26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Boh chce, aby sa naše trápenie stalo trónom jeho milosrdenstva a naša nemohúcnosť sídlom jeho všemohúcnosti. Kde inde by vložil božskú silu, ktorou obdaroval Samsona, ak nie do jeho vlasov, do toho najslabšieho ohnivka?”

~SV. PÁTER PIO~

17.08.2005 - Miron
čítanosť1413 reakcie0
(Share 215 1)


Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

Homília

AI      Istý zahraničný herec v rozhovore pre časopis dostal takúto otázku: „Čoho sa najviac bojíte?“ Odpovedal: „Bojím sa zla, pred ktorým sa nemôžem brániť.“ Zaiste s ním súhlasíme, pretože aj my máme strach pred takými situáciami, kedy sa zlo dotýka nášho života a my sme pred ním úplne bezbranní. Celkom prirodzene preto hľadáme návod, ako si počínať vo chvíli, keď náš život napadne zlo, voči ktorému sme bezbranní.
KE      Cirkev nám dnes ponúka riešenie. Pozýva nás k rozjímaniu o udalostiach, ktoré predchádzali smrti sv. Jána Krstiteľa.
DI      Svätý Predchodca nášho Spasiteľa žil v pravde. Nikto ho nemohol obviniť z klamstva. Svojím kázaním pripravoval ľudí na príchod Ježiša Krista. Jeho slová vnášali svetlo do života ľudí a v tomto svetle bol odhalený hriech a neprávosť. Tí, ktorí uznali svoju hriešnosť a úprimne túžili po náprave, dali sa sv. Jánom pokrstiť krstom pokánia. Tí však, ktorí odmietli výzvu k pokániu, postavili sa proti. Nazdávali sa, že nepokoj, ktorý spôsobili slová sv. Jána, odstránia tým, že umlčia proroka. Sv. Ján sa tak ocitol vo väzení. No to nestačilo. Ľudská zloba, voči ktorej bol bezbranný, siahla nakoniec i na jeho život.
PAR      V tomto svete zlo môže niekedy triumfovať nad pravdou a dobrom. No je to len zdanlivé víťazstvo. Konečné a večné víťazstvo však vždy patrí pravde a dobru. Je to dielo Božej spravodlivosti. Sv. Ján Krstiteľ si toto uvedomoval a preto vytrval v pravde až do konca. Nepodnikol žiaden uhybný manéver, neodvolal zbabelo svoje slová len aby unikol blížiacej sa tragédii. Tento jeho postoj nám dáva prvú radu ako si počínať vo chvíli, keď sa nášho života dotkne zlo. Aj keď sa nám zdá, že nemôžeme nič robiť, predsa len môžeme zotrvať v pravde s istotou, že konečný triumf bude patriť nám.
      Druhú radu nachádzame v správaní Jánových učeníkov. Aj oni boli zasiahnutí zlom, ktoré sa vyvŕšilo na sv. Jánovi Krstiteľovi. Bol ich učiteľom, duchovným vodcom. Udalosti okolo jeho smrti im spôsobili veľkú bolesť a smútok. Ich život stratil perspektívu. Nevedeli ako ďalej... Dokázali však nájsť východisko zo svojej situácie. Sv. Matúš hovorí, že keď pochovali telo sv. Jána Krstiteľa „išli a oznámili to Ježišovi“ (Mt 14, 12). Zaiste to nebola len strohá informácia o smrti sv. Jána Krstiteľa. Keď oznamujeme niekomu smrť nám blízkeho človeka, rozprávame aj o tom, čo prežívame, ako sa nás táto smrť dotkla, ako zasiahla do nášho života. A to zvlášť tým ľuďom, u ktorých môžeme očakávať pochopenie a azda i pomoc. To bol dôvod prečo Jánovi učeníci prišli k Ježišovi. Hľadali u neho pomoc vo chvíli, keď si uvedomili svoju bezbrannosť voči zlo, ktoré sa dotklo ich života. A v tomto spočíva druhá rada, ktorú nám pre podobné chvíle dáva dnešný sviatok. Vstúpilo do tvojho života zlo, voči ktorému si bezbranný? Nuž teda choď a oznám to Ježišovi!
MY      Jeden mladý muž rozprával, že mu nezmazateľne utkvelo v pamäti, ako si jeho babička i v tých najťažších životných udalostiach vždy zachovávala pokoj a hovorievala: „Náš Pán Boh to už urobí správne.“ Tieto slová sa mu neskoršie náhle samé vynorili v pamäti, keď bol sám dospelý a otriasla ním prvá životná kríza. Povedal si vtedy to isté, čo hovorievala babička a do srdca sa mu vrátil pokoj a dôvera.
ADE      Nemusíme sa báť zla, pred ktorým sa nemôžeme brániť, ak žijeme v pravde a povedali sme o svojej situácií nášmu Spasiteľovi. Môžeme byť pokojní. Veď „náš Pán Boh to už vyrieši správne“.

12.06.2003 | Čítanosť(2908)
Mk 6, 14-29
12.06.2003 | Čítanosť(2893)
Mk 6, 1-13
12.06.2003 | Čítanosť(2515)
Mk 6, 30-44


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet