18.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Pomyslenie na smrť nás oslobodzuje, pretože prestávame visieť na tomto svete, na svojom zdraví, na svojom živote. Myšlienky na smrť umožňujú, aby sme každý okamih žili vedomejšie, pociťovali, čo je dar života, a denne ho plne využívali.”

~ANSELM GRÜN~

10.12.2005 -
čítanosť772 reakcie0
(Share 208 1)


Téma: Presvätá Bohorodička

Výstrižky...
(Zdroj: Zaslal: P. Pavel)

NEZBYTNOST MARIÁNSKÉ ÚCTY
Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu

      Uznávám s celou Církví, že Maria je jenom pouhá stvořená bytost, která vzešla z rukou Božích, a proto ve srovnání s Jeho nekonečnou Velebností je méně než prach, nebo spíše není vůbec ničím. Jenom Bůh totiž může říci: Jsem, který jsem. Tento Bůh tedy, který je tak veliký, vždy nezávislý a sám sobě dostačující, nikdy nepotřeboval a naprosto nepotřebuje Pannu Marii, aby se splnila Jeho vůle a projevila Jeho sláva. K tomu, aby učinil všechny věci, Mu pouze stačí, že je chce.
      Avšak když uvažujeme o věcech tak, jak jsou, tvrdím, že Bůh od chvíle, kdy stvořil Pannu Marii, chtěl začít a dovršit svá největší díla skrze Ni. Máme věřit, že svůj záměr ani v budoucnu vůbec nezmění, vždyť je to Bůh. Nemění své myšlení ani jednání.
      Nejsvětější Trojice po všechny dny neviditelně zachovává ve svaté Církvi postup, jaký dodržovala při Kristově Vtělení a Jeho prvním příchodu, a bude jej zachovávat až do konce věků.
      Bůh Otec shromáždil všechny vody a nazval je mořem, [latinsky] maria. Shromáždil všechny své milosti a nazval je Marií, [latinsky] Maria. Tento Bůh má přebohatou pokladnici nebo sklad, kde je ukryto všechno krásné, skvělé, vzácné a drahocenné, i Jeho vlastní Syn. Touto ohromnou pokladnicí není nikdo jiný než Maria. Světci Ji nazývají pokladnicí Páně, z jejíž plnosti jsou lidé obohacováni.
      Bůh Syn svěřil své Matce všechno, co získal svým životem a smrtí, své nekonečné zásluhy a obdivuhodné ctnosti. Ji učinil správkyní pokladu, který Mu Otec dal za dědictví. Jejím prostřednictvím převádí své zásluhy na své údy, Jejím prostřednictvím uděluje své ctnosti a rozdává své milosti. Ona je tedy Jeho tajemným přívodem, Jeho řečištěm, kterým On dává jemně a hojně průchod svému milosrdenství.
      Bůh Duch svatý svěřil své nevýslovné dary Marii, své věrné Snoubence, a Ji vyvolil za rozdavatelku všeho, co [On] má. Ona tedy rozděluje všechny Jeho dary a milosti, komu chce, kolik chce, jak chce a kdy chce. Lidé nedostávají žádný nebeský dar, aniž by prošel Jejíma panenskýma rukama. Taková je totiž vůle Boha, který chtěl, abychom všechno měli skrze Marii. Tak chce Bůh obohatit, vyvýšit a poctít Tu, která se stala chudou, která se ponižovala a která se v hluboké pokoře po celý svůj život skrývala až na dno nicoty. To je smýšlení Církve a svatých Otců.

20.09.2005 | Čítanosť(1556)
Téma: Presvätá Bohorodička
20.09.2005 | Čítanosť(1301)
Téma: Presvätá Bohorodička


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet