24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Vaša vernosť Cirkvi nech nikdy nezakolíše, ale naopak, zakorenení a utvrdení v láske, zúčastňujte sa radostne a veľkodušne na živote svojej Matky. Buďte presvedčení o jej víťaznej istote, pripravení brániť a rozširovať, jednotne o nej vydávať svedectvo.

~Ján XXIII.~

10.12.2005 -
čítanosť980 reakcie0
(Share 227 1)


Téma: Presvätá Bohorodička

Výstrižky...
(Zdroj: Zaslal: P. Pavel)

O POKOŘE PANNY MARIE
Svatý Bernard

      Čteme pak, že po návratu z hory Olivetské všichni společně setrvávali na modlitbách. Kdo to byl? „Byli to," říkají nám Skutky apoštolské, „Petr a Ondřej, Jakub a Jan a ostatní. Ti všichni setrvá- váli spolu na modlitbě s ženami a s Marií, Matkou Ježíšovou." (Skutky 1,13 a 14)
      Když ji jmenovali poslední ze všech, nejevila se jako ta nejskromnější z žen?
      Učedníci byli ještě zcela pozemští, vždyť jim ještě nebyl dán Duch svatý, protože Ježíš ještě nebyl oslaven (Jan 7,39), když mezi nimi propukl spor kvůli prvnímu místu. (Lk 22,24) Ale čím byla Maria větší, tím více se ponižovala nejen ve všem, ale více než všichni.
      Proto bylo spravedlivé, že byla povýšena z posledního místa na první právě ona, která, ačkoli byla ve všem první, dělala ze sebe poslední ze všech. (Luk 13,30) Bylo spravedlivé, že se stala paní nade všemi právě ta, která ze sebe činila služebnici všech. (Luk 23,27) Bylo spravedlivé, že byla vynesena nad anděly právě ta, která se ponižovala s nevýslovnou vlídností víc než vdovy a kajíc-nice, ba víc než žena, z níž bylo vyhnáno sedm démonů.
      Tato laskavost dostatečně vysvětluje a osvětluje ctnost pokory u Panny Marie. Mírnost a pokora jsou vskutku dvě sestry živené stejným mlékem, velmi důvěrně spojené v Tom, který říkal: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem." (Mat 11,29) Neboť jako pýcha je matkou domýšlivosti, opravdová vlídnost se může zrodit jen ze skutečné pokory.

20.09.2005 | Čítanosť(1617)
Téma: Presvätá Bohorodička
20.09.2005 | Čítanosť(1343)
Téma: Presvätá Bohorodička


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet