15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ideál je dynamickým prvkom na ceste ľudskej prirodzenosti a na každom kroku sa čosi z neho napĺňa. Utópia stojí mimo tejto prirodzenosti, je to sen postavený na hlavu. Utópia je vždy násilím.

~Luigi Giussani ~

06.09.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1107 reakcie0
(Share 288 0)


Téma: Narodenie Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

Homília

      Iste mnohí poznáme ten dlhý rodokmeň, ktorý nám zapísal sv. Matúš na začiatku svojho evanjelia. Vo východnom obrade ho počúvame čítať v Nedeľu pred narodením Pána. Tento rodokmeň nám pripomína skutočnosť, že Boh pripravoval svoj plán na príchod Vykupiteľa sveta už veľmi dlho. Generácia za generáciou odchádzala a Boží plán o vykúpení ľudstva sa pomaly približoval k naplneniu.
      Tento Boží plán od začiatku pripisoval najhlbšiu a najosobnejšiu zodpovednosť aj tej, ktorá ho mala priniesť na svet. Ešte pred začiatkom časov bol v Božej mysli zámer priviesť ju k životu a zveriť jej počatie a výchovu svojho Syna, Vykupiteľa sveta.
      Boh zveril Panne Márii túto veľkú úlohu, že už len úvahy o nej nás privádzajú do úžasu. Dnes sme napríklad počuli z evanjelia, že keď akási žena zo zástupu počula Božie slovo, ktoré vychádzalo z úst Ježiša Krista, mocným hlasom zvolala: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil...“ (Lk 11, 27).
      Teda panna Mária je vysoko aj nad nami. A aj keď je jednou z nás, je spomedzi nás suverénne najlepšia.
      Nebeský Otec mal však pre Pannu Máriu svoj zvláštny plán. Mala dať telesný život druhej Božskej osobe – Božiemu Synovi.
      Ak si to dobre uvedomíme, Boh sa správa k Panne Márii podobne ako k nám. Pán mal pre Máriu z Nazaretu svoj plán. Rovnako ho má aj pre nás. Pre Pannu Máriu bol zámer, aby v nej žil Boží syn, aby ho priviedla na svet. V podstate rovnaký plán má Boh aj pre nás.
      Každý človek má na tejto zemi svoje poslanie. Boh má s každým človekom na tejto zemi svoj plán. Boh nás nenúti, aby sme tento plán prijali. Ani Pannu Máriu nenútil. Boh jej skrze anjela oznámil, že sa tak rozhodol, aby priniesla svetu Vykupiteľa. Panna Mária privolila Božiemu plánu: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).
      Aj s nami má Boh plán. Skrze svoje povolanie, skrze svoje miesto tu na zemi, chce nás priviesť do večného života s Bohom. My tento plán môžeme prijať, ale tiež nemusíme. Záleží od nás. Ale pamätajme. Boh si pre splnenie svojho plánu nájde iného človeka, ale my si pre svoju spásu nenájdeme iného Boha.
      Dnes si so všeobecnou Cirkvou spomíname na narodenie Panny Márie... Učme sa od nej ochotne plniť Boží plán, ktorý má Boh s nami. Učme sa najprv tým, že si ju budeme uctievať ako Matku nášho Boha – „Mater Boha našeho“ – ako to o nej spievame v liturgii. Ale naozaj to dokážeme?
      V jednej televíznej relácii bola vedomostná súťaž. Desiatke ľudí od 20 do 40 rokov položila moderátorka úlohu:
      Zoraďte v správnom poradí slová modlitby:
      A/ milosti
      B/ Zdravas
      C/ Mária
      D/ plná.
      Z desiatich osôb vedeli správne odpovedať iba dvaja. A to si Slovensko hovorí, že je mariánske, že má za svoju patrónku Sedembolestnú!
      Čo, keby nám tak niekto dal za úlohu poskladať rozmetané slová modlitby Radujsja Bohorodička (Bohorodice Divo)?
      Nuž aj nad tým sa dnes zamyslime pri oslave narodenia Panny Márie, ktorá sa stala Matkou nášho Vykupiteľa, a potom po splnení svojho poslania, po svojom vzatí do neba, aj našou nebeskou Matkou a Orodovnicou u Boha. Prosme, aby nás Svätý Duch posilnil, aby sme podľa jej príkladu splnili svoje poslanie tu na zemi, a boli tiež jej hodnými deťmi.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet