19.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ateizmus — tento rozumový odklon od viery v Boha — je obyčajne následkom mravného úpadku. Vplyvom nejakej vášne človek dospeje k túžbe, aby nebolo Boha, a vplyvom tejto túžby sa utvrdí v presvedčení, že Boha niet.”

~JEAN-CLAUDE DUPLESSY~

28.09.2005 - Miron
čítanosť1350 reakcie0
(Share 287 0)


Téma: 20. nedeľa po ZSD / Lk 7, 11-16

Homília

AI      Istý pán rozprával: „Išli sme z pracovnej cesty. Rokovania dopadli viac než dobre. Získali sme veľkú objednávku na výrobky našej firmy. A zdalo sa, že tým sa to nekončí. V aute panovala skvelá nálada. Žartovali sme a smiali sme sa. Každý z nás videl budúcu prosperitu firmy. Zrazu vodič pribrzdil, zašiel na krajnicu a vypol motor. Oproti nám išiel pohrebný sprievod. Zmĺkli sme. Za chvíľu okolo nás prešla rakva a ľudia v smútočnom sprievode. Pokračovali sme ďalej v ceste, ale trvalo veľmi dlho, kým sa niekto z nás konečne ozval...“
KE      Stretnutie sa so smrťou znamená uvedomenie si vlastnej smrteľnosti. Ľudský život končí smrťou – tomu sa nevyhneme. Dnešné evanjelium nám však pripomína Kristovo víťazstvo nad smrťou, preto nemusíme prepadať úzkosti a strachu.
DI      Toto povzbudenie je pre nás dôležité. Prítomnosť smrti je veľmi citeľná. Nedávno som počul o 21-ročnom mladíkovi, ktorý uprostred noci dostal astmatický záchvat. Zomrel skôr než rodičia mohli niečo urobiť. Koľkokrát sme sa len tohto roku dozvedeli o náhlej smrti niekoho z nášho okolia. A keby aj nie, stačí si pozrieť televízne noviny. Takmer v každom vydaní sa hovorí o smrti ľudí, či už následkom živelných pohrôm, nehôd alebo kriminálnych činov.
      Musíme si však uvedomiť, že táto prítomnosť smrti v ľudskom živote, je následok hriechu našich prarodičov. Boh nás nestvoril pre smrť. Stvoril nás pre život, pre nádherný život, ktorý si azda ani nevieme predstaviť. Hriech človeka zničil toto dielo Boha a nad človekom začala panovať smrť.
      Evanjelista Lukáš hovorí, že keď Ježiš Kristus stretol v meste Naim pohrebný sprievod a videl zarmútenú matku vyprevádzať svojho syna, „bolo mu jej ľúto...“ (Lk 7, 13). V týchto slovách je obsiahnutý dôvod, prečo Boh poslal svojho Jednorodeného Syna na tento svet. „Bolo mu nás ľúto!“ Ježiš Kristus prišiel uskutočniť dielo vykúpenia, ktoré má ľuďom vrátiť to, čo hriechom stratili. A v tom je zahrnuté aj víťazstvo nad smrťou.
Pred vzkriesením Lazára hovorí jeho sestre Marte: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ (Jn 11, 25-26).
      Ježiš Kristus podstúpil smrť, ale o tri dni vstáva z mŕtvych. Smrť musela nechať svoju obeť. Smrť od tohto okamihu stratila svoju vládu i nad človekom.
      Sv. Pavol práve toto pripomína Korinťanom, keď im napísal: „Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“ (1 Kor 15, 53-55).
PAR      Slávny filmový producent Cecil B. de Mille sa rád utiahol do samoty, keď musel vyriešiť nejaký problém. Jedného dňa vyplával na svojom člne na jazero v štáte Maine a len tak bezcieľne sa dal unášať vlnami, aby popremýšľal o svojom probléme.
      Čln zahnalo k pevnine a uviazol na plytčine, vody tam bolo iba na niekoľko centimetrov. De Mille sa pozrel nadol a videl dno posiate vodnými chrobáčikmi. Jeden z nich vyplával na povrch a pomalý liezol po stene člna hore. Keď dosiahol okraj člna, zahynul.
      De Mille sa vrátil k svojmu problému. Po chvíli náhodou znova zbadal chrobáka. Pancier mu na horúcom slnku popraskal. Odrazu pancier pukol a ukázala sa vážka. Vzniesla do vzduchu a na slnku hrala všetkými farbami.
      Toto okrídlené stvorenie mohlo v okamihu zaletieť ďalej, než by bol chrobáčik prešiel za celé dni. Vážka sa znovu priblížila k hladine, kde de Mille videl jej tieň vo vode. Je veľmi pravdepodobné, že vodné chrobáčiky v hĺbke tiež videli vážku, ale jej niekdajšia družka teraz žila v inom svete, ktorý prevyšoval ich chápavosť. Ony ešte stále prežívali svoju skromnú existenciu, zatiaľ čo ich okrídlená príbuzná si užívala plnú slobodu medzi nebom a zemou.
      Keď de Mille neskôr rozprával o svojom zážitku, zakončil dôraznou otázkou: „Či Stvoriteľ vesmíru neurobí pre človeka to, čo urobí pre chrobáka?“ (RICHTEROVÁ, Magdaléna, Mozaika radosti. Bratislava: LÚČ, 1997, s. 96.)
MY      Zázrak vzkriesenia mladíka je iba slabým odbleskom iného zázraku. Zázraku vzkriesenia Ježiša Krista. Skrze tento zázrak každý človek je povolaný k večnému životu. Smrť je už navždy premožená. Či túto šancu využije alebo nie, ostáva už len na jeho slobodnej vôli.
ADE      Tí páni v aute zmĺkli po stretnutí sa s realitou smrti. My však môžeme pri takomto stretnutí vyspievať Pánovi chválospev za to, že nás zbavil vlády smrti a otvoril dvere k večnému životu.

28.07.2004 | Čítanosť(3942)
Téma: Neplačte / Lk 7, 11-17
12.06.2003 | Čítanosť(4373)
Lk 7, 18-35
12.06.2003 | Čítanosť(3095)
Lk 7, 11-17
12.06.2003 | Čítanosť(2335)
Lk 7, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet