19.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Tak ako hviezdy žiaria v noci a sú neviditeľné počas dňa, podobne aj cnosti sú zahalené počas šťastných dní a svojou nádherou žiaria v protivenstvách.”

~sv. Bernard~

06.09.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1348 reakcie0
(Share 253 0)


Téma: 17. nedeľa po ZSD / Mt 15, 21-28

Homília

      Život náš Pána Ježiša Krista nám v krátkosti zapísali štyria evanjelisti: Matúš, Marek, Lukáš a Ján. Každý zapísal to, čo mal vnuknuté od Svätého Ducha, pravda, každý podľa svojho štýlu. Z nich sa nám pravidelne číta pri bohoslužbách, najmä pri sv. liturgii.
      V cirkevnom živote sa hovorí aj o piatom evanjeliu. Ako také neexistuje, ale tento názov patrí životopisom hrdinských kresťanov. Je to overené evanjelium – životom svätých, mučeníkov, ctihodných mužov, žien a detí. Sú to príklady veľkej lásky k Bohu a blížnemu, veľké vzory viery, utrpenia, ale i veľké príklady obrátenia k Bohu po nezdarenom alebo zmýlenom živote. Sú to príklady, odkiaľ my veriaci ľudia čerpáme pre náš život silu, povzbudenie a chuť do života. A nemáme ich len v dávnej minulosti, ale i dnes. Jeden z mnohých je napr. írsky apoštol Matúš Talbot (1856-1923).
      Životopisec G. M. Medica dal jeho životopisu názov: Z korheľa – apoštol. Iste nie je to lichotivý názov, ale Matúš Talbot bol skutočne v mladosti veľkým alkoholikom.
      Pochádzal z dvanásť detí. Počínajúc otcom všetci chodili do krčmy a pili ako dúhy. Kostolník z neďalekého chrámu neskoršie svedčil, že ich dom, ak si vypili, premenil sa na zápasište. V takom prostredí rástol mladý Matúš. V triednej knihe mal poznámku „tulák“, lebo chodieval poza školu.
      Vyrástol a stal sa z neho veľký alkoholik. Priatelia si na neho spomínajú, že poznal iba pijatiku. Tak sa opíjal až do 28 roku. Vtedy si vstúpil do svedomia. Odišiel za kňazom, dal sľub a odvtedy nepil. Jeho život sa zmenil na nepoznanie. Pravidelne sa zúčastňoval na bohoslužbách a takmer celý voľný čas prekľačal v chráme pred Najsvätejšou Eucharistiou. Celý svoj ďalší život prežil v hlbokom pokání – v modlitbe, pôste, až do svojej smrti v roku 1923. Bol robotníkom, a za jeho kajúci život ho Cirkev v roku 1975 vyhlásila za blahoslaveného.
      Možno sa nám to bude zdať nepochopiteľné. Ale pozrime sa, že jeho obrátenie bolo výsledkom vytrvalej modlitby jeho matky Elizabeth. Sám sa o tom vyznal: Trýznil som srdce svojej matky. To ho najviac bolelo. Ale matkina láska bola silnejšia ako synova neresť. Matka pevne verila v účinnosť modlitby a ako sv. Monika moderných čias modlila sa za svojho blúdiaceho syna, pričom mala vieru schopnú prenášať vrchy (porov.: Mt 17, 19). Nechcela počuť ani veriť, čo si ľudia hovorili o jej synovi: že sa vrhá priamo čertovi do náručia. Ona mu zatarasovala cestu ružencami. Tieto zátarasy boli čoraz hustejšie. A zvíťazila. Jej syn sa obrátil – a ďalší život prežil v chýre svätosti.
      S podobnou vierou a vytrvalou modlitbou sa stretávame aj v dnešnom čítaní zo sv. evanjelia. Kanaánska žena, ktorá mala chorú dcéru, neustále kričala za Ježišom a prosila o uzdravenie: „Pane, pomôž mi!“ (Mt 15, 25). A nedala sa ničím upokojiť, pokiaľ nedosiahla svoje. Preto ju Ježiš vypočul a dokonca ju aj pochválil pre jej veľkú vieru a neodbytnosť: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš“ (Mt 15, 28). A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá (porov.: Mt 15, 28).
      Toto je moc veľkej dôvery v Boha. „Lebo každý, kto prosí, dostane...“ (Mt 7, 8), povedal Ježiš vo svojej Reči na vrchu. A na inom mieste hovorí: „Majte vieru v Boha... Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať...“ (Mk 11, 22; 24). Ale len tomu, kto prosí s vierou, pokorou a vytrvalo – ako sme to počuli z evanjelia. Len takému Ježiš môže povedať: „Nech sa ti stane, ako chceš“ (Mt 15, 28).

12.06.2003 | Čítanosť(2796)
Mt 15, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2772)
Mt 15, 29-39
12.06.2003 | Čítanosť(2559)
Mt 15, 1-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet