17.január 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Svet nie je divou prírodou, ktorá by sa stávala vlastníctvom až vtedy, keď sa jej chopí človek. Nejestvuje príroda bez pána. Od počiatku bola bytostne vlastníctvom. Vlastníctvom svojho Tvorcu. On ju však dal do vlastníctva človekovi, ktorý je jeho obrazom. Boh mu dáva dar, že môže byť pánom, a poveruje ho, aby toto panovanie uskutočňoval. Ale ak sa mu to má podariť, tak sa to musí diať v pravde a zodpovednosti voči tomu, ktorému patrí svet.”

~ROMANO GUARDINI~

27.08.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1813 reakcie0
(Share 261 0)


Téma: 16. nedeľa po ZSD / Mt 25, 14-30

Homília

      Istý človek, ktorý čakal na električku, videl na zemi sponku do vlasov. Zodvihol ju a začal rozmýšľať, či by sa drôt nedal aj inakšie ohnúť. Skúšal to všelijako, až z toho vznikla prvá kancelárska sponka na papier.
      Týmto jednoduchým príbehom si možno vysvetliť, ako väčšina vynálezov bola nápadom „malých ľudí“, ktorých myslenie bolo veľké. Ak človek vie využiť svoje schopnosti, dokáže veľa.
      Podobenstvo o talentoch nám hovorí, že tak je to aj s Božím kráľovstvom. Istý človek, ktorý sa chystal na cestu, zveril svoj majetok sluhom. Jednému dal päť talentov, druhému dva, ďalšiemu jeden. Každému dal podľa jeho schopností, aby s nimi hospodárili. Potom odcestoval.
      Boh aj nám takto rozdal talenty. Každému podľa jeho schopností. A žiada z toho aj vyúčtovanie. Od nikoho nežiada nespravodlivo mnoho. Naopak, od každého bude žiadať rôzny výsledok. Podľa jeho možnosti: podľa veku, zdravia, stavu, povolania. Až príde na konci vekov – teda po dlhom čase – každému odplatí podľa jeho skutkov.
      V podobenstve sa hovorí, že ten človek, čo rozdal majetok, pri svojom príchode pochválil prvého i druhého, lebo získali raz toľko, než dostali. Aj keď nie rovnako, ale podľa svojich schopností získali raz toľko. Tretieho nepochválil, lebo bol lenivý a vrátil len toľko, čo dostal. Nemal ani snahu získať viac.
      Tak bude aj pri konečnom účtovaní pri druhom príchode Božieho Syna na svet. Boh nebude merať podľa toho, čo kto dostal, ale koľko dobrej vôle vložil do svojej práce. Často bude stačiť dobrá a usilovná vôľa, než vonkajší úspech.
Všetci ľudia majú povinnosť pracovať na svojej prirodzenej úlohe i na svojej spáse. Každé miesto či postavenie – nech by bolo akokoľvek malé – má v Božom pláne svoje miesto a zmysel. Z podobenstva je tu veľmi vážne varovanie pred ľahkomyseľnosťou a vyčkávaním: Akosi to len bude! Ježiš však hovorí jasne: „Každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má“ (Mt 25, 29).
      To znamená, že nemožno len čakať na príchod Božieho kráľovstva, ale treba čosi pre svoju spásu urobiť, ponúknuť. Ukázať dobrú vôľu. Mýtnik z evanjelia vyliezol na strom, aby videl Ježiša. Dokonca nahradil štvornásobne všetko, komu spôsobil škodu (porov.: Lk 19, 1-10).
      Kresťanský život nie je preto pohodlným čakaním alebo snívaním o Božom kráľovstve, ale vykupovaním času. „Využívajte čas..., pochopte, čo je Pánova vôľa“, píše sv. Pavol v Liste Efezanom (5, 16-17). „Náš čas je v Božích rukách“ (KKC 2743).
      Keď sa novinári pýtali Matky Terézie, ako treba pomôcť chudobným, odpovedala: „Dajte tak, aby vás to až bolelo. Teda nie zvyšky, ale to, že to až sami pocítite.“
      Nezabúdajme preto ani my, že pred Bohom nemá cenu to, čo dostaneme, ale čo dáme my. Ani nezáleží, koľko toho dáme, čo urobíme, ale ako to urobíme, s akou láskou to vykonáme. Pán Boh nepozerá na veľkosť a dôležitosť našich skutkov, ale na lásku, s akou sme ich vykonali. Ani to nerozhoduje, kto čím bol, ale koľko dobrého vykonal primerane svojím schopnostiam, svojím talentom.
      Len usilovnému, ktorý vložil všetko do svojej práce, práce i pre svoju spásu i spásu svojho blížneho, povie Ježiš pri konečnom účtovaní: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Mt 25, 23).


      Inšpirácie: Mt 25, 14-30

12.06.2003 | Čítanosť(2719)
Mt 25, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(2600)
Mt 25, 31-46
12.06.2003 | Čítanosť(2520)
Mt 25, 1-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet