24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Niektorí ľudia začnú hovoriť o chvíľku skôr, než začnú myslieť.

~La Bruyére~

10.12.2005 -
čítanosť947 reakcie0
(Share 232 1)


Téma: Presvätá Bohorodička

Výstrižky...
(Zdroj: Zaslal: P. Pavel)

JEŽÍŠ KRISTUS JE POSLEDNÍM CÍLEM MARIÁNSKÉ ÚCTY
Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu

      Ježíš Kristus, náš Spasitel, pravý Bůh a pravý člověk, musí být posledním cílem veškerých projevů naší zbožnosti, jinak by byly falešné a mylné. Ježíš Kristus je alfa a omega, začátek a cíl všech věcí. Namáháme se jen proto, jak říká Apoštol, abychom každého člověka učinili dokonalým v Ježíši Kristu, protože jenom v Něm přebývá všechna plnost božství a všechny ostatní milosti, ctnosti a dokonalosti. Jenom v Něm jsme byli zahrnuti veškerým duchovním požehnáním. Vždyť On je náš jediný Mistr, který nás má učit, a náš jediný Pán, na němž máme záviset. On je naše jediná Hlava, s níž máme být spojeni, náš jediný vzor, kterému se máme podobat, náš jediný Lékař, který nás má uzdravovat. On je naše jediná Cesta, která nás má vést, naše jediná Pravda, které máme věřit, náš jediný Život, který nás má oživovat. On je naše jediné Všechno ve všech věcech, které nám má stačit. Nebylo dáno žádného jiného jména pod sluncem, ve kterém bychom mohli dojít spásy, než Jméno Ježíš. Bůh pro nás nepoložil žádný jiný základ naší spásy, dokonalosti a slávy než Ježíše Krista. Každá stavba, která není zbudována na této pevné skále, je založena na sypkém písku a dříve nebo později zcela určitě padne. Každý věřící, který není spojen s Kristem jako ratolest s vinným kmenem, opadne, uschne a bude dobrý jen k tomu, aby byl hozen do ohně. Mimo Krista nemá nic cenu a všechno je jenom zmatek, klam, nepravost, marnost, smrt a zavržení. Jestliže jsme v Kristu a Kristus v nás, vůbec se zavržení obávat nemusíme. Ani andělé v nebi, ani lidé na zemi, ani ďáblové v pekle, ani jakýkoli jiný tvor nám nemůže uškodit, protože nikdo nás nemůže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši. Skrze Něho, s Ním a v Něm můžeme všechno, totiž vzdát všechnu čest a slávu Otci v jednotě Ducha svatého, stát se dokonalými a být svým bližním líbeznou vůní života věčného.
      Šíříme-li tedy ryzí mariánskou úctu, pak jen proto, abychom dokonaleji šířili úctu ke Kristu a abychom poskytli snadný a zaručený prostředek jak nalézt Krista. Kdyby nás mariánská úcta vzdalovala od Krista, museli bychom ji zavrhnout jako ďáblovo mámení. Je tomu ale právě naopak. Tato mariánská úcta je pro nás nutná jenom proto, abychom dokonale nalezli Ježíše Krista, něžně Ho milovali a věrně Mu sloužili.
      Milý Ježíši, teď se na chvilku obracím k Tobě, abych si s láskou postěžoval Tvé božské Velebnosti, že velká část křesťanů, i těch nejučenějších, neví o nutném poutu, které je mezi Tebou a Tvou svatou Matkou. Ty jsi, Pane, stále s Marií, a Maria je stále s Tebou a nemůže být bez Tebe, jinak by přestala být tím, čím je. Je totiž milostí tak přetvořena v Tebe, že už nežije, už není. Jsi to Ty sám, Ježíši, kdo žiješ a kraluješ v Ní, a to dokonaleji než ve všech andělech a ve všech blažených. Kdyby lidé znali slávu a lásku, jakou přijímáš v této obdivuhodné stvořené bytosti, smýšleli by o Tobě a o Ní úplně jinak. Maria je s Tebou spojena tak úzce, že by se spíše oddělilo světlo od slunce a teplo od ohně, ba dokonce lze od Tebe spíše oddělit všechny anděly a svaté než úchvatnou Marii. Vždyť Ona Tě miluje vroucněji a oslavuje Tě dokonaleji než všechno Tvé tvorstvo dohromady.

20.09.2005 | Čítanosť(1617)
Téma: Presvätá Bohorodička
20.09.2005 | Čítanosť(1343)
Téma: Presvätá Bohorodička


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet