12.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Čo je také cenné ako duša? Čo je možné porovnať s nebeským kráľovstvom? Kto ti lepšie radí ako sám Boh? Kto ti je bližší ako tvoj Stvoriteľ? Vedz, že tvoja duša je na váhe. Z jednej strany tiahnú anjeli a z druhej diabol. Na ktorú stranu sa nachýli tvoje srdce? Čo v tebe zvíťazí? Rozkoš tela alebo svätosť duše? Užívanie svetského dobra alebo túžba po večnosti? Príjmu ťa anjeli alebo démoni, ktorí ťa chcú opantať?

~sv. Bazil Veľký~

03.12.2005 -
čítanosť827 reakcie0
(Share 207 0)


Téma: Mt 16, 22

Výstrižky...
(Zdroj: SHEEN, F. J.: Život Krista. Trnava : Dobrá kniha, 1998, s. 176.)

      Peter vzal Pána nabok a začal mu dohovárať:
      To sa ti nesmie stať! (Mt 16,22)
      Krista ako Boha by prijal, ale trpiaceho Krista nie. Skala sa stala kameňom úrazu; Peter chcel v tejto chvíli polovičatého Krista, božského Krista, ale nie Krista Vykupiteľa. Polovičatý Kristus však nieje Kristus. Chcel mať Krista, ktorého sláva bola predpovedaná v Betleheme, ale nie celého Krista, ktorý bude obeťou ukrižovanou za hriechy.
      Peter premýšľal, prečo by mal Kristus trpieť, ak je Božím Synom? Satan sa ho na vrchu pokušení snažil odhovoriť od kríža tým, že mu sľuboval chlieb, zázraky vedy alebo možnosť stať sa diktátorom. Satan nevyznal Kristovo božstvo, lebo každé pokušenie začínal slovom „ak“ -“Ak si Boží Syn.“ Petrovi slúži ku cti, že vyznal Kristovo božstvo. Ale napriek odlišnosti je tu aj určitá podobnosť - obaja pokúšali Krista, aby sa vzdal kríža, a tým aj vykúpenia.
      Nevykúpiť ľudstvo bolo Satanovou myšlienkou; získať korunu bez kríža bolo príznačné pre Satanovho ducha. Ale aj pre Petrovho. Preto Pán nazval Petra Satanom.

12.06.2003 | Čítanosť(2920)
Mt 16, 13-20
12.06.2003 | Čítanosť(2853)
Mt 16, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2842)
Mt 16, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet