26.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Dom sa nezrúti kvôli jednému úderu. Najčastejšie je to kvôli starej chybe v konštrukcii. Občas ide o dlhotrvajúcu nedbalosť obyvateľov domu, ktorí dopustili, aby pretiekla strecha. Kvapka po kvapke nebadateľne spôsobuje, že prehnijú klady na streche. Časom sa malá štrbinka zväčší a spôsobí značné škody. Konečný efekt je to, že dážď naplno preteká a dom sa zrúti.

~sv. Ján Kasián~

03.12.2005 - Miron
čítanosť1394 reakcie0
(Share 436 0)


Téma: Nášho otca svätého Mikuláša / Lk 6, 17-23

Homília

AI      Keď sa zapozeráme na nočnú jasnú oblohu, ľahko rozlíšime hviezdy podľa sily ich žiarenia. Sú hviezdy, ktoré žiaria veľmi jasno a sú hviezdy, ktoré sú sotva badateľné. Hvezdári nám hovoria, že okrem týchto hviezd jestvuje nesmierne množstvo ďalších, ktoré voľným okom nevidíme.
      Na nebi svätých sú podobné rozdiely. Mnohí ľudia odchádzajú do večnosti vo svätosti po prežití nádherného života – aj keď nenápadného a skromného. Podobajú sa hviezdam, ktoré nie sú viditeľné voľným okom. Iní svätci sú známi len v určitej zemepisnej oblasti, kde si ich ctia a oslavujú. Ale sú svätí, ktorí výrazne žiaria pred tvárou celej Cirkvi. Medzi týchto svätých – známych v celom kresťanskom svete – nepochybne patrí svätý Mikuláš.
KE      Veľkosť svätého Mikuláša vyrástla z dôsledného prijímania Kristovho evanjelia.
DI      Narodil sa v Patare v Malej Ázií. Rodičovský majetok mu otváral dvere ku všetkému, čo vtedajšia doba mohla mladému človeku ponúknuť. Mohol žiť bezstarostným a pohodlným životom. Svätý Mikuláš však vnímal Božie volanie a nasledoval ho prijatím kňazskej služby.
      Životopis svätého Mikuláša hovorí hneď o jeho niekoľkých výrazných črtách, ktoré boli vzájomne prepojené. Hlavnou črtou bol súcit, ktorý sa zmocňoval jeho srdca pri stretnutí s utrpením ľudí. Milosrdné srdce ho priam hnalo, aby sa pre nich stal „milosrdným Samaritánom“. Dedičstvo po rodičoch bolo pre neho bohatým prameňom, z ktorého rozdával núdznym. Neskôr, keď sa stal biskupom, mohol rozšíriť pole svojho dobročinného pôsobenia. Svätý Mikuláš bol starostlivým a milosrdným biskupom, ktorý dokázal pomáhať v núdzi, ale aj ochraňovať v nebezpečenstve.
PAR      Tieto črty, pre ktoré je svätý Mikuláš tak obľúbený, vyrástli z jeho lásky k Bohu. Čím viac jeho láska rástla a prehlbovala sa, tým viac bola v jeho živote viditeľná podobnosť s milosrdným a starostlivým nebeským Otcom. Táto premena sa odohráva v živote každého človeka, ktorí sa usiluje o budovanie vrúcneho vzťahu k Bohu. Láska k Bohu sa odráža priamo úmerne v láske, ktorú prejavujeme mnohorakým spôsobom svojím blížnym.
      Práve túto skutočnosť si dnes pripomíname dávaním malých darčekov. Aj keď ich adresátmi sú predovšetkým deti, pre všetkých nás má to byť povzbudenie k horlivým prejavom lásky v každodennom živote. Zároveň si však musíme uvedomiť, že len správny úmysel môže dať naším dobrým skutkom ich skutočnú hodnotu.
MY      Pekne to vysvetľuje legenda o videní istého pustovníka, ktorý sa ocitol v nebi a videl ako ľudia vstupujú do večného života. Každá duša niesla v pravej ruke zlaté gule a v ľavej zas kamenné. Anjel odberal tieto gule a kládol ich na váhu. Na jednu misku váh dával zlaté a na druhú kamenné. Keď zlaté gule prevážili kamenné, duši bolo umožnené vstúpiť do neba. Pustovník pochopil, že zlaté gule predstavujú dobré skutky a kamenné ľudské hriechy a slabosti.
      Zrazu zbadal, že jedna duša sa približuje s veľkým košom zlatých gulí. Pomyslel si: „Tej isto bude hneď otvorené nebo.“ Ale na veľké prekvapenie kôš bol tak ľahký, že neprevážil zlé skutky na druhej strane.
      „Ako je to možné?“ spýtal sa anjela.
      „Pozri sa,“ povedal anjel, vzal jednu z tých zlatých gulí a hodil ju o zem. Guľa sa na mieste rozbila. Z vnútra bola úplne prázdna. Anjel vysvetľoval: „Takto vyzerajú dobré skutky vykonané len pre ľudskú chválu. Je to len jemnučká škrupinka, lebo vnútro vyhlodal červ pýchy a sebectva.“ (NOVÁK, S.: 44 katechezí. Bez údajov, s. 80.)
ADE      Oslava svätého Mikuláša nás pozýva, aby skrze rast našej osobnej lásky k Bohu rástla aj naša láska k blížnym, ktorá sa prejavuje konaním dobrých skutkov. Prijmime toto povzbudenie dnešného sviatku a dávajme si pozor, aby dobro, ktoré konáme, nebolo len tou zlatou a jemnou škrupinkou, ktorá nemá pred Bohom takmer žiadnu váhu.

12.06.2003 | Čítanosť(3942)
Lk 6, 37-45
12.06.2003 | Čítanosť(2837)
Lk 6, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2703)
Lk 6, 12-19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet