22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Človek sa musí vždy a všade snažiť žiť, akoby bol Boh viditeľne prítomný... Takáto ostražitosť vyžaduje, aby sme naplno a rozhodne zamerali našu myseľ na Pána.

~Svätý Bonanventura ~

14.09.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1119 reakcie0
(Share 246 0)


Téma: Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža / Jn 19,6-11;13-20;25-28a; 30b-35

Homília

      Vo Weiglovom Dome mládeže v nemeckom meste Essen, bol po poslednej vojne zavesený neobvyklý obraz. Vidieť na ňom zhorené zrúcaniny mesta. Na chodníku a hrajú deti, ktoré niečo vyhrabali z trosiek. Je to kríž – obraz Ukrižovaného. S údivom sa na neho pozerajú. V ich očiach a tvárach vidieť tušenie, že príčinou všetkého nešťastia, ktoré doľahlo na svet, je skutočnosť, že sa stratil kríž.
      Dnes sme sa tu zhromaždili pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža. Svätá Cirkev nás k tomu pozýva slovami piesne na veľkej večierni: „Poďte, všetky národy, pokloňme sa požehnanému drevu. Veď na ňom sa uskutočnila večná pravda...“
      Podstatou tohto sviatku je historická skutočnosť, že po tom, čo dal v roku 313 cisár Konštantín Veľký slobodu kresťanom, jeho matka Helena v roku 326 našla ukrytý Kristov kríž a slávnostne ho umiestnila v novom chráme nad Božím hrobom. Odvtedy si sv. kríž každoročne uctievame 14. septembra. Klaniame sa mu ako drahocennému drevu, na ktorom bola uskutočnená naša spása.
      Preto si dnes – aj pri tomto stretnutí – môžeme položiť otázku: Je v poriadku naša úcta k sv. krížu, znaku nášho vykúpenia? Ak je dnes vo svete toľko utrpenia, netreba hľadať príčinu aj v tom, že sme sa vzdialili od Ukrižovaného?
      Nedávno napísal istý čitateľ do Katolíckych novín list, v ktorom píše: ...ak sa pozeráme na filmy zo západu, zavše vidíme v nemocniciach, školách, ale aj vo verejných inštitúciách kríž na stene. U nás sa za takýto počin stále ešte hanbíme a okrem kostolov, kláštorov, fár, cirkevných budov a poľných kaplniek či ciest ho takmer nikde nevidieť. Dokonca nemajú ho ani mnohé naše rodiny. A potom sa čudujeme, že je toľko nešťastia! Netreba hľadať príčinu aj v tom, že sme stratili úctu k Ukrižovanému?
      Istý katechéta rozdal deťom list, na ktorom bol nakreslený dom. Na obrázku chýbalo niekoľko drobností. Požiadal ich, aby do tohto domu dokreslili to, čo tam chýba.
Deti sa pustili do práce. Jeden nakreslil bleskozvod, druhý komín, tretí záclony, cez ktoré bolo vidieť rádio, televízor, chladničku... Jedno dievča namaľovalo na stenu kríž.
      Iste, v dome sú potrebné televízory, chladničky... a mnoho iných vecí. Lenže bez kríža, to by nebol kresťanský dom. Kríž naznačuje, že v takomto dome žije Kristus a že rodina chce žiť podľa evanjelia.
      Ako vyzerajú naše domy, alebo domy našich mladých v bytovkách? V koľkých domácnostiach by sme našli kríž? Kríž, ktorý by bol nielen znakom našej spásy, ale aj symbolom nášho utrpenia a každodenných starostí! Ak príde v živote trápenie, k čomu a ku komu obrátime svoje oči?
      O neveriacom filozofovi Voltairovi sa hovorí, že raz k nemu prišiel na návštevu priateľ, a s údivom zbadal, že má na stene kríž. Pýta sa ho: „Ty, neveriaci človek – a máš kríž?“ „Áno, mám ho, aby raz, až budem umierať, nemusel som ho ísť požičať k susedovi!“
      Na sviatok Povýšenia svätého kríža čítame z apoštola tieto slová: „Slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou“ (l Kor 1, 18). Áno, pre tých, čo neveria, je kríž hanbou. Preto ho nemajú v úcte, preto ho nemajú na stenách, ani na krku, ani v srdci... Ale pre veriacich je znamením Božej moci, Božej milosti a spásy. Preto ho máme na popredných miestach v našich domácnostiach, preto ho máme na krku, preto sa ním žehnáme – a preto nás aj sprevádza od krstu až po smrť.
      Lenže ani kríž na našich stenách a na krku ešte nemusí znamenať, že sme mu verní. Musíme ho mať aj v srdci. My dnes na všetko a na každého nadávame. Či sú to už kresťania alebo nekresťania. Mali sme už všelijakú vládu – kresťanskú, potom komunistickú, ateistickú, nekresťanskú... Niektorá nebola dobrá... My sa musíme zmeniť!... Po páde do hriechu v rajskej záhrade už nikdy nebude dobre na zemi... To si musíme ako veriaci zvlášť uvedomiť. Lenže ak sa budeme vzďaľovať od Krista, bude ešte horšie!
      Ingrid Trobischová zo svojej misijnej činnosti v Kamerune hovorí o takejto udalosti:
      Jedného dňa vtrhol do ich domu istý domorodec a zadychčaný kričal: „Všetci sú preč. Stanica je opustená!“ Pozreli sa von a naozaj všetci domorodci odchádzali so svojimi batôžkami. Misionár beží za nimi a prosí ich o vysvetlenie – prečo to robia, A dostane zaujímavú odpoveď: „Nemá to zmysel ďalej tu zostať. Nemá zmysel ísť Božou cestou. Naše hriechy sú ako tieto kopce vysoké, Božia cesta je pre nás priťažká...“
      Nemali títo Kamerunčania pravdu?... Preto sa i dnes mnohí kresťania odvracajú od Krista, od kríža, od evanjelia – a to aj verejne. Božia cesta je pre nás priťažká... Byť kresťanom je dnes veľmi ťažké, a preto radšej ujdime...
      Tak sa dnes trápia mnohí kresťania. Chcú byť dobrí a svätí, lenže svet je lákavý, svet ponúka mnoho iných ciest k šťastiu. Preto sa im to nedarí a hovoria: Božia cesta je pre nás priťažká...
Lenže táto misionárka ďalej spomína, že Kamerunčania sa vrátili, keď im misionár ukázal na Kristov kríž; kríž, ktorý očisťuje, ktorý posväcuje... ukazuje Krista, ktorý vzal na seba hriechy tohto sveta – aj naše – nech sú alebo nech budú akékoľvek veľké a vysoké – ako tieto vrchy.
      Nech aj nás všetkých tu zhromaždených povzbudí tento vyložený kríž k väčšej úcte ku krížu a k križovanému. Je to znak našej spásy, znak nášho vlastného utrpenia, ktorého je dosť i bude v každodennom živote. Aby sme ho mali nielen na stenách nášho domu, nielen na krku, ale predovšetkým vo svojom srdci.


      Inšpirácie: Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža

20.09.2005 | Čítanosť(2663)
Téma: Kristus / Kríž / Obeta
21.08.2003 | Čítanosť(1793)
Téma: Kríž
12.09.2003 | Čítanosť(14892)
09.14. - Povýšenie sv. Kríža


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet