21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ľudia povedia, že nebo vystrája. Nebo povie, že prišiel deň viery.

~Cyprian Norwid ~

10.08.2005 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť1455 reakcie0
(Share 289 1)


Téma: Slávnosť prvého svätého prijímania / Mt 9,36 -10. 8 / Túžba po Eucharistii / Eucharistiu máme s horlivosťou prijímať

Homília

AI:       Milé deti! Predstavme si život človeka bez akejkoľvek dohody s druhými. Poviete, že Ježiš od nás čaká nemožné veci. A skutočne nemožno si predstaviť taký život. Stále sa s druhým o niečom dohovárame. Povieš kamarátovi: „Zahráme si spolu s loptou, a potom môžeš urobiť úlohu.“ Ty by si dohodu dodržal a hral by si sa s ním, no on by ti povedal, že ti nemôže pomôcť s úlohou, lebo je unavený a musí sa už vrátiť domov. Potom by si mu vyčítal, že nedodržal slovo. Tak isto by ti iný priateľ bolestne vyčítal, že ti pomohol urobiť úlohu a spokojne čakal, že si s tebou zahrá futbal, no ty zrazu povieš, že s ním nemôžeš zahrať, lebo ti to lekár zakázal. Tak toto sú malé dohody. Sú však aj veľké dohody.
KE:       Aj dnešná liturgia nám chce predstaviť jednu veľmi krásnu a vznešenú dohodu s nami v slovách „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: „Dal im jesť chlieb z neba.“ Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpi z neba a dáva svetu život..“
DI:       V týchto slovách, ktoré nám Pán Ježiš povedal môžeme postrehnúť dohodu, ktorú nám Pán Ježiš ponúka v prijímaní chleba. Aj dnešné prvé čítanie nám ponúka dohodu, ktorú uzavrel vyvolený národ s Bohom. Túto dohodu môžeme nazvať aj zmluva. Obsah toho dohovoru podávajú slová: „ ak teda budete počúvať môj hlas a zachovávať moju zmluvu, budete mojím vlastníctvom medzi všetkými národmi. Budete mi svätým národom.“ ( Ex 19,5-6) Mojžiš zvolal starších z ľudu a oznámil im všetky slová, ktoré im prikázal Pán. A ľud potom jednomyseľne odpovedal, že bude robiť všetko to, čo im povie Pán. Je známe, že na to, aby zmluva – dohoda bola platná, sú potrebné podpisy pod zmluvou. A čo bolo potvrdením zmluvy medzi Bohom a vyvoleným národom? Je jasné, že nejde o obyčajný podpis. Tým potvrdením zmluvy bolo prinesenie obety zvierat. Mojžiš najprv krvou pokropil oltár, ktorý predstavoval Pána Boha, potom to isté urobil s ľudom. Keď Mojžiš kropil ľud povedal: Hľa toto je krv zmluvy, ktorú uzavrel s vami Pán na základe všetkých týchto slov.“ (Ex 24,3) Krvou zmluvy bola vtedy krv zvierat, ktoré obetovali. Boh uzavrel zmluvu s vyvoleným národom, no dnes deti uzavrie aj zmluvu s vami. Tá zmluva bude nová a večná. Často sme počuli slová o kalichu krvi novej a večnej zmluvy. Kedy počujeme tieto slová?
      Pri každej jednej svätej omši. Čia je to krv? Je to krv samého Pána Ježiša. Vieme, že Pán Ježiš vylial svoju krv za každého jedného z nás. Vďaka obete raz prinesenej na kríži a sprítomňovanie pri každej svätej omši Kristus skutočne vedie ľud novej zmluvy do nebeského kráľovstva. Do tejto novej a večnej zmluvy sme boli pričlenení sviatosťou krstu. Boh stále pamätá na svoju zmluvu, a na tú neobyčajnú dohodu, ktorú uzavrel so svojím ľudom. (Porov.: BIELECKI S. : Dovoľte deťom prichádzať ku mne- kázne pre deti na rok A. Vydavateľstvo Dobrá kniha Trnava 2002, str. 82-83.)
PAR:       Aj vy milé deti dnes urobíte dohodu s pánom Ježišom, že mu sľúbite svoje vernosť a oddanosť do smrti. Túto vernosť a oddanosť urobíte obnovou svojich krstných sľubov a verejným vyznaním viery pred našou farskou rodinou. Zároveň je veľmi dôležité si uvedomiť, že oddnes budem patriť Ježišovi. My všetci dnes urobíme vznešenú dohodu tým, že po prvý krát prijmete Pána Ježiša v Eucharistii. Tým, že prijmeme Eucharistiu do svojho srdca sa zjednotíme s našim Nebeským Otcom. Pán Ježiš nás vyzýva k prijímaniu Eucharistie: „Kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“( Jn 6,54).
MY:       O tom, ako máme túžiť po eucharistii nás povzbudí jeden chlapček z Luxemburska. Volal sa René. Narodil sa 3. 5. 1905. Keď mal šesť mesiacov ochorel na čierny kašeľ. O rok na to dostal šarlach. Obdive choroby Reného veľmi oslabili. Neskôr ako 3. ročný ochorel na zápal mozgovej blany. K tomu sa pridal zápal pľúc. Akoby nebolo toho dosť v roku 1908 sa mu na jednej nohe vytvorila bolestná opuchlina. Ta opuchlina neskôr spôsobila ochrnutie. René bol však veľmi trpezlivý. René často hovoril: Ježiš je najlepším lekárom. To cítil aj René vo svojom nevinnom srdci. Preto veľmi túžil prijať Ježiša, čo najskôr vo svätom prijímaní. Ak keď už jeho sestry mohli pristupovať k sv. prijímaniu, túžba Reného po nebeskom chlebe zosilnela natoľko , že to skoro nemohol vydržať. „ Mama, prosím, zariaď, aby som už mohol ísť aj na sv. prijímanie“ často prosil matku osem ročný chlapček. So súhlasom Pána vikára dómu ho začala matka vyučovať katechizmus. Kňaz prichádzal, aby vedomosti Reného občas overil. Keď René čosi vedel, mohol pristúpiť k svätému prijímaniu. Pán vikár mu určil deň 15. 8. 1913. V predvečer sa s veľkou zbožnosťou pripravil na spoveď a horlivo sa vyspovedal. Po spovedi bolo jeho srdce pripravené. Po celý čas sa modlil. Pri kostolnej bráne otec syna zdvihol a odniesol ho až k oltáru. Po oboch stranách kľačali sestry, za nimi rodičia. Počas celej omše nesmierne šťastný prijal Spasiteľa. Dlho sa modlil a opakoval: „ Ježišu ja ťa mám rád. Ďakujem ti, že si ku mne zavítal. Príď ku mne často. Som ochotný všetko pretrpieť.“
      K sv. prijímaniu pristúpili aj jeho rodičia a sestry. Odpoludnia ho opäť odniesli do kostola. Pri odpoludňajšej pobožnosti sa chcel ešte raz poďakovať za milostivý deň. Osem rokov bol nepretržite chorý. Teraz chcel svoju zbožnosť ešte stupňovať. Každú nedeľu, vo sviatok a prvý piatok ho bolo vidieť vo vozíčku pri lavici prvoprijímajúcich detí. Bol by rád navštevoval svätú omšu aj vo všedné dni, ale kostol bol veľmi ďaleko a on bol pripútaný k svojmu vozíčku. Keď sa neskôr dozvedel, že v blízkej kaplnke Milosrdných bratov je denne svätá omša, veľmi sa potešil, lebo sem ho mohli dopraviť každé ráno. Odteraz bol už denným hosťom pri Pánovom stole. Bolesti, nespavosť únava nehrali rolu, prial si iba jedno, pristúpiť k sv. prijímaniu. V kaplnke Milosrdných bratov sa mohol pokojne modliť, tu ho nik nerušil. Niekedy tu zotrval v modlitbe celé hodiny. V kostole bola každý piatok vyložená Sviatosť Oltárna na adoráciu pre deti a žiakov. Na tejto pobožnosti nikdy nechýbal. Aj tu celé hodiny zbožňoval Božského Spasiteľa. Milé deti vidíte ako máte prijímať Eucharistiu? Preto vždy s láskou a veľkou horlivosťou pristupujte k Eucharistii. (PÁPEŽ PIUS X. Božie deti 4. diel., životné príbehy deti a mladistvých, ktorí s pomocou Eucharistie žili svätým životom. Vydavateľstvo .Typopress Košice 2004., str. 15-16.)
ADE:       Milé deti všetkých vás chcem povzbudiť, aby ste dnes otvorili srdce Pánu Ježišovi a urobili s ním naozaj túto vznešenú dohodu, tak ako to urobil René. Všetkým Vám prajem, aby Vás Pán Ježiš dnes obdaril veľkou milosťou a potrebnými darmi, aby ste v živote verne a s láskou svedčili. AMEN

28.07.2004 | Čítanosť(3151)
Téma: Zbohom / Mt 9, 14-17
12.06.2003 | Čítanosť(3597)
Mt 9, 1-8
12.06.2003 | Čítanosť(3556)
Mt 9, 27-38
12.06.2003 | Čítanosť(3154)
Mt 9, 9-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet