21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Láska, to je otvorenie sa pravde druhého človeka.

~Romano Guardini~

10.12.2005 -
čítanosť1012 reakcie0
(Share 233 1)


Téma: Presvätá Bohorodička

Výstrižky...
(Zdroj: Zaslal: P. Pavel)

SVATÁ PANNA V ŽIVOTĚ NÁS, LIDÍ
Paul Doncoeur S.J.

      (Komentář k výroku básníka Charlese Peguyho, který napsal: „Všechny otázky týkající se duše, věčnosti i těla krouží kolem jednoho ústředního bodu, na který nepřestávám myslet a který je ústředním kamenem klenby celého mého náboženství. Tímto bodem je Neposkvrněné početí.")
      Je téměř nemožné pro křesťana a vůbec pro člověka, aby se správně rozvíjel po mravní stránce, jestliže nechápe nebo odmítá duchovní hodnoty, které představuje Panna Maria.
      Maria je jediná, před kterou nejhorší z nás upustili svou masku... Ani její čistota nám nenahání strach... Vůbec se jí nemusíme bát, protože ona se nad ničím nepohoršuje. Ona už všechno odčinila.
      Nezastavíme se na tak krásné cestě? Když jsme už začali tím, že ze sebe neděláme chytráky, je pak skutečně třeba, abychom v tom pokračovali až do konce. Abychom nechali padnout masku svých prudkostí, příkrostí, svého planého mudrování, abychom odešli až tam, kde se odřekneme všech našich slabostí. Vždyť víme, že jsme prudcí jen pro svou nemohoucnost, příkří jen ze zoufalství, a ten, kdo vede při, dokazuje a usuzuje, bojí se o svou věc. A jen ti, kteří jsou tiší, jsou strašní...
      Realisté jsou přesvědčeni, že ústřední osa, kolem které se točí svět, prochází penězi, vychytralostí, mocí. Co se týče filozofů, ti jsou si jisti tím, že ústředním kamenem klenby je pojem svobody nebo řádu nebo osoby nebo společnosti.
      Církev nám oznámila, že jeden z tvorů setrval dokonale na svém místě uprostřed všeobecného rozvratu. Neochvějná a nikoli uvedená do původního stavu. Neporušená nikoli uzdravená. Bezúhonná, nikoli napravená! Ta, jež u pramene svého bytí nepoznala nic jiného než Řád.
      A co nás dojímá a je nám drahé, nám, lidem pohrouženým do spletitosti našeho dobrodružství, je toto: Maria je svatá Panna, ale je to žena, jež má naše tělo, není andělem. Je jako my přivedena do světa hříchů, a přece je bezúhonná. Něžná, milující, bolestná jako každá žena. A přesto je podivuhodně spravedlivá. Zvláště tehdy, když neví, když nechápe, když se chvěje, když je mučena úzkostí a přitom se nikdy ani docela málo neodkloní mimo linii bezúhonnosti.
      Ať si je naše lidská přirozenost sebevíc pokřivená, lež všeobecná, ať je sebetíživější rozpor ducha a těla, ať je sebezoufalejší tento náš svět, kde náš pohled všude zří nezhojitelné kompromisnictví, přece je tady mezi námi: bytost nedotčená, pozemská a přitom čistá, světská, a přesto v absolutní pravdivosti. Jak se nechvět při této zvěsti a výjimce z tvrdého zákona!
      Je-li dokonalá čistota, je možné i očištění. Je-li poctivost, je možná i náprava. Při všeobecném odchýlení z cesty existuje osa, a to nejen nebeská, nýbrž pronikající naši zemi, naše tělo. Ano, Neposkvrněné početí je ústředním bodem, kolem něhož se točí všechny otázky duchovní, věčné i pozemské. A šťastný ten člověk, sociolog nebo umělec, kněz nebo vychovatel, který přijal do svého myšlení, uzavřel do svého pohledu a pojal do své citlivosti zásadu čistoty a bude mít odvahu nechat se skrze ni soudit, a v neustálém osvobozování se od kompromisů povede vždy znovu svůj život podle jediné osy stvoření.
      Představme si, jak by se změnil náš svět, kdyby soudce byl opravdu soudcem, obchodník obchodníkem, vědec vědcem. Představme si svět, ve kterém by umělec odmítl provozovat kejkle, kde by přátelství bylo jen přátelstvím a láska pouze láskou! Představme si svět, v němž by kněz nebyl ničím jiným než jen a jen pouze svědkem Ježíše Krista!

20.09.2005 | Čítanosť(1616)
Téma: Presvätá Bohorodička
20.09.2005 | Čítanosť(1341)
Téma: Presvätá Bohorodička


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet