21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Nie je to tak, že láska je súčasťou života - láska je život sám.”

~HERMANN KUTTER~

13.12.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť970 reakcie0
(Share 247 0)


Téma: Jn 21,1-14 / Rybolov s apoštolmi

Homília

      Kto mal možnosť navštíviť baziliku sv. Petra v Ríme, neubránil sa pocitu, že Cirkev rímskokatolícka je skutočne univerzálnou Cirkvou, ktorej neprekáža farba pleti, národná príslušnosť, vek, a ani tisícročia jej neuberajú na mladosti. Je stále mladá a živá. Vieme, že aj dnes vznikajú a zanikajú cirkvi a sekty, a predsa aj tie, ktoré boli reformované, nemôžu sa vyrovnať tejto Cirkvi, ktorá považuje pápeža za Petrovho nástupcu.
      Jánovo evanjelium hovorí o neúspešnom rybolove, hoci sa na ňom zúčastnili skúsení rybári. Po stretnutí s Ježišom, o ktorom nemáme správy, žeby niekedy sám bol lovil ryby, teda ako človek sa tomu nerozumie, avšak apoštolom povie: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete“ (Jn 21,6). Spustili sieť a už ju nevládali vytiahnuť pre množstvo rýb.
      Toto stretnutie Ježiša s apoštolmi je už tretím po jeho zmŕtvychvstaní. Nie je to len rozprávanie o rybolove, ale toto stretnutie zároveň dáva odpoveď na otázky, s ktorými sa borila už druhá generácia kresťanov, keď sa pýtali: Kto je námestník Pána Ježiša a ako žije oslávený Kristus v Cirkvi?
      Po udalostiach Veľkého piatku sa apoštoli vrátili späť ku svojmu pôvodnému remeslu. Čo mali iné robiť, než ako pokračovať v tom živote, od ktorého ich Ježiš povolal a ktorý opustili pre Ježiša. Siedmi učeníci sa vybrali na lov, z ktorého sa vracajú neúspešne. Ježiš ich chcel spraviť rybármi ľudí a oni sa rýchlo vrátili k rybárskej sieti, akoby sa nič nebolo stalo.
      A čo my? Skončia sa sviatky a tým sa všetko vracia do starých koľají, akoby sa nič nebolo stalo. Rýchlo zabúdame...
      Ježiš však na svoj plán nezabúda. Ide za svojimi apoštolmi na more. Tam im chce pripomenúť, k čomu si ich vyvolil. Toto má byť ich posledný rybolov, ktorý sa má stať symbolom ich budúcej činnosti. Loďka je Cirkev, ktorá vypláva na hladinu sveta, aby do siete Božieho slova chytala ľudí. Ján v evanjeliu hovorí, že loďka patrila Petrovi. Vieme, že Kristus postavil Cirkev na Petroví-Skale, a to je teda Cirkev Kristova.
      Tak ako si našiel Kristus svojich apoštolov, nachádza si aj nás. Podobne ako pri stretnutí s apoštolmi, tak i v našom živote prichádza Kristus nenápadne. Poznávame ho však po jeho skutkoch. Keď počúvame jeho slová a uskutočníme ich, presvedčíme sa o úspechu.
      Apoštoli poslúchli Krista a spustili sieť tam, kde nič nechytili. To vyjadruje ich vieru a nás to má presvedčiť. To, čo opisuje Ján ďalej, je úchvatné. Úlovok 153 rýb nám chce povedať, že zloženie Cirkvi je z najrozličnejších ľudí. V tom čase bolo známych 153 druhov rýb. Táto symbolika je pre nás mnohovravná, že nikto nie je vylúčený z Cirkvi, keď sám nechce. Sieť sa pritom nepretrhla, čo znamená, že Cirkev bude mať miesto pre každého človeka, že v Cirkvi bude priestor pre všetkých ľudí. A s touto sieťou prichádzajú na breh, do svojho cieľa. V Cirkvi všetci môžu prísť do cieľa, ktorým je večná blaženosť. Tam sa stretnú s Ježišom. Tak apoštoli, ako aj všetci, čo vytrvajú pri Kristovi, môžu zasadnúť za stôl a jesť s Kristom. Na konci spoznali apoštoli Krista a naraz sa ho nikto neopovážil spýtať: Kto si? Vedeli totiž, že je to Pán. Na konci všetci spoznáme, že je Pán života a smrti, Pán času a večnosti.
      Uvedomujeme si, že to nie je správne riešenie života, keď pocítime opustenosť od Krista, že sa musíme hneď vrátiť k pôvodnému životu. Práve naopak, máme sa poučiť a my to aj prijímame, že musíme neúnavne hľadať Krista a pri stretnutí ho hneď prijať.
      Vieme, že Kristus si nás raz chytil do svojej siete a chce nás v nej priviesť do večného života. Nemáme sa báť, že sa z tejto siete môžeme dostať, keď to sami nebudeme chcieť. Nemusíme sa báť ani vtedy, keď sa lodička začne topiť. Nemusíme sa báť ani iných rýb či žralokov, ktoré ohrozujú našu sieť. V Kristovej sieti sme bezpeční a istí pravého cieľa.
      Táto úvaha nám teda priniesla vysvetlenie, že Petrova sieť - Cirkev je miestom, kde oslávený Kristus zhromažďuje svojich, aby ich zachránil. Preto vernosť Cirkvi je našou prvoradou povinnosťou. Všetko, čo je proti Cirkvi, musíme chápať ako vec svedomia a nesmieme sa dať zviesť, oklamať, a ani zastrašiť či kúpiť, pretože to sa nezhoduje s učením Petrovho nástupcu, pápeža.
      Sám som mal možnosť navštíviť sídlo Sv. Otca, v ktorom skutočne veriaci kresťan má pocit, že tu je Peter, ktorý zhromažďuje okolo seba všetkých.
      Amen.

20.06.2003 | Čítanosť(1626)
Téma: Láska / Jn 21, 15-17
12.06.2003 | Čítanosť(2369)
Jn 21, 15-25
12.06.2003 | Čítanosť(1785)
Jn 21, 1-14


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet