená...
      Vieme, že aj keby mal človek všetko v jednom okamžiku, zistí, že vlastne nemá nič, že ho to nerobí šťastným. Cíti sa oklamaný, slabý, znechutený... Chcel sa nasýtiť vecami, priateľstvami a zisťuje, že je nespokojný a sám si nevie dať vysvetlenie. A vtedy niekto siahne pomaly na alkohol, iný zasa skúsi účinok omamných jedov a cíti sa šťastný a uvoľnený. Ale po vytriezvení, po opustení účinných vecí sa však cíti ešte horšie. Ak by sa poučil, je to ešte dobre, ale stáva sa opak. Zmení sa to na návyk. Pociťuje hlad. Vie, že si škodí, že mu to neosoží, začína cesta slabocha, cesta k strate zdravia, zničenia mladosti, cesta k bolesti i svojich najdrahších, a nakoniec smrť. Chce sa jednorázovo pozbaviť akejsi beznádejnosti a stáva sa otrokom.
      A predsa, aj v tom najťažšom stave sa odohráva čosi, čo pripomína udalosť zo života proroka Eliáša. Prorok je sklamaný, bojí sa, zaspí a v tom ho ktosi budí: „ Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou dlhú cestu!“ (1 Kr 19,7). Nastáva prebudenie.
      To robí Boh, na ktorého človek zabudol. Ježiš Kristus prichádza a chce nás posilniť, potešiť a dať jedine to, čo má skutočnú cenu. Preto hovorí: „Ja som chlieb života“ (Jn 6,35).
      Nie všetci pochopia tieto slová pri prvom počutí. Nie všetci ich pochopia dnes. Jedni ich vypočujú a dosť. Iní ich pochopia, ale neuvedú do praxe života. Ďalší hneď zaujmú opačné stanovisko, odpor. Celý problém prijatia Ježišových slov spočíva v tom, že premýšľajú ako ľudia bez viery a Ježiš hovorí ako Boh. K porozumeniu obsahu Ježišovej reči je potrebné povedať, že Ježiš k nim hovoril jazykom viery a oni na neho pozerajú len cez svetlo svojho rozumu. A tu musíme vidieť koreň všetkého neporozumenia. Aby sme mali úžitok z jeho slov, musíme mu najprv uveriť a potom žiť tak, ako nám to prikazuje. A toto je podstatou dnešného zamyslenia nad Ježišovým evanjeliom.
      Nasýtiť sa - a nasýtiť je rozdiel. Sú ľudia, ktorým nikto a nič nie je po chuti. Ku všetkému majú svoj komentár, názor. V poriadku. Lenže oni k ničomu nepriložia ruku, neprajú si, aby boli predmetom kritiky. Učenie Pána Ježiša o Eucharistii sa u poslucháčov zakladá na viere. Ježiš k nám hovorí jednoznačne, že jeho viera je láska.
      „Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma posiaľ' (Jn 6,43-44). A Otec rôznym spôsobom priťahuje ľudí k sebe a rôznym spôsobom sa ľudia presviedčajú o jeho láske. Jedných akoby od samého začiatku držal za ruku; tak to bolo s Abrahámom, Ondrejom či Petrom a iných vedie k sebe dlhou cestou, ako napríklad Pavla, Augustína a veľa konvertitov. Nevieme, prečo to takto robí. Ale každému preukáže svoju lásku.
      Horšie je, keď ju niekto odmietne. Židia z dnešného evanjelia nielenže odmietli jeho lásku, ale s ňou ani nespolupracovali. Na všetko hľadali rozumové dôkazy, boli ignorantmi, a preto nemohli porozumieť učeniu Pána Ježiša o nakŕmení svojím vlastným Telom. Iné by bolo nasledovalo, keby sa boli jeho učeniu otvorili, keby na neho neboli pozerali len očami tohoto sveta. Opovrhovali svojím Mesiášom. Chceli tu na zemi žiť večne a Ježiš ich učí, že po smrti budú žiť večne. On im hovorí, že ho posiela Otec a oni v ňom vidia syna Jozefa a Márie. A preto nič divného, že medzi nimi a Ježišom došlo k nedorozumeniu.
      Niečo podobné prežívame i my. Všetko sa rozbíja o našu slabú vieru. A Pán Ježiš si nič tak nepraje, ako posilniť našu vieru. V tejto veci nám preto dáva isté dôkazy. Jedným z nich je aj toto evanjelium. Keď uveríme, že Ježiš nám skutočne dáva svoje Telo, tým sa zmení aj názor na náš život, naše zmýšľanie, skutky. Keď uvidíme v Eucharistii hodnotu, ktorá vysoko prevyšuje všetky iné hodnoty, osoby, nájdeme uspokojenie, radosť, jednoducho to, čo môže človeka nasýtiť tu na zemi.
      Keď pristupujeme pri sv. omši ku Sviatosti oltárnej, je to krásny pohľad. Tam sa postaví brat vedľa sestry, nerozhoduje vek, postavenie, postava, vnútorné svedectvo, viera. Každý si môže vyprosiť to, čo potrebuje. Ježiš mu nerobí žiadne prekážky. A prečo toto všetko? Lebo naším cieľom nie je tento svet, hoci je taký krásny, ale stav blaženosti, ktorý voláme nebom. A na dosiahnutie tohoto stavu nám nestačí pozemský chlieb, ale chlieb, ktorý nám dáva Pán. Áno, kto je pozemský chlieb, uspokojí svoje pudy len na čas, kto však prijíma Telo Kristovo, túži žiť s Kristom naveky. Pred nami je dlhá cesta. Cesta, na ktorej sa budeme cítiť vyčerpaní, unavení, budeme vysilení, ale chlieb - Telo Pána Ježiša - dáva odvahu: Vezmite a jedzte!
      Tento chlieb je posilou, aby sme sa nedali znovu vtiahnuť do víru pozemských vášní, chúťok, ktoré len prehlbujú hlad, ktorými sa zväčšuje priepasť medzi tým, čo chcú a čo konajú. Tajomstvo kresťanského víťazstva nad slabosťami je v Tele Kristovom. Aj pri dnešnej sv. omši budeme počuť výzvy: Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu!
      Áno, blažení a šťastní sú len tí, ktorí sú priateľmi Pána Ježiša.
      Amen.

20.06.2003 | Čítanosť(3963)
Téma: Eucharistia / Jn 6, 51
22.08.2003 | Čítanosť(2622)
Téma: Eucharistia / Jn 6, 60-69
12.06.2003 | Čítanosť(9357)
Jn 6, 22-65
12.06.2003 | Čítanosť(2762)
Jn 6, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2639)
Jn 6, 16-21


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet