23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Tento rozumový odklon od viery v Boha je pravidelne následkom mravného úpadku. Vplyvom nejakej vášne sa dospeje k túžbe, aby nebolo Boha a vplyvom tejto túžby sa utvrdí v presvedčení, že Boha niet.

~Duplessy~

10.12.2005 -
čítanosť850 reakcie0
(Share 224 1)


Téma: Presvätá Bohorodička

Výstrižky...
(Zdroj: Zaslal: P. Pavel)

UCTÍVÁNÍ MATKY BOŽÍ
Pius X.

      Uctívání Matky Boží, má-li mít hodnotu, musí tryskat ze srdce, tělesné projevy zde nemají užitek ani žádnou cenu, pokud jsou odděleny od projevů duše. Ty se však mohou vztahovat jen k jedinému cíli: abychom plně zachovávali to, co přikazuje božský Syn Mariin. Neboť jestliže opravdovou láskou je jedině ta láska, která má sílu sjednocovat vůle, pak je naprosto nutné, abychom měli s Marií tutéž vůli sloužit Ježíši, našemu Pánu. Příkaz, který dala tato velmi moudrá Panna služebníkům svatby v Káni, dává také nám: „Čiňte, co vám řekne!" (Jan 2,5) Nuže, zde jsou slova, která říká Ježíš Kristus: „Chcete-li vejít do života, zachovávejte přikázání." (Mat 19,17)
      Ať se tedy každý dobře přesvědčí o této pravdě a pokud ho uctívání blahoslavené Panny nezdržuje od hříchu a nevnuká mu vůli, aby napravil svůj hříšný život, je to zbožnost klamná a lživá, zbavená svého osobitého účinku a svého vlastního ovoce.
      Pokud se však synům a dcerám podaří neponechat bez napodobení žádnou ctnost této přesvaté Matky, přece jen si přejeme, aby si věřící hleděli především těch hlavních, které jsou jako nervy a klouby křesťanského života. Chceme totiž říci, že je to víra, naděje a láska vzhledem k Bohu a k bližnímu. Ctnosti, jejichž zářící stopu nese Mariin život ve všech svých obdobích, které však dosáhly svého největšího stupně skvělosti v době, kdy poskytovala poslední útěchu svému umírajícímu Synovi. Ježíš je přibit na kříž a lidé mu vyčítají a proklínají za to, „že se dělal Bohem." (Jan 19,7) Maria s nepomíjející stálosti v něm uznává a ctí božství. Pohřbívá jej po smrti, aniž by na jediný okamžik pochybovala o jeho vzkříšení. Co se týče lásky, kterou plane k Bohu, tato ctnost ji přivádí až k účasti na mukách Ježíše Krista a činí ji spolutrpitelkou jeho utrpení.

20.09.2005 | Čítanosť(1617)
Téma: Presvätá Bohorodička
20.09.2005 | Čítanosť(1343)
Téma: Presvätá Bohorodička


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet