15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nesúhlasíte so mnou v názore, že ak nedostaneme od Boha, o čo prosíme, je to preto, že sa nemodlíme s vierou, s dostatočne čistým srdcom, s dostatočne veľkou nádejou, alebo preto, že nie sme dosť vytrvalí v modlitbe? Boh nikdy neodmietol ani neodmietne nič tým, ktorí správnym spôsobom prosia o jeho milosti.

~sv. Ján Vianney ~

28.09.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť2162 reakcie0
(Share 424 1)


Téma: 20. nedeľa po ZSD / Lk 7, 11-16

Homília

      V životopise sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi čítame, že do svojho 32-ého roku žil hriešnym životom. Hľadal pravdu, hľadal Boha. Žil v blude a mravnom úpadku. Sám píše, že neraz k nemu hovorilo vlastné svedomie: „Úbohý Augustín! Keby ťa Boh povolal k sebe v tejto chvíli, aký bude tvoj osud? Spamätaj sa, kým je čas!“
      A spamätal sa. Ďalšie roky svojho života prežil v spravodlivosti a svätosti.
Hádam poviem z duše každého jedného z nás, že v zhone každodenného života aj my tak málo pamätáme na to, že i nás môže Boh kedykoľvek povolať k sebe. Svoju pozornosť na túto myšlienku zbystríme zvlášť vtedy, ak niekto okolo nás zomrie, najmä náhle, alebo v mladom veku.
      My sme dnes počuli z čítania zo sv. evanjelia, že za čias pozemského života nášho Pána v meste Naim zomrel mladý, jediný syn matky-vdovy. Vynášali ho mŕtveho práve vo chvíli, keď Ježiš s učeníkmi vchádzal do tohto mesta. Bol to veľký smútok pre matku. Preto aj evanjelista poznamenáva, že „sprevádzal ju veľký zástup z mesta“ (Lk 7, 12). Keď Ježiš videl plačúcu matku i smútiaci zástup, prišlo mu jej ľúto. Dal zastaviť sprievod, pristúpil k máram a vzkriesil mŕtveho mládenca. Bola to veľká radosť pre matku i pre tých, čo ju sprevádzali. Preto všetkých zachvátil taký strach, že začali chváliť Boha, ktorý koná také divy.
      Je to naozaj veľký zázrak, ktorému sa potešila predovšetkým matka-vdova. Jej jediný syn, ktorý bol jej útechou a iste aj živiteľom, žije a je zdravý... Lenže o niekoľko rokov tento syn nakoniec predsa zomrel. To preto, že slová Ježiša Krista sú jasné: „Je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd“ (Hebr 9, 27). Každý, kto sa raz narodil, zomrie. To je odveký Boží zákon, ktorý stál už nad prvým človekom v raji po páde do hriechu. Pekne to vystihuje pieseň pri pohrebnom obrade: „Všetok ľudský zhon končí smrťou. Prestane bohatstvo i sláva, lebo príchod smrti všetko zničí...“
      Z tejto príčiny píše aj sv. Pavol: „Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými...“ (1 Sol 4, 13). Apoštol nás poučuje, že pozemský život je bránou k večnému životu, pre ktorý sme stvorení. Teda nie pre tých niekoľko rokov na zemi, ale pre večnosť, aby sme po dobre prežitom živote boli navždy s Pánom (porov.: 1 Sol 4, 17). Náš život sa teda smrťou nekončí, ale mení, pokračuje vo večnosti u Boha, v jeho kráľovstve, ktoré je nám pripravené od ustanovenia sveta (Mt 25, 34).
      O sv. Justíne, mučenici z Antiochie, čítame, že keď prijala kresťanskú vieru, žila podľa nej celým srdcom. Za panovania cisára Diokleciána ju postavili pred súd a žiadali, aby zaprela Krista. Povedali jej, že Ježiš jej nepomôže, pretože zomrel, a tak nemohol pomôcť ani sebe a nepomôže ani jej. Ona povedala: „Treba vám vedieť, že len po dočasnej smrti nastane nesmrteľnosť, že nepoznáte toho, ktorý svojou smrťou smrť premohol. Smrť nás vedie do večného života."
      Sv. Justínu sťali mečom, ale nezabudnime na to, ako sa pozerala na smrť očami viery: „Že len po dočasnej smrti nastane nesmrteľnosť... Smrť nás vedie do večného života...“ To je myšlienka, s ktorou sa stretávame už vo Svätom písme: „Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním“ (1 Sol 4, 14). Smrť je pre kresťana prechodom do večného života, opravdivého a nepomíňajúceho života, kde už nebude sĺz, ani bôľu, ani zármutku.

28.07.2004 | Čítanosť(3856)
Téma: Neplačte / Lk 7, 11-17
12.06.2003 | Čítanosť(4339)
Lk 7, 18-35
12.06.2003 | Čítanosť(3050)
Lk 7, 11-17
12.06.2003 | Čítanosť(2295)
Lk 7, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet