15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Príliš často si myslíme, že Boh nepočuje naše prosby. V skutočnosti však sme to my, čo nepočúvame jeho odpovede.”

~Francois Mauriac~

28.09.2005 - Miron
čítanosť1107 reakcie0
(Share 243 0)


Téma: 19. nedeľa po ZSD / Lk 6, 31-36

Homília

AI      V živote každého človeka z času na čas nastane chvíľa, kedy sa zamyslí nad svojím životom alebo prácou a spýta sa: „Žijem dobre? Konám dobre svoju prácu?“ Cítime potrebu akýchsi meradiel, pomocou ktorých by sme si mohli dať odpoveď na tieto otázky.
      V živote kresťana je priam spásonosné, ak sa často pýta sám seba: „Som dobrým kresťanom? Je môj kresťanský život správny a kvalitný?“ Istý veľký ruský svätec na tieto otázky odpovedal takto: „Chceš vedieť či je tvoj kresťanský život správny? Pozri sa na svojich nepriateľov a spýtaj sa, či ich skutočne miluješ, či im robíš dobre.“
KE      Láska k nepriateľom je pravým meradlom kvality kresťanského života. Láska k nepriateľom nemôže vychádzať zo žiadnej pozemskej pohnútky. Je to cit, ktorý sa rodí z vrúcnej viery.
DI      Náš Spasiteľ predkladá príkaz lásky k nepriateľom nie v nejakom akademickom, sterilnom prostredí. Hovorí to ľuďom, ktorí celkom presne vedeli, kto sú ich nepriatelia.
      Za doby Ježiša Krista izraelský národ bol priam obklopený nepriateľmi. Gréci, barbari a predovšetkým Rimania im veľmi znepríjemňovali život. Židia mali hlbokú nenávisť voči Rimanom. A to všetci, od veľkňaza až po najúbohejšieho žobráka. A mali na to aj dobrý dôvod. Rimania, ako okupačná moc, mnohými spôsobmi ponižovali a utláčali tento národ.
      Okrem týchto nepriateľov mal Ježiš na mysli aj iných. Tým, že „porušoval“ zvyky o sobote, že hovoril o sebe, že je Syn človeka, židovskí náboženskí vodcovia spolu s veľkňazom sa ho chceli zbaviť tým, že ho zabijú. Čakali len na vhodnú príležitosť, aby ho verejne usvedčili z porušovania posvätných zákonov. Preto, keď Ježiš učí svojich učeníkov láske k nepriateľom, robí to s plným vedomým o týchto skutočných nepriateľov okolo seba.
      Aký vzťah majú učeníci zaujať voči týmto nepriateľom? Je to sebaobetujúca láska prejavovaná v dobrých skutkoch voči tým, ktorí ich nenávidia. Je to láska, akú prejavil Otec skrze svojho Syna voči nám. Apoštol Pavol hovorí o celom ľudskom pokolení: „Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom“ (Rim 5, 10).
PAR      Mladá Cirkev priam hrdinsky napĺňala toto prikázanie. Bol to viditeľný efekt viery a lásky, ktorý panoval v ich srdciach.
      Môžeme sa povzbudiť pohľadom na prvého mučeníka – sv. Štefana. Bol diakonom, ktorý „robil veľké divy a znamenia medzi ľudom“ (Sk 6, 8). Jeho práca spočívala v službe druhým. Ak by sme analyzovali jeho život, nenašli by sme nič, za čo by si zaslúžil čo i len jemné pokarhanie a tobôž nie smrť. Tí však, čo nenávideli Krista, nenávideli aj jeho nasledovníkov. Táto nenávisť viedla k ukameňovaniu sv. Štefana. Ale on premohol aj túto zlobu. Láska, ktorú mal v srdci mu velila, aby sa pomodlil za svojich katov. Skôr než naposledy vydýchne, prosí: „Pane, nezapočítaj im tento hriech“ (Sk 7, 60).
      Rovnako sa môžeme povzbudiť mnohorakými utrpeniami, ktoré zakúsil apoštol Pavol a jeho spoločníci na svojich misijných cestách. Môžeme sa povzbudiť správaním tých tisícich mučeníkov, ktorí v prvých troch storočiach vyliali svoju krv počas krutých prenasledovaní. No nenájdeme zmienku, ktorá by hovorila o nejakej vzbure, odplate alebo útoku na tých, ktorí ich prenasledovali. Nasledovali príklad sv. Štefana a väčšinou koniec ich života bol naplnený modlitbou za tých, ktorí im život brali.
      Vždy keď sa v histórií Cirkvi opomenula táto láska k nepriateľom – ako následok ochabnutia lásky k Bohu – nasledovali chyby, ktoré spôsobili bolestné rany na tele Cirkvi.
MY      Bratia a sestry! Azda nežijeme v tak napätých časoch ako mladá Cirkev. Nie sme obklopení nepriateľmi, ktorí by striehli na náš život. No sme obklopení ľuďmi, ktorí sú nám nesympatickí, ktorí azda drzo siahajú na náš majetok a oberajú nás o naše práva. Zaiste sme už boli niekedy zasiahnutí bezdôvodnou zlobou, ktorá chcela poškodiť našu česť. A keby každý z nás tu teraz vyrozprával svoju skúsenosť so zlobou, ktorá sa dotkla jeho života, zistili by sme, koľko „nepriateľov“ vlastne máme.
      A tu je ten priestor, kde sa má prejaviť naša láska k nepriateľom. Ježiš Kristus nám jasne hovorí ako: „Dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte... Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6, 35-36). „Modlite sa za tých, čo vás prenasledujú“ (Mt 5, 44). „Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé“ (Mt 5, 39).
      Tieto rady dokážeme splniť v rôznych situáciách všedného života, keď naše srdce bude naplnené vierou a láskou k Bohu.
ADE      Láska k nepriateľom je dobrým meradlom pre každého kresťana, ktorý sa pýta, či kráča správnou cestou. Usilujme sa rásť vo viere a láske, aby nás použitie tohto meradla vždy ubezpečilo, že ideme správnym smerom vo svojom kresťanskom živote.


      Inšpirácie: Lk 6, 27-36
15.10.2003 | Čítanosť(2639)
Téma: Mt 7, 3-5 / Lk 6, 39-42
20.06.2003 | Čítanosť(1879)
Téma: Láska / Viera / Lk 6, 32
12.06.2003 | Čítanosť(3745)
Lk 6, 37-45
12.06.2003 | Čítanosť(2774)
Lk 6, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2628)
Lk 6, 12-19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet