22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Na prvom mieste nie je kňazstvo, a až potom život podľa evanjelia. Nie, je to práve naopak. Som kresťan, som povolaný k evanjeliu, a len preto, že chcem žiť úplne a radikálne, že mojím povolaním je Boh, môžem svedčiť za túto pravdu, byť kňazom a zvestovať evanjelium.”

~KLAUS HEMMERLE~

28.09.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť939 reakcie0
(Share 782 0)


Téma: Ochrana Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

Homília

      Svätí otcovia a učitelia Cirkvi prirovnávajú náš život k životu izraelského ľudu na púšti. Vysvetľujú to tak, že ako Židia išli z ťažkého otroctva v Egypte do zasľúbenej zeme, tak aj my putujeme z otroctva hriechu týmto pozemským životom do nebeskej otčiny. A tak, ako Židia museli touto cestou znášať hlad, smäd, páľavu, tak aj nám treba kráčať po ceste, ktorá nie je vždy ľahká – niekoho viac, u niekoho menej, ale nakoniec každý na tejto ceste musí prekonať rôzne prekážky a nedorozumenia.
      Dobrotivý Boh sa však nad izraelským národom zmiloval tak, že im cez deň dal oblak, ktorý ich chránil pred slnkom a ukazoval smer cesty. V noci im zasa na cestu svietil.
      Exegéti Svätého písma upozorňujú, že tento dobročinný oblak bol predobrazom ochrany Panny Márie nad veriacim ľudom Nového zákona. Tak o nej vlastne spievame aj v Akatiste, kde v 6. ikose voláme: „Raduj sa, ohnivý stĺp, ktorý nás vedie v temnotách.“ A že túto ochranu nad nami Božia Matka skutočne má, je to viera Cirkvi, o čom svedčí aj dnešný sviatok – tak veľmi milý v našom obrade – Pokrov – teda Ochrana Presvätej Bohorodičky.
      Čo je to vlastne pokrov? Pokrov – ochrana – to je vlastne ochrana, záštita, ktorú má nad nami niekto. V tom prípade je to Božia Matka, Panna Mária. Tak je aj znázorňovaná na obrazoch, ako rozprestiera svoj omofor, svoj plášť – teda „pokrov“, čím je symbolicky vyjadrená jej ochrana nad kresťanmi, nad tými, čo sa k nej utiekajú.
      Tento pokrov, teda ochrana Panny Márie, má však aj svoju históriu. Tak sa vlastne viac ako pred tisíc rokmi prejavila v Carihrade, keď zázračným spôsobom držala svoj omofor, svoj plášť, svoj pokrov. Tak to máme vyjadrené aj v bohoslužbách dnešného sviatku: „Dnes Panna stojí v chráme a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu...“ (Ďiva dnes predstojit v cerkvi i so liki svjatych nevidimo za ny molitstja Bohu...).
      Toto je teda úrad Božej Matky, ktorý jej zveril Boh, aby bola našou Orodovnicou a duchovnou, nebeskou Matkou, vo všetkých našich ťažkostiach a bolestiach života. Preto ju zvykneme volať útechou hriešnikov, pomocnicou kresťanov, uzdravením chorých... Isteže, ak ju tak voláme, máme na to aj dôvod, pretože sa takýmto spôsobom už neraz prejavila.
      Jedna stará legenda rozpráva, že žil istý pustovník, ktorý často chodil do sveta. Koľkokrát sa doň vyberal, vždy vraj zapálil sviecu pred obrazom Panny Márie a prosil ju, aby sa o neho starala, pokiaľ sa nevráti.
      Panna Mária je naozaj našou sprievodkyňou – ako ten oblak v Starom zákone pre židovský národ. A ak sme si ju vyvolili za svoju patrónku, za patrónku chrámu, obce... – iste aj na to boli dôvody. Preto jej aj naďalej zverme celý náš život, svoju radosť i smútok, plány i úmysly, a verme v jej mocný príhovor i ochranu.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet