21.november 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Našim najväčším učiteľom náboženstva je naše svedomie. Svedomie nás učí nielen to, že Boh je, ale i to, čo je. Dáva našej mysli skutočný Boží obraz, merítko dobra a zla ako merítko Božie a zákonník mravných povinností. Svedomie nám predstavuje Boha ako spravodlivého Sudcu.

~J.H. Newman ~

21.10.2005 - Miron
čítanosť549 reakcie0
(Share 192 1)


Téma: Téma: Sobota po 22. nedeli po ZSD / 2 Kor 8, 1-5 / Dávanie

Myšlienky... 166/2005

      Láska vedie k dávaniu. Povedzte mi ako veľmi dávate a ja vám poviem ako veľmi milujete. Dávanie je testom lásky.
      Veľkosť Božej lásky k nám je zjavná veľkosťou jeho daru. Ako veľmi Boh miloval svet? Tak veľmi, že dal svojho jednorodeného Syna (porov. Jn 3, 16). V Liste Efezanom čítame: „Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu“ (Ef 5, 25). Svätý Pavol píše Galaťanom: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa“ (Gal 2, 20).
      Tak ako je spojená Božia láska s dávaním, tak má byť naše dávanie výrazom našej lásky. Ide o niečo viac, než len vhodenie pár mincí v nedeľu do zvončeka. Začína sa to naším odovzdaním Pánovi každé nové ráno nášho života. Tento krok nás potom uschopňuje preukazovať našu lásku dávaním v konkrétnych situáciách života.
      V tomto zmysle píše veriacim v Korinte svätý Pavol o zbierke v Macedónsku pre chudobných v Jeruzaleme. Chváli tamojších veriacich, že dali „koľko mohli, ba aj viac ako mohli“ (2 Kor 8, 3). Uvádza aj zdroj tejto štedrosti: „Sami seba odovzdali najprv Pánovi“ (2 Kor 8, 5).
      Ako veľmi milujeme? Odpoveď je viditeľná vo veľkodušnosti nášho dávania.
      Môžeme dávať bez lásky, ale nemôžeme milovať bez dávania.

20.06.2003 | Čítanosť(530)
2 Kor 8, 7-15
19.10.2006 | Čítanosť(2238)
Téma: Dávanie / Štedrosť
12.06.2003 | Čítanosť(1508)
2 Kor 8, 16-24
12.06.2003 | Čítanosť(1484)
2 Kor 8, 1-15


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet