18.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Láska, ktorá pozerá na to, ako by ušetrila, nie je nikdy pravá.”

~HONORÉ DE BALZAC~

10.12.2005 -
čítanosť958 reakcie0
(Share 218 2)


Téma: Presvätá Bohorodička

Výstrižky...
(Zdroj: Zaslal: P. Pavel)

CO VEDE VĚŘÍCÍHO K MARII
Romano Guardini

      Co vede věřícího k Marii, nelze vypovědět několika slovy. Křesťan ví, že si může být jistý její láskou. A co to znamená, jestliže může člověk přinést do takové lásky veškerou svou bídu, i tu zcela skrytou a němou, nelze ani docenit. Proto k ní všichni trpící neustále vysílají své prosby, aby pomohla. Ne svou vlastní mocí. Ani Maria, ani světci nejsou nějakými pobočnými instancemi vedle Boha, které by působily ze své vlastní vůle a moci. Zesnulí se jistě stanou dokonalými a dosáhnou svých nejvlastnějších mohutností, avšak v Bohu. Jejich osobní tužby nechtějí nic jiného, než aby se stala jeho vůle. Jestliže tedy pomáhají lidské bídě, pak se to děje z vůle Boží. Církev to vyjadřuje tím, že říká, že svatí za nás prosí. Této Mariiny přímluvy se doVolává modlitba trpícího, neboť ví, že jí smí důvěřovat...
      Nejhlouběji však vede věřícího k Marii touha po prodlévání v prostoru svatého života. Věřící chce dlít v její blízkosti, v dosahu paprsků její bytosti, v hloubce jejího tajemství. Slovo tajemství neznamená „hádanku", tedy něco, na co jsme dosud nepřišli. To by se týkalo jen rozumu nebo zvědavosti. Má na mysli jistý ráz, jistou mohutnost, jistou sféru: působení Boží v člověku, dech věčného života. Sem chce člověk v modlitbě proniknout, v něm chce prodlévat, dýchat, uklidnit se, zakusit útěchu a posilu, aby pak mohl s obnovenou myslí jít vpřed ve svém životě.
      Tyto rozmanité motivace se podivuhodným způsobem spojují v modlitbu růžence, o níž jsme se již zmínili. Obsahuje stále se opakující volání po přímluvě Mariině. Dovede do sebe zahrnout všechnu bídu doléhající na člověka. Obsahuje rozjímání a přemítání o jejím životě naplněném Bohem, účast a radost z jejího vnitřního bohatství. Je v něm uklidňující prodlévání a vnímání blízkosti, ale zároveň se v něm ukazuje i význam Mariiny postavy, neboť rozjímání je zaměřeno na život Kristův, jenž se stal náplní jejího vlastního života.
      Mariánská úcta je křesťansky oprávněná a správná. Nebyla to dobrá chvíle, když se někteří domnívali, že kvůli cti Boží je třeba přerušit spojení s Matkou Kristovou.
      K tomu nedošlo náhodou. Člověk má sklon přeceňovat, co miluje. Tak se do vztahu k Panně Marii dostalo leccos přehnaného a blouznivého. K tomu přistupovaly vlivy legend, lidová touha obklopit milované postavy mimořádnými jevy a vyplnit jejich život zázračnými událostmi. A posléze sentimentalita, sklon k nasládlosti a změkčilosti. Toto vše napáchalo v oblasti mariánské úcty hodně zla. Nelze se tedy divit tomu, že se proti tomu zvedla kritika všeho druhu oprávněná i neoprávněná, a že leckteří opravdoví lidé nenacházejí k Marii cestu. Chtějí se vymanit z přepjatosti a pokřivenin, nedokážou však rozlišovat, a odhazují proto vše. To je velká ztráta, neboť dějiny křesťanské zbožnosti ukazují, jak dokonale se pojí pravá mariánská úcta s bdělým smyslem pro křesťanskou pravdu.

20.09.2005 | Čítanosť(1584)
Téma: Presvätá Bohorodička
20.09.2005 | Čítanosť(1312)
Téma: Presvätá Bohorodička


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet