16.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „V deň, keď prestanete horieť láskou, mnohí zomrú hladom.”

~FRANöOIS MAURIAC~

15.11.2005 - Miron
čítanosť1308 reakcie0
(Share 225 0)


Téma: Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

Homília

AI      Každý človek nosí vo svojom srdci mnohé túžby a priania. Medzi nimi však vždy existuje len jedna túžba, ktorej prikladá najväčšiu dôležitosť. A kvôli nej je schopný vzdať sa všetkých ostatných. Filozofovia to nazývajú najvyššie dobro. Nie je ťažké odhaliť, čo je najvyšším dobrom pre našich blížnych a pre nás samých. Prezrádza to smerovanie nášho života, ako aj úsilie, ktoré tej či onej veci venujeme. A tak zisťujeme, že to „najvyššie dobro“ sa rôzni od človeka k človeku v závislosti od veku, vzdelania a spoločenského postavenia i stupňa duchovnej zrelosti.
KE      Sviatok Krista Kráľa nám však dáva dôležitú otázku: Zvolil si si správne svoje najvyššie dobro?
DI      Túto otázku však môžeme začuť aj v rozprávaní podobenstiev o nebeskom kráľovstve. Božie kráľovstvo je Božia vláda v našich srdciach, životoch, domovoch, spoločnosti a vo svete. Kto objaví toto Božie kráľovstvo a zmocní sa ho, dosiahne vyplnenie všetkých ostatných túžob. „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 33). Pochabo sa teda správa ten, kto si volí za najvyššie dobro svojho života niečo iné.
PAR      Keď svätý Pavol dokončil svoju reč na svoju obranu pri výsluchu pred kráľom Agrippom, kráľ povedal Pavlovi: „Bezmála by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom.“ A Pavol: „Dal by Boh, aby si sa nielen ty, ale aby sa všetci títo, čo ma dnes počúvajú, stali v malom i veľkom takými, akým som ja, okrem týchto pút!“ (Sk 26, 28-29). Prečo kráľ neuveril? Veď mu bolo zvestované všetko. Počúval jednej z najzanietenejších rečí, aké vo Svätom písme nájdeme. Ak čítame tieto argumenty svätého Pavla, nenájdeme jediný dôvod prečo by kráľ nemal ihneď prijať Krista. Prečo ostal kráľ neoslovený? Ak by sme mohli nazrieť do tejto scény, uvideli by sme po jeho pravici sedieť jeho sestru Bereniku. A historik Josef Fliavius hovorí, že spolu žili v krvismilnom zväzku. To je dôvod, prečo ho slová sv. Pavla nepriviedli ku Kristovi. Ak človek miluje viac hriech ako svoj život, ostane stáť pred Božím kráľovstvom a nevojde doň.
      Aké pravdivé je tvrdenie, že najviac pochybnosti o Bohu vyrastá v živote bez morálky. Hoci niektorí ľudia chodia do chrámu a načúvajú Božiemu slovu – predsa v ich srdci je podobná Berenika – skrytý hriech, ktorého sa nechcú vzdať a pretože ho nenechajú odísť, nemôžu prekročiť prah Božieho kráľovstva. Pre spásu je v prvom rade dôležité oddeliť sa od týchto hriechov. Nemôžeme vlastniť oboje: hriech i Božie kráľovstvo. V tom je príčina prečo toľkí ostávajú stáť pred Božím kráľovstvom. Ježiš raz povedal jednému zo zákonníkov: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva“ (Mk 12, 34). Neďaleko, ale nie dosť blízko.
MY      Skvelým príkladom správneho rozhodnutia je starozákonný kráľ Šalamún. Mladý Šalamún mal veľa túžob: bohatstvo, vojenská moc, sláva, prosperita, dlhý život, šťastie... Ale keď sa ho Boh opýtal na jednu vec, keď sa ho opýtal na jeho najvyššie dobro, prial si múdrosť zhora. Šalamún správne usúdil, že práve takýto dar mu prinesie vyplnenie všetkých ostatných túžob. A Boh takto odpovedal na jeho voľbu: „Pretože si žiadal túto vec a nežiadal si si dlhý vek, ani si si nežiadal bohatstvo, ani si nežiadal život svojich nepriateľov, ale žiadal si si chápavosť, aby si pochopil právo, urobím ti podľa žiadosti: Hľa, dám ti srdce múdre a chápavé, takže tebe podobného nebolo pred tebou a takého, ako si ty, nebude ani po tebe. Ale dám ti aj to, čo si nežiadal, aj bohatstvo, aj slávu, takže ti po všetky tvoje dni nebude podobného medzi kráľmi“ (1 Kr 3, 11-13).
ADE      Ak sa nás dnes Boh opýta, čo je našim najvyšším dobrom, čo odpovieme? Je Božie kráľovstvo, Kristova vláda nad našimi životmi, pre nás najvyšším dobrom v takej miere, že sa podobáš tým, ktorí dokázali vzdať sa všetkého, len aby získali to, čo považovali za najvyššie dobro pre seba? (Podľa: www.homily-service.sk – Myšlienky... 8/2000, 192/2001.)

12.06.2003 | Čítanosť(2489)
Jn 18, 12-27
12.06.2003 | Čítanosť(2038)
Jn 18, 28-40
12.06.2003 | Čítanosť(1950)
Jn 18, 1-11


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet