23.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Veľké veci skutočnosti sú venované iba tým dušiam, ktoré sa modlia.”

~PETER WUST~

14.09.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1080 reakcie0
(Share 329 0)


Téma: Nedeľa po Povýšení úctyhodného a životodarného kríža / Mk 8,34 – 9,1

Homília

      Sv. Klement Alexandrijský, cirkevný otec z konca 2. storočia, sa vo svojich spisoch vysmieva tým, ktorí radi čítajú o mučeníkoch, ale sami utečú pred maličkou ťažkosťou denného života. Preto sú teda podozrivé túžby každého kresťana, ktorý by chcel niečo trpieť pre Krista, ale nemôže vystáť prostredie a ľudí, v ktorom a s ktorými má pracovať.
      Preto tu hovoríme o trpezlivosti... trpezlivosť je druh kresťanskej odvahy. Je to cnosť, ktorá nás učí pokojne znášať zlo a utrpenie, ktoré nemôžeme odstrániť. Aby sme to pochopili, povedzme si to príkladom:
      Ak nás bolí zub, nebudeme to odkladať, ale pôjdeme k zubnému lekárovi. Nemôžeme však zabrániť – ani my, ani lekár – aby nám nebolo nepríjemné vŕtanie alebo vytrhnutie chorého zuba.
      Tak je to aj v každodennom živote. Sú udalosti, ktoré si vyžadujú kapituláciu.
      Už starovekí stoici sa snažili odkryť tento význam, keď hovorili, že v takom prípade je najlepšie zachovať vnútorný pokoj. Aj moderní ľudia obdivujú takúto trpezlivosť. Už mladí chlapci radi čítajú „indiánky“, v ktorých hrdinovia ani okom nepohnú, i keď sú priviazaní o kôl a čakajú na rozsudok. Aj v každodennom živote sa často opakuje kozácke príslovie: „Trp, kozák, budeš atamanom!“
      Isté však je, že tento dôvod trpezlivosti nie je dostatočný pre kresťana, ktorý číta v evanjeliu Kristove slová: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8, 34). Aby nás toto trpezlivé znášanie bolesti a utrpenia všetkého druhu viedlo k dokonalosti, musíme ich niesť „za Kristom“, teda s pevným úmyslom, v náboženskom duchu, dať im kresťanskú náplň.
      Teda môžeme povedať, že trpezlivosť je cnosť, ktorej cieľom je nielen mierniť, ale úplne potlačiť smútok a duševnú skleslosť, ktorá nás v živote zavaľuje. Je to veľkodušné znášanie akéhokoľvek protivenstva, ktoré dopúšťa Boh. Sv. Ján Klimak hovorí, že strach je nedostatok viery, nedostatok viery v Boha.
      Každodenný život si takto vyžaduje veľa kresťanskej trpezlivosti. Pre nedostatok trpezlivosti sa rozpadnú rodiny, spolky a združenia, hoci sú aj náboženské. Preto naveky budú znieť Kristove slová: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž...“ (Mk 8, 34).
      Veľkej trpezlivosti a odvahe pri prekonávaní ťažkostí sa môžeme učiť od svätých!
      Sv. Ignác z Loyoly, keď začal prísny asketický život, myslel si že to nebude pre neho až také ťažké, ako si to predstavoval. Potom prišli pochybnosti. Predstavil si, že by mal týmto spôsobom žiť do sedemdesiatich rokov, a dostal strach. Ale dokázal si dať odpoveď: Načo si predstavovať sedemdesiat rokov, keď ani nevieme, čo bude s nami zajtra. Nič tu na svete nie je pevné alebo stále. Nepotrebujeme teda po ničom príliš túžiť, ničoho sa nemusíme báť. Veď tak povedal sv. Augustín: „Pozri sa, svet už padá, ale Kristus stojí, pretože Kristus nepadne.“
      Sv. Terézia píše, že kto s láskou prijíma kríže, ktoré mu Boh posiela, necíti ich ťarchu. Kto teda trpezlivo znáša utrpenie, je už v pozemskom nebi, a kto preklína a nadáva, trpí v pozemskom pekle.
      Najlepšou poznávacou známkou, či milujeme Boha, nie je utrpenie, ale rozhodná vôľa prijať utrpenie a niesť ho z lásky ku Kristovi, odovzdaní do Božej vôle. Veď aj Kristus na Olivovej hore trikrát prišiel k apoštolom, kým nedostal silu povedať – áno: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty“ (Mt 26, 39).
      Preto naveky zostanú aj pre nás platné slová: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8, 34).

12.06.2003 | Čítanosť(2880)
Mk 8, 31 - 9, 1
12.06.2003 | Čítanosť(2801)
Mk 8, 10-21
12.06.2003 | Čítanosť(2506)
Mk 8, 22-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet