22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Všetky naše túžby Boh nevypočuje, ale svoje sľuby splní.”

~DIETRICH BONHOEFFER~

08.10.2005 - Miron
čítanosť1054 reakcie0
(Share 235 0)


Téma: Naplnenie proroctiev / Lk 1, 38

Myšlienky... 153/2005

      Svätý evanjelista Lukáš zachytil okamih Zvestovania literárne prorockým štýlom (porov. Sdc 6, 11-27; Iz 6; Jer 1 a Ez 2, 1-10). Urobil tak zámerne, pretože tento príbeh je naplnením predchádzajúcich proroctiev. Celým Starým zákonom sa tiahne jedna spoločná myšlienka: príprava na príchod Mesiáša, ktorý prináša spásu.
      Keď porovnáme príbeh o páde prarodičov v tretej kapitole Genezis s príbehom o Zvestovaní, ihneď spoznáme, že s Máriou sa všetko začína naplňovať.
      Obidva príbehy sa začínajú rozhovorom anjela so ženou.
      V prvom prípade ide o „hada“, padlého anjela, ktorý v Evinej mysli vzbudil pochybnosť voči Božiemu upozorneniu, že jedenie ovocia zo stromu v strede raja prináša smrť (porov. Gn 3, 2-3). Nahovára jej úplný opak: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo“ (Gn 3, 4-5). Eva poslúchne toto našeptávanie a dá prednosť vlastnému rozumu pred Božím slovom. „A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol“ (Gn 3, 6). U Evy viedlo presadenie samostatnosti skrze neposlušnosť, vôľa obísť sa bez Boha, ku hriechu a smrti.
      V druhom prípade ide o verného anjela, jedného z tých, ktorí sú neustále v Božej blízkosti. Prichádza k Márií a povzbudzuje ju vo viere: „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1, 37). Mária neváha uveriť veľkému a nepredstaviteľnému tajomstvu Božích zámerov. Jej viera sa prejavuje dokonalou poslušnosťou. Úplne sa odovzdáva Slovu, ktoré je jej zvestované. Hovorí: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Na rozdiel od pramatky Evy prijíma bezvýhradne závislosť, lepšie povedané totálne prijatie Božej vôle, ktoré otvára cestu k spáse. Mária podľa svätého Ireneja je „novou Evou“, ktorá dovoľuje, aby bol obnovený vzťah medzi Bohom a Adamom, ktorá dovoľuje vtelenie Ježiša, tohto „nového Adama“.
12.06.2003 | Čítanosť(2924)
Lk 1, 67-80
12.06.2003 | Čítanosť(2696)
Lk 1, 39-55
12.06.2003 | Čítanosť(2676)
Lk 1, 26-38


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet