21.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ježiš zomrel, a to bolo zvestovanie pravdy – pravdy, že človek môže zomrieť z lásky ku svojmu blížnemu.

~M. Herkheimas ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1124 reakcie0
(Share 318 0)


Téma: Odpočinok / Mk 6, 30-34

Myšlienky... 195/2001

      Nie je tomu tak dávno, čo v rozhlase odznelo zaujímavé zamyslenie. Redaktor uvažoval o súčasnej dobe a jej znakoch. Nakoniec konštatoval: „To, čo sme zabudli a čo sa musíme rýchlo naučiť, je umenie odpočívať.“
      Odpočinok je veľmi dôležitý. Nie je to stratený čas, ale doba čerpania sily k zdokonaleniu vlastnej osobnosti.
      Väčšina z nás chápe i potvrdzuje pravdivosť tohto tvrdenia, no paradoxne hneď zavrhuje odpočinok z dôvodu nedostatku času. Nie je však správne zvaľovať vinu na rýchlo utekajúci čas či nepokojnú dobu. Slnko predsa vychádza stále rovnako – minúta má stále rovnaký počet sekúnd. Príčina uponáhľanosti nie je v čase, ale v človeku.
      Prvým vážnym dôvodom je práca, ktorá sa môže stať drogou – môže vyvolať až chorobnú závislosť. Na začiatku je určitá túžba po lepšom živote, za ktorou sa môže niekedy skrývať chamtivosť. Človek sa zaťažuje rôznymi bremenami. Čím ich je viac, tým viac sa vynárajú nové a nové potreby. Pohlcujú každý voľný okamih. Je veľmi ťažké odpútať sa od týchto bremien.
      Druhým dôvodom môže byť nespokojné svedomie. Človek mučený výčitkami svedomia sa priam vrhá do horúčkovitej činnosti, len aby v sebe umlčal hlas, ktorý ho obžaluváva z nejakej viny. Ak sa takýto človek nedokáže zastaviť a nepouvažuje o svojej situácií, nikdy nevyrieši svoj problém.
      Tretím dôvodom môže byť nesprávny odpočinok. Človek, ktorý si myslí, že si odpočinie sledovaním televízie, sa veľmi mýli. Televízny program len odvádza človeka od uvažovania nad sebou samým. Zároveň ho zasypáva obrovským množstvom zväčša nepotrebných informácií. Aby ich človek analyzoval – na to je potrebný čas. A toho je predsa tak málo.
      Aj keď sú dôvody rôzne, majú rovnaké dôsledky. Nervozita, nepokoj, stála únava. Ale najhoršie je, že človek ustrnie v duchovnom raste.
      Model pravého odpočinku je zhrnutý v Božom prikázaní. Sviatočný deň máme oslavovať odpočinkom. Je to však odpočinok, ktorý máme stráviť s Pánom. Všetko ostatné má byť vedľajšie.
      Táto uzobranosť v spojení s Bohom dáva oddych. Ak to človek odmieta, nutne musí hľadať nejaké náhražky. Psychológovia vypracovali rôzne techniky relaxácie a odporúčajú ich využitie v polovičke pracovného dňa. Predtým človek nepotreboval nejakú techniku, pretože na obed sa uzobral pred Bohom a modlil sa Anjel Pána. Keď táto modlitba zo života vypadla, tak je potrebná nejaká tá technika. Otázkou však je, či niečo rieši.
      Uzobrať sa pred Bohom znamená nájsť pravdu o sebe, o vlastnej existencii. Existovať v preklade znamená: výjsť zo seba (ex-sistere). Výjsť zo seba a vrátiť sa k svojím prameňom. Rieka pri svojom ústi je kalná, no v mieste, kde pramení, je čistá a priezračná.
      Uzobranosť nás privádza k Bohu. On je tým prameňom, z ktorého sme vyšli a ku ktorému smerujeme. Pri Bohu sa náš život stane priehľadným. Zreteľne vidíme, čo je hodnotné a čo podradné. Čo dôležité a čo bez ceny. Čo je nutné a bez čoho sa zaobídeme. Ak sa uzoberieme pred Bohom, spadnú z nás mnohé ťarchy, lebo spoznáme ich nepotrebnosť. Náš život bude pokojnejší, pretože sa nebudeme hnať za nedôležitými vecami.
      Okrem toho odpočinok v Božej prítomnosti obohacuje a zdokonaľuje našu osobnosť. Tiché uzobranie pomáha nájsť model, podľa ktorého sme boli stvorení. Treba na to trochu trpezlivosti. Božie svetlo prichádza často tak, ako neónové svetlo. Medzi zapnutím a rozsvietením uplynie nejaký čas. Ak vytrváme v uzobranosti, tak isto zakúsime svetlo, ktoré nám nielen osvetlí otázniky, ktoré v sebe nosíme, ale ukáže nám aj správne riešenia. Človek potom kráča cestou, ktorá vedie k dokonalosti. Nervozitu vystrieda radosť a nepokoj sa zmení na pokoj.
      V dnešnom evanjeliu Pán volá učeníkov na opustené miesto, aby si odpočinuli. Volá aj nás. Prijmime jeho pozvanie, aby sme v jeho prítomnosti naučili umeniu odpočívať.
09.07.2003 | Čítanosť(703)
Téma: Odpočinok
12.06.2003 | Čítanosť(2873)
Mk 6, 14-29
12.06.2003 | Čítanosť(2848)
Mk 6, 1-13
12.06.2003 | Čítanosť(2476)
Mk 6, 30-44


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet