23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ak máme Boha stále pred očami a ak sme duchovnými osobnosťami, pôsobíme na ostatných bez mnohých slov. A tak to by malo s nami byť.

~Rupert Mayer ~

10.12.2005 -
čítanosť839 reakcie0
(Share 226 1)


Téma: Presvätá Bohorodička

Výstrižky...
(Zdroj: Zaslal: P. Pavel)

NEZBYTNOST MARIÁNSKÉ ÚCTY
Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu

      Uznávám s celou Církví, že Maria je jenom pouhá stvořená bytost, která vzešla z rukou Božích, a proto ve srovnání s Jeho nekonečnou Velebností je méně než prach, nebo spíše není vůbec ničím. Jenom Bůh totiž může říci: Jsem, který jsem. Tento Bůh tedy, který je tak veliký, vždy nezávislý a sám sobě dostačující, nikdy nepotřeboval a naprosto nepotřebuje Pannu Marii, aby se splnila Jeho vůle a projevila Jeho sláva. K tomu, aby učinil všechny věci, Mu pouze stačí, že je chce.
      Avšak když uvažujeme o věcech tak, jak jsou, tvrdím, že Bůh od chvíle, kdy stvořil Pannu Marii, chtěl začít a dovršit svá největší díla skrze Ni. Máme věřit, že svůj záměr ani v budoucnu vůbec nezmění, vždyť je to Bůh. Nemění své myšlení ani jednání.
      Nejsvětější Trojice po všechny dny neviditelně zachovává ve svaté Církvi postup, jaký dodržovala při Kristově Vtělení a Jeho prvním příchodu, a bude jej zachovávat až do konce věků.
      Bůh Otec shromáždil všechny vody a nazval je mořem, [latinsky] maria. Shromáždil všechny své milosti a nazval je Marií, [latinsky] Maria. Tento Bůh má přebohatou pokladnici nebo sklad, kde je ukryto všechno krásné, skvělé, vzácné a drahocenné, i Jeho vlastní Syn. Touto ohromnou pokladnicí není nikdo jiný než Maria. Světci Ji nazývají pokladnicí Páně, z jejíž plnosti jsou lidé obohacováni.
      Bůh Syn svěřil své Matce všechno, co získal svým životem a smrtí, své nekonečné zásluhy a obdivuhodné ctnosti. Ji učinil správkyní pokladu, který Mu Otec dal za dědictví. Jejím prostřednictvím převádí své zásluhy na své údy, Jejím prostřednictvím uděluje své ctnosti a rozdává své milosti. Ona je tedy Jeho tajemným přívodem, Jeho řečištěm, kterým On dává jemně a hojně průchod svému milosrdenství.
      Bůh Duch svatý svěřil své nevýslovné dary Marii, své věrné Snoubence, a Ji vyvolil za rozdavatelku všeho, co [On] má. Ona tedy rozděluje všechny Jeho dary a milosti, komu chce, kolik chce, jak chce a kdy chce. Lidé nedostávají žádný nebeský dar, aniž by prošel Jejíma panenskýma rukama. Taková je totiž vůle Boha, který chtěl, abychom všechno měli skrze Marii. Tak chce Bůh obohatit, vyvýšit a poctít Tu, která se stala chudou, která se ponižovala a která se v hluboké pokoře po celý svůj život skrývala až na dno nicoty. To je smýšlení Církve a svatých Otců.

20.09.2005 | Čítanosť(1617)
Téma: Presvätá Bohorodička
20.09.2005 | Čítanosť(1343)
Téma: Presvätá Bohorodička


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet