23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nie je dostatočné iba nevydávať sa, ale je nevyhnutná i čistota duševná. Pod touto čistotou nerozumiem iba zdržanie sa od ohnivej túžby, ozdôb, roztržitosti, ale i oslobodenie sa od všetkých svetských starostí. Ak toho niet, potom aký máme úžitok od telesnej čistoty?

~sv. Ján Zlatoústy~

10.12.2005 -
čítanosť893 reakcie0
(Share 219 1)


Téma: Presvätá Bohorodička

Výstrižky...

O SKVĚLOSTI PANNY MARIE
Kardinál de Bérulle (1575-1629)

      Země, která nezná Boha, nezná ani toto dílo Boha na zemi. Narodí se Panna Maria v tichosti, aniž by o ní mluvil svět a aniž by na ni myslel sám Izrael, ačkoliv je květem Izraele a nejvznešenější z celé země. Ale i když na ni země nemyslí, nebe na ni hledí a ctí ji jako tu, kterou Bůh nechal přijít na svět z tak velké příčiny, aby prokázala tak velkou službu Jeho vlastní osobě: aby jej oděla jednoho dne novou přirozeností. A tento Bůh, který se chce z ní narodit, ji miluje a vidí ji v tomto postavení. Jeho pohled nespočívá na velkých a mocnářích, které obdivuje země, ale první a nejněžnější pohled Boha vůči zemi je určen této pokorné Panně, kterou svět nezná. Patří na ni, něžně ji miluje, vede ji jako tu, které chce dát sám sebe, dát se jí jako Syn a učinit ji svou Matkou. Zahrnuje ji milostmi a požehnáním od jejího početí, posvěcuje ji od jejího dětství, odlučuje ji od světa a zasvěcuje svému chrámu na znamení a předobraz toho, že bude brzy zasvěcena službě vznešenějšího a posvátnějšího chrámu, než je tento,
      Roky ubíhají, milostí přibývá. Mezi duchem Božím a duchem Mariiným je posvátná shoda. Bůh udílí stále nové milosti do této duše a tato duše na ně nepřetržitě a ze všech sil odpovídá. A tento vzájemný vztah a dokonalý soulad ji pozvedá k nejvyšší míře milostí... Každá z těchto milostí je jen stupněm, který ji má povznést k milostem.
      Jaký div! Naše štěstí se blíží, i naplnění tvé vznešené velikosti, svatá Panno, a ty to nevíš. Přibližuješ se Bohu se stále větší důvěrností, jednáš s ním horlivě a svatě, ale božský záměr s tebou je ti utajen!
      V Písmě svatém máš jméno „Alma", to je skrytá a neseš je právem. A toto slovo, kromě jiných vzácných a velkých významů, nám vypravuje o tom, jak tě Bůh skrytě vedl, a že tato skrytost je jedním z hlavních rysů tvého života a jeden z nejvzácnějších znaků věčné Moudrosti.


20.09.2005 | Čítanosť(1617)
Téma: Presvätá Bohorodička
20.09.2005 | Čítanosť(1343)
Téma: Presvätá Bohorodička


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet