20.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Kto chce pracovať na obrátení hriešnikov, musí byť človekom nevšednej cnosti. To, do čoho sa púšťa, je nielen veľkou, ale aj nebezpečnou úlohou. Ak nie je takmer bez hriechu, rozmnoží iba počet hriešnikov, ktorý chcel zmenšiť.”


~SV. IGNÁC Z LOYOLY~

17.08.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1657 reakcie0
(Share 323 0)


Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

Homília

      Každodenný život nám potvrdzuje, že ľudia majú rôzne postoje k životu. Pritom si ho každý chce zabezpečiť, aby bol čo najdlhší, šťastný a trvalý. A tak, ako majú postoje k životu, tak majú aj rôzne postoje k Bohu, ale tiež túžia po dokonalom a trvalom šťastí.
      My, veriaci ľudia, túto trvalú záchranu života v šťastí, nazývame spásou. Boh túto záchranu ponúka každému človekovi. A vieme, že ten večný život začína už tu na zemi. Kto ho nezačne žiť tu, kto nežije s Bohom tu, nebude s ním žiť ani vo večnosti. Spása nepríde zadarmo. Preto už Boží Syn, keď sa modlil pred svojím ukrižovaním, hovorí s nebeským Otcom aj tieto slová: „Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“ (Jn 17, 3). Teda poznať Boha, poznať Krista, veriť v neho, žiť podľa neho, to je večný život.
      Evanjelium, zvlášť niektoré podobenstvo, aj to dnešné o svadbe kráľovho syna, nám toto potvrdzuje. Večný život – to je spoločenstvo s Bohom, s Kristom, zavŕšením tohto života, ktorý budujeme na zemi. Ako si ho vybudujeme, taký ho budeme mať vo večnom živote, v nebi. Buď s Bohom, alebo bez Boha. A len od nás záleží, či toto pozvanie k večnému životu prijmeme.
      Sv. Klementovi z Ancyry jeho matka už v mladosti veľmi často pripomínala: „Syn môj! To, o čo tu ide, je večný život!“ Sú to aj pre nás adresované slová, s otázkou, či dostatočne na to myslíme, o čo nám ide v tomto živote! Veríme tomu? Či to považujeme len za bájky?
      Je známa historka o škótskom kazateľovi, ktorý opisoval útrapy zatratených v pekle takto.
      Zatratení v pekle sú až po krk ponorení vo vriacej smoly. Tu náhle ponad nich preletí anjel s kosou. Zatratení z veľkého strachu ponoria svoje hlavy do horúcej smoly, a potom ich poloslepí znovu vynoria von a zaplačú: „Och, Pane, my sme nevedeli!“ A anjel im vtedy povie: „No, tak teraz už viete!“
      Je to anekdota, ale myšlienka je tu vážna! Chce nám totiž povedať, aby sme mali správnu predstavu o Bohu a o večnosti. Aj v dnešnom podobenstve sme počuli, s akou trpezlivosťou pozýva Boh do svojho kráľovstva, a tiež, s akou nerozvážnosťou odmietajú pozvaní toto pozvanie.
      Ak niekto niečo nechce, nájde si aj tisíc výhovoriek. Ale ak sa takto budeme správať aj vo večných záležitostiach, večného života, potom naozaj budú o nás platiť slová z dnešného podobenstva: „Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených“ (Mt 22, 14). Tiež sme počuli, pre aké výhovorky odmietli pozvanie. Jeden odišiel na pole, druhý za svojím obchodom... Výhovorky, ktoré sú až veľmi aktuálne pre dnešné časy! Koľko výhovoriek nájdeme, aby sme nemuseli prísť do chrámu na Službu Božiu, k sv. spovedi, aby sme sa nemuseli modliť, zachovávať prikázania, postiť sa...
      Všetci si teda musíme uvedomiť, že večný život začína tu na zemi. Budujme ho tým, že sa budeme snažiť o čo najužšie spojenie s Kristom, v ktorom je večný život. Máme na to veľa prostriedkov: modlitba, sviatosti, pôst, prikázania, dobré skutky, obety...
      Boh nás každého pozýva k večnému životu. Prijmime toto pozvanie, a dávajme pozor, aby sme ho neodmietli svojím životom.


      Inšpirácie: Mt 22, 1-14

28.09.2010 | Čítanosť(2496)
Téma: Mt 22, 29-30
12.08.2005 | Čítanosť(1623)
Téma: Mt 22, 1-14
12.06.2003 | Čítanosť(3037)
Mt 22, 1-14
12.06.2003 | Čítanosť(2864)
Mt 22, 34-46
12.06.2003 | Čítanosť(2699)
Mt 22, 23-33


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet