26.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Pomáhaj mi, Pane, aby som nepremárnil prítomnú chvíľu v márnom očakávaní na veľké chvíle.”

~Ján XIII. ~

25.11.2005 - Miron
čítanosť919 reakcie0
(Share 266 0)


Téma: 27. nedeľa po ZSD / Lk 13, 10-17

Homília

      V malom spoločenstve, ktoré sa schádzalo k štúdiu Svätého písma, kňaz položil otázku: „Čo si myslíte, čo spôsobilo zhrbenie ženy, o ktorej píše svätý Lukáš?“
      Žena v pokročilom veku povedala: „No predsa určite zdravotné ťažkosti!“
      Iná namietala: „Podľa mňa to spôsobilo jej materstvo. S výchovou detí je spojené veľa starostí a tie ju ubili.“
      Ďalšia zas: „Možno to bol jej manžel, ktorý sa k nej správal hrubo!“
      Muž v stredných rokoch bol inej mienky: „Možno, že to spôsobilo ponižujúce zaobchádzanie človeka, pre ktorého pracovala.“
      Zaznela aj mienka: „Možno nikto nikdy neocenil a nevyužil jej schopnosti.“
      Nakoniec kňaz vážne povedal: „Ježiš povedal, že bola spútaná satanom (porov. Lk 13, 16), ale neuviedol okolnosti ako to nastalo. Možno preto, aby sme po nich pátrali sami. A čo sme objavili? Možno že v dôvode, ktorý sme pripísali zhrbenosti tej ženy, sa odráža spútanosť, ktorú nevedomky vnímame vo svojom živote...“
      Skúsme pomenovať to, čo nám nedovoľuje vystrieť sa a „vidieť“ hviezdy. Skúsme odhaliť, čo nás núti hľadieť iba na zem. Potom môžeme byť konkrétni v prosebnej modlitbe o preťatie týchto pút našim Spasiteľom.

      Inšpirácie: Lk 13, 10-17

AI      Zaiste ste si možno všimli, že v masmédiách sa čoraz častejšie komentáre, ktoré neraz upierajú kresťanstvu veľký prínos pre rozvoj spoločnosti. Opak je však pravdou. Mohli by sme dlho hovoriť o mnohých dobrách, ktoré kresťanstvo darovalo svetu. Božie slovo dnešnej nedele nás pozýva, aby sme si všimli jedno z nich.
KE      Uzdravenie ženy, ktorú trápil duch neduživosti, je znamením novej doby, doby záchrany a spásy.
DI      Nebol to iba telesný stav ženy, ktorá prijala dar uzdravenia v ten sobotný deň. Mnoho exegétov poukazuje na tento text ako na bod, v ktorom Ježiš Kristus pozdvihol dôstojnosť všetkých žien. Neobnovuje totiž len jej zdravie, ale tiež aj jej postavenie v spoločnosti. Bol to doslova revolučný čin, pretože prekročil šesť spoločenských zákonov, ktoré boli dodržiavané s veľkou prísnosťou.
      Prvý zákon prekročil tým, že sa so ženou rozprával. Židovskí muži nikdy na verejnosti so ženami nerozprávali a tobôž už nie v synagóge. Spomeňme si na rozprávanie svätého Jána o stretnutí Ježiša Krista so Samaritánkou. Táto žena neskrývala prekvapenie, že sa s ňou rozpráva. To neskôr vzbudilo údiv aj u apoštolov.
      Zavolal ju k sebe, do centra synagógy, teda na miesto, ktoré bolo vyhradené jedine mužom. Narušil tak monopol mužov na prístup k vedomostiam a Bohu.
      Dotkol sa jej, čím porušil nepísané pravidlo. Podľa Mojžišovho zákona ženy boli v určité dni rituálne „nečisté“. Preto sa muži chránili a nedotýkali sa žien.
      Nazval ju Abrahámovou dcérou. Takýto termín nenájdeme v židovskej literatúre. Toto oslovenie muselo mnohými doslova trhnúť, pretože vládlo presvedčenie, že ženy sú spasené skrze ich mužov. Nazvať ju Abrahámovou dcérou znamenalo dať jej rovnocenné postavenie s mužom pred Bohom.
      Uzdravuje ju v sobotu. Robí to, čo zakazoval ľudský výklad príkazu o zachovávaní sviatočného dňa. Demonštroval tak Boží súcit s ľudským utrpením, ktorý má prednosť pred chladným zákonom.
      Nakoniec nabúral starobylú vieru, že choroba je priamy Boží trest za hriech. Na tejto žene ukázal, že je chorá nie preto, že by to Boh chcel, ale preto, že vo svete jestvuje zlo, ktoré usiluje o zničenie človeka.
      Nie je preto čudné, že to vzbudilo hnev predstaveného synagógy. Dobre vnímal túto novosť v konaní Spasiteľa a priečilo sa mu ju prijať.
PAR      My však vieme, že kresťania si od počiatku osvojili tento Boží postoj k ženám. Opustili od doržiavania týchto kultúrnych obmedzení. A to nielen v židovskom svete, ale aj v pohanskom a potom všade tam, kde kresťanstvo preniklo. Toto zrovnoprávnenie žien s mužmi pri rešpektovaní ich prirodzeného poslania, je veľkým darom kresťanstva pre tento svet. Môžu to popierať jedine tí, ktorí vedome bojujú proti Bohu a všetkým, ktorí sa k viere hlásia.
MY      Kto však vníma pravdu, chváli Boha za jeho lásku, ktorá túži dať každej ľudskej bytosti dôstojnosť, ktorá jej patrí.
      Musíme byť preto zarmútení, keď sa priam denno-denne stretávame s neúctou voči tomuto Božieho daru. Vnímame pošliapanie dôstojnosti ženy skrze zneužitie odhalením jej telesnej krásy. Priemysel produkujúci pornografiu oberá ženu o jej dôstojnosť a umiestňuje ju hlboko pod úroveň, ktoré mali ženy v izraelskom národe.
      Je to problém, ktorý však má jednoduché riešenie. Stačí len, aby sme povedali a uskutočnili svoje „nie“ v tejto oblasti. Stačí nekúpiť časopis, nepodporiť návštevou kina alebo zapožičaním videonahrávky film, napísať odmietavý postoj k televíznemu programu, kde sa uskutočňuje toto pošliapanie dôstojnosti žien. Je nás dosť na to, aby sme dokázali v našej spoločnosti odstrániť túto škaredú nákazu.
ADE      Nestačí iba vnímať a pripomínať dobrá, ktoré kresťanstvo dalo tomuto svetu. Je nutné povstať na ich obranu, ak ich niektoré sily tohto sveta chcú uviesť do zabudnutia.

      Inšpirácie: Lk 13, 10-17

12.06.2003 | Čítanosť(2824)
Lk 13, 10-17
12.06.2003 | Čítanosť(2557)
Lk 13, 18-21
12.06.2003 | Čítanosť(2317)
Lk 13, 22-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet