25.august 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pýcha nás obklopuje zo všetkých strán, a kto s ňou bojuje, stretne sa s ňou vo všetkom navôkol.

~Ján Kasián ~

08.10.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1675 reakcie0
(Share 354 0)


Téma: 21. nedeľa po ZSD / Lk 8, 5-15

Homília

      V každodennom živote sme svedkami toho, ako stále vychádzajú nové a nové zákony, novely zákonov a inštrukcie. Múdry človek prijíma tieto svetské nariadenia, pretože vie, že ich zámerom je šťastie, poriadok a spokojnosť občana tu na zemi.
      Božie slovo je tiež takýmto zákonom. Vstupuje do života ľudí, aby sa stalo ukazovateľom správneho smeru k plnosti života a trvalému šťastiu. A nie je tajomstvom, že svetské zákony sa dodržiavajú omnoho zodpovednejšie než Božie zákony.
      Dôvod väčšej úcty k svetským zákonom spôsobuje ich skutočný postih v prípade ich nedodržania. V prípade Božích zákonov tiež poznáme ich postih, ale ten je akoby v nedohľadne – pri Poslednom súde.
      Na vážnosť Božieho slova nás upozorňuje sám Ježiš, ako to máme zapísané v evanjeliu. Na otázku bohatého mládenca, čo má robiť, aby mal večný život, Ježiš odpovedá: „Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!“ (Mt 19, 17).
      V Lukášom evanjeliu tiež čítame, ako akási žena zo zástupu dojatá jeho učením, zvolala mocným hlasom: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil...“ (Lk 11, 27). Táto žena chválila jeho matku, že je blahoslavená. On však odpovedá: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho“ (Lk 11, 28).
      Teda Panna Mária je blahoslavená preto, že prijala do svojho srdca Božie slovo a vo svojom živote ho aj uskutočňovala. Podobne sú blahoslavení tí, čo Božie slovo nielen počúvajú, ale aj zachovávajú.
      Božie slovo počúvame v chráme veľmi často. Je to najmä pri svätej liturgii. Po prečítaní zhromaždený ľud odpovedá: Sláva tebe, Pane! (u rim. kat.: Bohu vďaka!) Vyslovuje tým vďačnosť za toto prečítané Božie slovo z evanjelia.
      Ako je to s Božím slovom v praxi, poučuje nás Boží Syn podobenstvom o rozsievačovi. S Božím slovom je to tak, ako keď rozsievač seje semeno. Jedno padne na cestu, druhé na skalu, tretie do tŕnia... Niektoré sa neujme, niektoré sa ujme, ale pre rôzne príčiny neprináša úrodu.
      Tak je to aj s Božím slovom! Ľudia Božie slovo počúvajú, ale prichádza diabol a berie im ho, aby neuverili a neboli spasení. Druhí majú tvrdé srdcia ako skala, veria len na čas, ale ak príde v živote skúška, tvrdá a neúprosná, bolesť a utrpenie, odpadnú. Iní ho počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života im ho úplne udusia. A len tá časť poslucháčov, ktorí ho nábožne počúvajú a vytrvalo zachovávajú, len tí sú blahoslavení a len u tých prináša úrodu. Je ukazovateľom správneho smeru k plnosti života k šťastiu.
      Pre nás je toto podobenstvo poučením, že ak chceme, aby bol tento život krásny, po prežití ktorého chceme byť spasení, musíme zmeniť svoj postoj k Božiemu slovu. Pretože z počúvania Božieho slova sa rodí viera, z viery sa rodí spása – večný život.
      Tu by sme si mohli pripomenúť aj slová, ktoré povedal Ježiš sv. Terézii: „Chcel by som sa prihovoriť mnohým dušiam, ale svet robí v ich ušiach veľký hluk, že nemôžu počuť môj hlas.“
      Naozaj, v dnešnom svete sa trápime pre toľké veci a o toľké veci sa staráme a zaujímame, že tieto starosti robia v našich ušiach taký hluk, že nepočujeme Boží hlas, ktorý k nám hovorí cez Božie slovo.
      Preto sa ho snažme nielen počúvať, ale aj zachovávať. Ak to dokážeme, Božie slovo bude v nás prinášať bohatú úrodu, ktorá sa zreteľne odrazí v kráse nášho pozemského života, a neskôr v blaženosti vo večnom živote.

      Inšpirácie: Lk 8, 4-15

12.06.2003 | Čítanosť(3412)
Lk 8, 26-39
12.06.2003 | Čítanosť(3380)
Lk 8, 16-21
12.06.2003 | Čítanosť(2794)
Lk 8, 40-56


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet